Myanmar

God

24 augustus 2017 door Dirk van Genderen | Gospel Herald

Hoe een opwekking ontstond in een dorp in Myanmar

Dano, een voorganger in Myanmar, vertelt dat, nadat hij de naam van Jezus aanriep, demonen verdwenen uit het lichaam van de zoon van een boeddhistische leider, waardoor een groot deel van het dorp tot geloof in Christus kwam. Dano maakt duidelijk hoe de opwekking tot stand kwam.

De ouders van Dano waren christen. Bijna het hele dorp waar ze woonden, was boeddhist. Hun buren vereerden beelden en voorwerpen, bogen zich neer voor de doden en waren er vast van overtuigd dat er demonen in hun heiligdommen woonden. Maar Dano en zijn familie dienden de Heere Jezus. Toen Dano’s ouders stierven, kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. "Ik accepteerde Christus als mijn Redder en ik realiseerde me direct dat God me riep om Hem te volgen."

Tussen de landmijnen
Kort hierna moest Dano in militaire dienst. Nadat hij zijn training had afgerond, werd hij direct naar het front gestuurd om te strijden tegen Chinese rebellen. "We werden voortdurend beschoten en om ons heen explodeerden landmijnen. Voor mij liepen ervaren soldaten en achter mij ook. Ik liep tussen hen in. Voor mij liepen soldaten op landmijnen en achter mij ook. Sommigen waren direct dood, anderen raakten zeer ernstig gewond. In totaal kwamen er 120 soldaten van mijn groep om het leven."
Maar Dano bleef wonderlijk gespaard. "Ik geloof dat God mij beschermd heeft omdat Hij een doel met mijn leven had. Ik ben ervan overtuigd dat Hij mij wil gebruiken om Hem en mensen te dienen."

Die nacht ging Dano naar het boeddhistische heiligdom en gebood de demon naar buiten te komen.

Rijp om te oogsten
Nadat Dano acht jaar in het leger actief was geweest, riep God hem in Zijn dienst. "Ik heb er eerst met een plaatselijke predikant over gesproken, en ook hij bevestigde mijn roeping."
"De velden waren rijp om te oogsten," vertelt Dano. "Als ik de Heere niet zou gehoorzamen en zou gaan, zou Hij wel iemand anders roepen en zenden."
De evangelist zocht het dorpshoofd op en legde hem het plan voor om gratis de kinderen van het dorp onderwijs te gaan geven. Het dorpshoofd vond dat een goed plan, maar verbood mij om de kinderen over het christelijk geloof te vertellen.

Voordat Dano ’s morgens naar school ging om les te geven, liep hij biddend door de straten van het dorp. Boeddhistische dorpelingen hadden dit snel door en vertelden het aan het dorpshoofd, die hem vervolgens verbood om dit nog langer te doen.
Maar dit verbod kon Dano er niet van weerhouden om te bidden. "Ik bleef bidden voor het dorp, maar nu deed ik het midden in de nacht."

‘De Heere beschermde me’
Vanwege hun geloof in de Heere Jezus werden Dano, zijn vrouw en kinderen voortdurend geïntimideerd door de plaatselijke dorpsbewoners. "Elke keer zochten het dorpshoofd en het plaatsvervangende dorpshoofd mij, om me op te pakken, te martelen en te doden. Maar de Heere beschermde me. Ze konden me niet vinden en andere keren kon ik ontsnappen," vertelt hij aan een medewerker van Open Doors.
En hoewel Dano slecht werd behandeld door zijn dorpsgenoten, kwamen ze soms naar hem toe en vroegen om hulp als ze in de problemen zaten.

Eén van degenen die hem om hulp vroeg, was het plaatsvervangende dorpshoofd. Hij vertelde aan Dano dat zijn zoon in de bossen was geweest bij het kleine heiligdommetje voor de demonen. Zijn gedrag en zijn gezondheid gingen daarna snel achteruit. Zijn vader was ervan overtuigd dat hij bezeten was geraakt door demonen. En ondanks alle pogingen van de plaatselijke toverdokters en spirituele leiders was het niet gelukt hem te helpen.

Het plaatsvervangende dorpshoofd, zijn hele familie en vier andere families aanvaarden Christus als hun Redder en bekeren zich.

Deze vader dacht dat Dano hem niet zou willen helpen, maar "ik zag het als een speciale gelegenheid om weer met hen in contact te komen," vertelt hij. "Ik vastte en bad drie dagen lang en ging toen naar die jongen. Toen die Dano aan zag komen, rende hij weg en riep: ‘Deze man gaat mij grijpen.’"

Brand
Die nacht ging Dano naar het boeddhistische heiligdom en gebood de demon naar buiten te komen. Hij probeerde het heiligdom in brand te steken, maar het wilde niet branden. Pas toen hij er benzine op gooide, vloog het in brand. Hij riep de naam van de Heere aan en op dat moment verliet de demon de jongen die was bezeten.
Sommige dorpsbewoners smeekten Dano de geesten te laten terugkeren naar hun dorp. Maar er was nu een sterkere Macht in het dorp, God Zelf, waardoor de geesten zijn verdwenen. De toverdokters zijn woedend op Dano, omdat ze hun broodwinning kwijt zijn. Ze klagen bij het dorpshoofd en dreigen Dano te vermoorden.

Overal waar nog tempeltjes voor de geesten staan, gaat Dano bidden en de volgende dag blijkt dat ze allemaal op mysterieuze wijze zijn verbrand. De dorpsbewoners komen onder de indruk van Gods kracht. Het plaatsvervangende dorpshoofd, zijn hele familie en vier andere families aanvaarden Christus als hun Redder en bekeren zich. Langzamerhand komen steeds meer dorpelingen tot geloof in de Heere Jezus. De mensen die zich aanvankelijk zeer tegen Dano keerden, luisteren naar hem. Er is nu een bloeiende kerk in het dorp, die door Dano wordt geleid.

Het aantal christenen in Myanmar groeit snel. Er wordt geschat dan 6,2 procent van de bevolking christen is. In Myanmar wonen ongeveer 53 miljoen mensen.

Dit bericht verscheen via The Gospel Herald in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher