Nieuws

25 augustus 2017 door Jeffrey Schipper

Deze dominees spreken tijdens de Haamstedeconferentie 2017

Ieder jaar komen in Elspeet tientallen mannenbroeders bijeen om het Woord van God te openen en elkaar te ontmoeten. De Haamstedeconferentie wordt van 28 tot en met 30 augustus georganiseerd voor hen, die in prediking en pastoraat uitgaan van de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Dit jaar zijn onder andere prof. dr. M. J. Kater, ds. D. W. Tuinier en ds. H. Polinder één van de hoofdsprekers. We zetten een aantal lezingen op een rijtje.

Dr. C. T. de Groot: Erasmus Sarcerius (1501-1559)
Erasmus Sarcerius werkte in meer dan vierentwintig gebieden mee aan het reformeren van de kerken in Duitsland. Vooral in de graafschappen Nassau-Dillenburg en Mansfeld liet hij zijn sporen na. Hij hield zich als superintendent veel bezig met het toerusten van predikanten en het organiseren van de kerk. Daarbij vroeg hij onder andere aandacht voor de levenswandel van de predikanten, de tucht, homiletiek en het werk van de Heilige Geest. Van zijn werk zijn rijke en rijpe vruchten te plukken! In zijn leven kreeg hij veel te maken met tegenslagen waarmee hij op gelovige wijze omging en zodoende velen ten voorbeeld was en is. Zijn leer en leven was doortrokken van een diepe en doorleefde vroomheid.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Ds. P. Vernooij: Pastoraat aan gehandicapten
In deze lezing gaat ds. P. Vernooij in op de manier hoe we als christelijke gemeente met mensen met een beperking hebben om te gaan. Predikanten spelen daarin een cruciale rol. In een aantal inleidende opmerkingen wordt neergezet hoe vandaag aan de dag over gehandicapten gedacht en gesproken wordt. Na deze situatieschets trekken deelnemers lijnen uit de Schrift. Welke opdracht geeft God ons als het gaat om mensen met een handicap? Daarna worden er enkele lijnen getrokken vanuit de geschiedenis. Vervolgens gaat men wat verder in op de actualiteit rond de positie van mensen met de beperkingen. Het hoofdbestanddeel van de lezing bestaat uit de rol van de christelijke gemeente en in het bijzonder die van de predikant, met daarbij ook ervaringen van en met mensen met een beperking. Afsluitend wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Ds. H. Polinder: De gemeenschap der heiligen
Elke zondag belijden wij met de kerk der eeuwen de gemeenschap der heiligen. Ds. H. Polinder zal met de aanwezigen nagaan welke invulling Gods Woord geeft aan deze belijdenis. Daarnaast zullen de conferentiegangers ook luisteren naar stemmen uit het verleden en het heden hoe zij de Schrift op dit punt hebben verstaan. Kern van de gemeenschap der heiligen is dat elke ware gelovige gemeenschap heeft met Christus en daarin niet alleen staat en gemeenschap heeft met allen die ook aan Christus verbonden zijn. De deelnemers zullen ingaan op de relatie tussen de kerk en de gemeenschap der heiligen. Is de kerk de gemeenschap der heiligen of is juist de gemeenschap der heiligen niet gebonden aan de kerk? Kun je de gemeenschap der heiligen als de “oecumene van het hart” beschouwen en is het terecht dat de kerk aan betekenis verliest als plaats van de gemeenschap der heiligen? Welke plaats heeft de eredienst in het functioneren van de gemeenschap der heiligen? Welke relatie is er tussen het avondmaal en de gemeenschap der heiligen? Op grond van de Bijbelse gegevens zal Polinder met de aanwezige broeders nagaan hoe de gemeenschap der heiligen moet functioneren in onze tijd en welke gevaren ons daarbij bedreigen en welke mogelijkheden onze tijd daarin biedt.

Drs. J. A. Schippers: De vaderloze maatschappij
De man is in de moderne samenleving als zodanig al een probleem, en dat geldt in het bijzonder voor de vader. De samenleving is verweesd, schreef Pim Fortuyn al, en vóór hem gaf de rooms-katholieke psychiater Van der Does de Willebois al behartigenswaardige uiteenzettingen over de oorzaken en gevolgen daarvan. Door de afwezigheid van de vader komt een van de belangrijkste stutten onder een samenleving in het gedrang: de overdracht van traditie en cultuur. Wat betekent dat precies, en hoe kan die overdracht weer worden hersteld, in een samenleving waaruit christenen zich alleen maar steeds meer kunnen terugtrekken? Over deze vragen gaat deze lezing.

Tijdens de Haamstedeconferentie geeft ds. K. ten Klooster twee lezingen over Paulus en gaat prof. dr. M. J. Kater in op het apologetische aspect in de prediking. De conferentie wordt maandag 28 augustus geopend door ds. T. C. de Leeuw en op woensdag 30 augustus afgesloten door ds. D. W. Tuinier.

Klik hier voor meer informatie over de Haamstedeconferentie.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher