dr. A. Versluis

Dr. A. Versluis: "Geweld wordt in het Oude Testament niet verheerlijkt"

24-08-2017 door Jeffrey Schipper

"Tegenwoordig is het gebruik van geweld vaak onbegrijpelijk, maar we moeten oppassen dat we niet zomaar onze ideeën over geweld opleggen aan het Oude Testament," zegt dr. A. Versluis. De predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Ouderkerk aan de Amstel sprak tijdens de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten van de Gereformeerde Bond over omgaan met geweld in het Oude Testament.

Versluis maakte duidelijk dat in de tijd van het Oude Testament veel geweld voorkwam. "Het is in dat licht bezien bijzonder dat het geweld in het Oude Testament niet verheerlijkt wordt." Ook toont het geweld in de Bijbel in zijn ogen aan dat God recht doet. "Het zou pas echt vreselijk zijn als God niet zou toornen over alle onrecht en zonde op aarde en er geen einde aan zou maken."

De predikant onderstreept dat "de situatie van Israël in het Oude Testament behoorlijk verschilt met die van de christelijke kerk vandaag." Het koninkrijk van God kan dan ook niet met geweld worden gerealiseerd.

Lees ook: "Sommige bijbelgedeelten lijken op propaganda IS"

Foto: Peter Leenhouts

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Dr. A. Versluis: "Geweld wordt in het Oude Testament niet verheerlijkt"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!