Binnenhof

Gert-Jan Segers over de voortgang van de onderhandelingen

24-08-2017 door Gert-Jan Segers

"Na een korte zomerbreak zitten er alweer bijna twee weken van onderhandelen op. De laatste keer dat ik u schreef – vlak vóór die onderbreking – had ik het onder meer over de vertrouwelijkheid waarin we als onderhandelaars met elkaar praten," schrijft fractievoorzitter Gert-Jan Segers namens de ChristenUnie. "Tijdens onderhandelingen moeten politieke partijen de kaarten open op tafel kunnen leggen. Ook als het gaat over lastige onderwerpen, waarover heel verschillend wordt gedacht. En die zijn er, dat weet u.

Vorige week kwamen berichten in de media waarvan de inhoud onderdeel zou zijn van de onderhandelingen. Dat helpt de onderhandelingen niet en dat geeft een onevenwichtig beeld. Niet voor niets is er afgesproken terughoudend te zijn in de communicatie tot het moment dat er een regeerakkoord is. Alleen een geheel van definitieve afspraken heeft betekenis. Van dat geheel moeten we als ChristenUnie-fractie uiteindelijk zeggen: hier willen we wel of niet voor tekenen. Zover zijn we nog niet.

Ondertussen werken Carola Schouten en ik, samen met Joël Voordewind, Carla Dik, Eppo Bruins en ons geweldige team, heel hard aan een goed akkoord met voor de ChristenUnie herkenbare onderdelen. Maar wel in de beslotenheid van fractiekamer en onderhandelingstafel. En daarmee doen we ook een beroep op uw geduld.

Ik zie uit naar het moment waarop ik u en anderen meer kan vertellen waarom we als ChristenUnie mee willen bouwen aan ons land door regeringsdeelname en welke waardevolle punten we daarin kunnen realiseren. Maar ook welke lastige keuzes er gemaakt moeten worden. Want wij willen met onze idealen het verschil maken in ons land. We willen als fractie en als partij zoutend zout en lichtend licht zijn, in het midden van onze samenleving. Tot Zijn dienst.

Dáárom willen we werken aan een hoopvolle toekomst voor onze kinderen en een ambitieus klimaatbeleid. Aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. En willen we opkomen voor (geloofs)vrijheid en veiligheid, hier en elders in de wereld. Daar zetten we ons ook tijdens deze onderhandelingen voor in.

In dat licht vraag ik u ook vandaag wat ik u al vaker heb gevraagd. Wilt u voor ons en de partijen waarmee we spreken blijven bidden? Voor wijsheid, kracht en energie. Uw meeleven - en we merken dat iedere dag - is voor Carola, Joël, Carla, Eppo en mij iedere dag weer ontzettend bemoedigend en geeft vertrouwen."

Foto: website ChristenUnie


Politiek
- 'D66 en ChristenUnie sluiten deal over ‘voltooid leven’'
- 'ChristenUnie-achterban accepteert compromis met D66'
- Gert-Jan Segers ontkent deal met D66
- Is de ChristenUnie bereid Israël te verloochenen?
- Volkskrant over de ChristenUnie: de ongrijpbaren van het Binnenhof
Meer over Politiek »

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Gert-Jan Segers over de voortgang van de onderhandelingen
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!