ds. T. C. de Leeuw

God

29 augustus 2017 door Jeffrey Schipper

Het enige wapen van de christen: het zwaard van de Geest

“We verafschuwen een christelijke jihad, een hernieuwde kruistocht. Ons enige wapen is het zwaard van de Geest.” Met deze woorden opende ds. T. C. de Leeuw deze week de Haamstedeconferentie in Elspeet. Aan de hand van Hebreeën 4 legde de hervormde predikant uit ’s-Grevelduin-Capelle uit welk wapen aan christenen is gegeven om ten strijde te trekken.

“In de Bijbel worden meerdere woorden gebruikt om het Woord van God te karakteriseren, zoals zaad of een hamer. In Hebreeën 4 is sprake van een zwaard: een geducht wapen.” Deze zomer was ds. De Leeuw met zijn vrouw op vakantie in Duitsland. “Daar bezochten we een kasteel. Binnen zagen we achter glazen platen allerlei zwaarden uit de tijd van de ridders. Tegenwoordig kennen we modern wapentuig: chemische wapens, raketten met kernkoppen, tanks. Je moet er niet aan denken dat machten rond Noord-Korea elkaar hiermee te lijf zouden gaan. Maar een ouderwets zwaard kan ook hard aankomen. Treffend en dodelijk in veel gevallen.

Het zwaard is geen onschuldig botermesje, maar een scherp wapen. Petrus sloeg er het oor van Malchus mee af. Jakobus werd met eenzelfde soort zwaard gedood. Het was bepaald geen speelgoed, maar een vreselijk wapen. Wees hiervan bewust als we lezen dat het zwaard wordt gehanteerd door de levende God. Dit beeld wordt gebruikt om duidelijk te maken dat het Woord van God krachtig en energiek is. Het Woord is een tweesnijdend en scherp zwaard. Het zwaard dat Johannes de Doper doodde, scheidde zijn hoofd van het lichaam. Het zwaard van God dringt door tot in de ziel en ontdekt volgens vers 13 het diepste geheim van de menselijke ziel.

"We verafschuwen een christelijke jihad, een hernieuwde kruistocht. Ons enige wapen is het zwaard van de Geest."

Tweesnijdend betekent letterlijk tweemondig. Blijkbaar slijpt dit mes aan twee kanten: wet en evangelie. Dit zijn twee kanten van hetzelfde zwaard. Dit zwaard is niet gericht op de heidenen die God niet kennen, maar op onszelf. De brief aan de Hebreeën is een pleidooi om niet te verflauwen of af te zwakken, maar om te volharden tot het einde. Onze last en zonde mogen we afleggen bij de Heere en we worden opgeroepen om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Gods tweesnijdend zwaard is een boodschap van waarschuwing én troost.

Wat als we met dit zwaard in ons eigen vlees snijden? Zijn we al geraakt door het zwaard dat we tegenover anderen hanteren? Dit Woord wijst onze liefdeloosheid aan en ontmaskert ons huichelen. Ben je de Farizeeer in jezelf wel eens tegengekomen? Het zwaard maakt verborgen zonden zichtbaar en legt vleselijke lusten bloot. Heeft dit zwaard uzelf ooit pijn gedaan? Wanneer heeft u voor het laatst geweend over uw zonden? Het zwaard van God mag werken als een heilzame mes van een chirurg. Een helend mes. Calvijn spreekt dan ook van een levend makende doodslag.”

De Leeuw merkt op dat het zwaard van de Geest steeds minder mensen raakt. “Mensen laten zich minder raken. Het doet zijn kracht niet meer. Het is energiek en doeltreffend, maar wat merk je er nog van n deze tijd van krimp, sluiting en sloop? Er zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Geestelijke armoede, secularisatie. Wij zijn ook kind van onze tijd. Zouden we de oorzaak bij onszelf moeten zoeken? Vaak gaan we als christenen elkaar te lijf met het zwaard van de Geest of gaan we met de botte bijl te werk. Laten we het zwaard van de Geest blijven hanteren en niet vertrouwen op andere wapens, zoals toneel, drama en film.

Het zwaard van de Geest is aan ons dominees toevertrouwd. Het mag scherp en doordringend zijn, zonder de preekstoel te misbruiken als steekstoel. We verafschuwen een christelijke jihad, een hernieuwde kruistocht. Ons enige wapen is het zwaard van de Geest, Gods Woord. Dat is ons enige wapen. Zo wordt onze oude mens gedood en alles wat niet bij God hoort afgesneden, zodat mensen uitkomen bij de Heere Jezus.”

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher