ds. J. van Belzen

GerGem-predikant J. van Belzen (53) onverwachts overleden

30-08-2017 door Jeffrey Schipper

Ds. J. van Belzen hield dinsdagavond in de eigen gemeente in Oosterland een zogeheten Bijbellezing. Tijdens de dienst werd de gereformeerde gemeente-predikant onwel door een hartinfarct. Later op de avond overleed hij in het ziekenhuis, meldt GerGeminfo.nl.

Het is de vijfde keer in korte tijd dat een GerGem-voorganger is overleden. Eerder dit jaar stierven kand. G.E. Bron (1 april), ds. P.L. Bazen (18 april), ds. L. Terlouw (21 april) en ds. P. Melis (22 april). GerGem-synodepreses ds. J. J. van Eckeveld zei hier eerder hierover: "Wij zijn maar nietige mensen, zijn niet in staat alles op de juiste wijze te duiden. We mogen ook niet op Gods troon gaan zitten, want God is groot en wij begrijpen het niet. Wie kan Zijn handelen doorgronden? Maar de vergankelijkheid van het leven is heel erg naar ons toegekomen."

Ds. van Belzen was sinds 2006 actief als predikant. In 2002 werd hij toegelaten tot de opleiding aan de Theologische School, in 2006 werd hij kandidaat gesteld. Vervolgens ontving de predikant 40 beroepen en ging hij aan de slag in Veenendaal. Daarna diende hij nog de gemeenten van Urk (04-07-2009) en sinds 27-02-2014 zijn huidige gemeente, Oosterland.

GerGeminfo deelt naar aanleiding van het overlijden van Van Belzen een bijbeltekst uit Jesaja 40: 'Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.'

Lees ook: Ds. J. M. D. de Heer over overlijden van GerGem-collega's: Waarom liet God dit toe?

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over GerGem-predikant J. van Belzen (53) onverwachts overleden
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!