Timo Erkelens

"Gods plan met Israël maakt van ons geen tweederangsburgers"

04-09-2017 door Jeffrey Schipper
Comité Gemeentehulp Israël
Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

“Dat God Israël heeft uitgekozen als Zijn volk maakt van christenen geen tweederangsburgers. In Jezus zijn we samen één,” zegt Timo Erkelens. Hij is directeur van Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Wat is zijn missie? En waarom is hij zo enthousiaste over Joden én christenen die één Heer dienen? CIP.nl sprak met de directeur.

“Onze stichting is ruim 30 jaar geleden voortgekomen uit een gebedsgroep,” maakt Timo duidelijk. “Deze groep christenen richtte zich in het gebed op Messiaans-Joodse gemeenten in Israël. We willen Messiaanse Joden ondersteunen met gebed en financiën. Daarnaast zien we het als onze taak om christenen en gemeenten in Nederland te informeren over de Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en over de Joodse wortels van het christelijk geloof.”

Hoe is je liefde voor Jezus en Israël ontstaan?
“Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente. Op jonge leeftijd koos ik er bewust voor om Jezus te volgen. Als 15-jarige liet ik mij dopen. ‘God heeft kinderen, maar geen kleinkinderen,’ zeiden mijn ouders met een kwinkslag. Zo maakten ze mij duidelijk dat ik zelf keuzes moet maken om bij Hem te kunnen horen.

Ook ben ik grootgebracht met een basisliefde voor Israël. Dat is geïntensiveerd toen mijn zus na een Israëlreis terugkeerde met de vraag waarom we de zondag vieren en niet de sabbat. Toen is mijn zoektocht begonnen en ontdekte ik dat God een groot plan heeft met Israël. Niet omdat dit volk zo geweldig is, maar om Gods naam groot te maken op aarde. God koos Israël uit. Het viel mij op dat ‘Israël’ in veel kerken onbesproken blijft.”

"Dat God Israël heeft uitgekozen als Zijn volk maakt van christenen geen tweederangsburgers. In Jezus zijn we samen één."

Zijn enthousiasme voor Israël nam steeds meer toe. “Ik wilde mijn tijd en energie voor Hem inzetten om mensen over Gods plan met Israël te vertellen. Dat God Israël heeft uitgekozen maakt van christenen overigens geen tweederangsburgers. Romeinen 11 maakt duidelijk dat we de taak hebben om ditzelfde volk van God bekend te maken met hun eigen Redder, Die door velen is verstoten.”

Je gaat regelmatig naar Israël en maakt dan ook samenkomsten van Joods-messiaanse gemeenten mee. Hoe gaat het er daar aan toe?
“Dat klopt. In februari was ik er voor het laatst en heb ik weer een aantal gemeenten en projecten kunnen bezoeken. Veel Joods-messiaanse gemeenten komen op vrijdagavonden en zaterdagochtenden samen. Sommige gemeenten zelfs ook op zondag. Dus in die zin kun je het hele weekend feest vieren,” zegt Timo lachend.

Hij verwijst naar de sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. “In Messiaans-Joodse gemeenten wordt deze maaltijd op eenzelfde wijze gevierd zoals orthodoxe Joden dat bijvoorbeeld doen. Het verschil is dat er voortdurend een verwijzing wordt gemaakt naar het verlossende werk van de Here Jezus. Als het brood en de wijn langskomt danken we Hem voor Zijn offer. Vaak wordt er aan de sabbatsmaaltijd een dienst gekoppeld. Joden én de gelovigen uit de heidenen (christenen, red.) komen dan bijeen om God te prijzen.”

Dus Joden en christenen behouden hun eigen identiteit?
“Ja, in Jezus mogen we samen één zijn. Een veelvoorkomende vraag is bijvoorbeeld of er wel Kerst gevierd mag worden in verband met de heidense wortels die dit feest heeft. Ik snap het als mensen dit feest niet (meer) willen vieren en heb daar respect voor. Maar als mensen het wel vieren om God te eren is dat geen reden tot veroordeling. Laten we niet spugen in de bron waaruit we ooit zelf gedronken hebben. Wie ter ere van God Kerst viert, ga ik niet veroordelen. Daarom vind ik het echt jammer als die veroordelingen vanuit de Messiaanse beweging in Nederland wél sterk worden geuit. De hoofdzaak is dat we Jezus dienen als onze Messias. Daar gaat het om.”

"De God van de Joden is geen andere God dan de God van de Bijbel."

Je hebt ook een aantal projecten gezocht. Kun je er een uitlichten?
“Een van onze projecten is Fountain of Tears van een kunstenaar die door middel van zijn kunstwerken overeenkomsten tussen het lijden van het Joodse volk en het lijden van Jezus kenbaar maakt. Zijn werken worden door veel religieuze en seculiere Joden bekeken en gewaardeerd. Het mooie is dat men op die manier kennis maakt met het lijden en sterven van hun eigen Messias. Vanuit Zijn lijden en sterven is nieuw leven ontstaan. Die lijn kun je doortrekken naar Israël dat sinds haar oprichting in 1948 weer op de kaart staat. Daarom spreekt dit project ons als CGI zo enorm aan.”

Waarom is het zo belangrijk is dat christenen de Joodse wortels van hun geloof (her)ontdekken?
“De God van de Joden is geen andere God dan de God van de Bijbel. Zijn plan met Zijn volk staat vast en gaat Hij voltooien. Kijk eens naar hoe de Bijbel de schepping en het huwelijk bijvoorbeeld omschrijft. Daar zit veel rijkdom in. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen God en Zijn volk. Wie zich daarin verdiept ontdekt Gods karakter. Als je de Bijbel als eenheid leest ontdek je bovendien dat de Bijbelse rituelen en feesten allemaal wijzen op die ene Messias. Wij bestempelen deze feesten helaas vaak onterecht als Joods.

De uitdaging is om als christenen Joden tot jaloersheid te wekken zonder daarin door te slaan door ons bijvoorbeeld aan de joodse wetten te willen houden. Als CGI willen we dan ook absoluut geen christelijke stichting zijn die bijvoorbeeld Christenen verplicht om de sabbat en spijswetten te onderhouden. Alsof dat een vereiste is om Joden met Jezus bekend te maken. In Hem mogen christenen en Joden één zijn.”

Lees hier meer over het werk van CGI-Holland.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over "Gods plan met Israël maakt van ons geen tweederangsburgers"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!