Hans Maat

God

01 september 2017 door Hans Maat

Hoe de nieuwe reformatie begint bij jou

We vieren dit najaar 500 jaar reformatie. Je kunt je uitleven in een oecumenische Lutherreis of een estafette door Brabant over Rome en de reformatie. Of je doet gezellig Zeeland aan om protestantse levenskunst te leren ontdekken. Er wordt veel cultuur gevierd in het protestantisme wat echter weinig van doen heeft met de ziel van de reformatie, het heilige vuur dat de gelovige helden van weleer zo kenmerkte om de kerk terug te brengen naar haar oorspronkelijke wortels. Het christendom zoals wij dat vandaag de dag kennen zou nauwelijks denkbaar geweest zijn zonder de inzet van Maarten Luther, Johannes Calvijn en later ook de gebroeders Wesley en nog weer later Johannes de Heer.

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en met name de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wie zijn de reformatoren van vandaag?
Elke tijd heeft zijn reformatoren. Wie zijn dat vandaag? Ik denk aan bijvoorbeeld aan een vernieuwer als ds. Hans Eschbach of een leraar als prof. dr. Willem Ouweneel, die veel aan de kaak hebben gesteld in kerk en theologie. Maar ook jij en ik zijn toch vernieuwers, christenen die vernieuwd worden en op hun beurt vernieuwen in hun eigen omgeving. Vaak zijn dat toch mensen die verlangen naar méér van God. Die bidden met koning David in Psalm 42: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik dichterbij komen en een glimp van U zien?’ Dat ‘Meer’ is hét verschil tussen achteruitgang van de kerk en bloei of zo je wilt, een opwekking. Reformatie en opwekking worden aangevoerd door mensen die door dat méér van Jezus en de Geest zijn aangeraakt.

We staan met lege handen
Onze Nederlandse kerk, er is veel moois en hoopvols, maar ook veel waar ik vaak verdrietig van word. Hoeveel steriele diensten beleggen wij wel niet waar het zo voorspelbaar en ongeïnspireerd toegaat? Hoeveel kerkdeuren hebben we nu al gesloten en gaan we nog sluiten in de komende jaren? Waarom roepen zo weinig voorgangers op tot werkelijke ommekeer? Hoe velen durven zeggen: ‘Heer wij staan met lege handen, kom Heilige Geest, vernieuw mijn leven en vernieuw uw kerk’. Misschien hopen zij het wel, maar ik hoor het eigenlijk weinig om mij heen. Tegelijkertijd besef ik dat deze periode de stilte is voor de storm, of het begin van een nieuwe lente. Juist in tijden waarin wij het niet meer weten en doodmoe zijn van onze kerkelijke subcultuur kan God herstel brengen en ons terugvoeren naar de kern.

Ik bespeur een langzaam groeiend besef dat we met onze maakbaarheid nergens zijn gekomen.

Terug naar het apostolisch fundament
We hebben dan ook een vernieuwd belijden en een nieuwe praktijk nodig en dat is er een met oude papieren: terug naar Woord en Geest, naar het apostolisch fundament, naar een leven waarin Christus victor is, waarin hij overwinnaar is, zoals de vroege kerk wist en uitleefde. Naar een besef dat we mogen proeven van Gods koninkrijk en dat discipel zijn meer is dan opkomen voor recht en meer is dan festivals bezoeken en worshippen. Gelukkig: er is al heel wat aan het veranderen. Ik duid dat positief en broodnodig: Ik bespeur een langzaam groeiend besef dat we met onze maakbaarheid nergens zijn gekomen. Een groeiend verlangen naar de persoonlijke relatie met Jezus Christus en een leven in de kracht van de Heilige Geest. En een groeiend besef dat we terug moeten naar de wortels van het christendom waarin Jezus Heer is op alle terreinen en waarin wij vreemdelingen én priesters blijken te zijn.

Is er nu wel of niet sprake van een nieuwe reformatie?

Is er al sprake van een nieuwe reformatie? Ja, die is mijns inziens al voorzichtig begonnen. Veel veranderingen in de cultuur helpen daarbij. Een zoektocht naar authentiek en werkzaam geloof wat het verschil maakt. Een groeiend verlangen om dienstbaar te zijn in de samenleving en een groeiende eenheid onder christenen zelf. Jongeren zijn best geïnteresseerd in de essenties van geloof met als kern de persoonlijke en verlossende relatie met Jezus Christus. Op dit moment wordt het werk van de Geest, mede door vernieuwingsbewegingen waarvan het EW er ook één is, herontdekt. Ik zie dat de kerk een nieuwe gestalte aanneemt, mede door de pioniersplekken. En ik zie meer en meer gewone gelovigen in alle vrijmoedigheid bidden voor de mensen om hen heen, op het werk, in de buurt, in de supermarkt en op straat. Deze beweging zal de kerk zoals we die nu kennen de komende jaren verder op de kop zetten. En de vruchten ervan zullen Nederland niet ontgaan. Want de missio Deï, de zending van God, is gericht op het volk en niet alleen op de christelijke gemeenschap. Maar God vernieuwt jou met het oog op de vernieuwing van ons land.

Reformatie begint bij jezelf
Reformatie begint echter niet bij het collectief en bij grootschaligheid, maar het begint bij mannen en vrouwen die een zalving ontvangen omdat ze die ernstig zochten. Het begint dus bij u en bij mij. Het begint ook met heilige frustratie die van de Geest afkomstig is: Als je niet meer tevreden bent met je kerkelijke routine. Als je naast geleerd geloof ook geleefd geloof zoekt. Als je niet langer zonder de vrede en vreugde van de Heilige Geest kunt leven. Het zijn de mensen die enthousiast en gepassioneerd zijn – los van je karakter- als zij zien hoe God door hen heen werkt met liefde en met kracht.

Ik probeer mijn bescheiden bijdrage te leveren aan een kerk die doet waartoe ze geroepen is. Volgende week donderdag 9 september start de There is More conferentie 2017. Die is voor mensen, ongeacht wat ze doen, die méér willen. Die reformators, vernieuwers willen zijn. Elke tijd heeft ze en het is nodig dat zij opstaan. Van harte uitgenodigd!

Hans Maat is directeur van het Evangelisch Werkverband. Klik hier voor meer informatie over de There Is More conferentie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher