kerk onder water

God

28 augustus 2017 door Stef Heerema, Logos.nl

'Kerken lopen leeg sinds het evolutionisme breed wordt gedragen'

De kerken lopen leeg sinds het evolutionisme breed wordt gedragen, dat is al eeuwen gaande. Nog slechts 12% van de Nederlandse bevolking bezoekt regelmatig een kerkelijke gemeente. Nederland was nota bene een christelijke staat, waarvan de regering opdracht gaf tot het vertalen van de Bijbel. Zo kwam de Statenvertaling tot stand. Een unicum, welk land kan zich hiermee meten?

Een enquête uit 2009 onder predikanten spitste het toe op: ‘in zes dagen schiep Ik’. De cijfers over de ledentallen van vijf vergelijkbare kerken sindsdien laten zien waar de schoen wringt (zie tabel). Het heeft te maken met toenemend ongeloof in Gods Woord. Elk van deze kerken is vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘BibleBelt’, waar gezinnen gemiddeld groter zijn. Bovendien hebben ze het beste nieuws ter wereld, namelijk het evangelie, in de aanbieding. De bevolkingsgroei zou dus ruimschoots verslagen moeten worden. Toch houden alleen de kerken waar wordt geloofd dat God in zes dagen geschapen heeft, de groei van de Nederlandse samenleving bij.

Deze kerken hebben overeen dat ze de formulieren van enigheid erkennen. Toch verschillen de groeicijfers. Alleen de kerken waar wordt geloofd dat de aarde in zes dagen is geschapen, houden de bevolkingsgroei bij. De bevolkingsgroei tussen 2009 en 2017 was 3,7%.

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat kerken sneller groeien naarmate de Bijbel meer letterlijk wordt geïnterpreteerd. Een Engels onderzoek komt tot dezelfde conclusie.7 Dit onderstreept dat we hier te maken hebben met een oorzakelijk verband. Ook prof.dr. H.M. Kuitert stelt vast dat het gebouw van de christelijke leer ineen zijgt als de historische schepping als eerste steen wordt verwijderd.

De cijfers wijzen uit dat kerken die het evolutionisme accommoderen deze eeuw zullen decimeren. Hun feitelijke ondergang lijkt alleen te keren door het evolutionisme inhoudelijk te bestrijden. Daar is ook volop reden toe. Denk aan de absurditeit van gemeenschappelijke afstamming, oerknal, miljoenen kubieke kilometers door indamping gevormde zoutgesteenten, etc. Evolutionistische oorsprongswetenschappers hebben nog niets met experimentele observaties onderbouwd. Ze zijn in enkele eeuwen en na het verbranden van vele miljarden belastinggeld niet verder gekomen dan het publiceren van speculatieve sprookjes.

Christelijke media (kranten, radio, televisie, uitgevers, internetdiensten, etc.) kunnen ervan verzekerd zijn dat ook hun afzetgebied zal slinken als sneeuw voor de zon. Voor hen is er alleen toekomst als hun redacties het evolutionisme kritisch gaan bevragen. Idem voor christelijke studentenverenigingen en scholen. Er is een revolutie nodig in de bestuurs- en directiefuncties. Juist daar op het pluche zijn de aanhangers van het evolutionisme te vinden, gelauwerd met prachtige titels. Decorum dat is vergeven door universiteiten die… de evolutietheorie leren. Universiteiten die er geen been in zien iemand te ontslaan na publicatie van feiten die de theorie ontkrachten. Op de barricaden dus!

De jaarbrief van de PKN spreekt van het volgen van een landelijke trend van secularisatie en vergrijzing. Dit is echter niet correct, het is juist de PKN die de motor is van de ontwikkeling en de trend aanvoert. De GKV, die via zijn theologische universiteit een podium geeft aan evolutietheoloog Van den Brink, wordt meegesleurd in de val.

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher