Zendings-Diaconessenhuis Bethanië

Toerustingscursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3

31-08-2017 door Zendings-Diaconessenhuis Bethanië

Op donderdag 26 oktober start ds. Charles Groot weer een cursus in Zendings-Diaconessenhuis Bethanië in Amerongen. Het thema is ‘Wegwijs in Openbaring 2 & 3’. Hierin bespreekt hij de actuele betekenis van de brieven aan de zeven gemeenten.

In deze brieven komen allerlei geloofskwesties aan de orde. Een paar voorbeelden: Christenen als minderheid in een wereld die God niet kent of afwijst, gelovigen die de bijbel misverstaan of de inhoud verdraaien en gemeenten die het vuur van weleer zijn kwijtgeraakt. Wat betekenden de brieven voor de eerste lezers? En wat hebben ze te zeggen in deze tijd? Bemoedigingen, aansporingen, toezeggingen, ze wisselen elkaar af.

Waar & wanneer
De cursus bestaat uit 8 avonden en vindt tweewekelijks plaats op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur in de Grote Zaal van het Zendings-Diaconessenhuis, Jan van Zutphenweg 4 in Amerongen. De kosten zijn € 7,50 per avond, koffie, thee en cursusmateriaal inbegrepen.

Aanmelden
Meer informatie vindt u op deze website. U kunt zich aanmelden via secretariaat@zdh.nl.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Toerustingscursus: Wegwijs in Openbaring 2 & 3
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!