Evert Jan Hempenius

'Paulus is niet blij met nadruk op spreken in tongen'

22-08-2017 door Jeffrey Schipper

"Het spreken in tongen leidde in Korinte tot problemen. Paulus geeft ruimte, maar relativeert deze gave ook en perkt het gebruik ervan in," merkt Evert Jan Hempenius op in het Nederlands Dagblad. De theoloog geeft weer hoe de apostel in de Korinthe-brief spreekt over tongentaal.

"Paulus is niet blij met de situatie in Korinte, de nadruk die het spreken in tongen krijgt en het veronachtzamen van de liefde en van andere gaven, vooral de profetie," schrijft Hempenius, verwijzend naar 1 Korinthe 14. De theoloog onderstreept dat de apostel ‘het woord van wijsheid’ noemt als eerste gave en als een-na-laatste ‘klanktaal’. "Paulus is zorgvuldig in de opbouw van zijn onderwijs, en ik denk dat hij deze volgorde bewust heeft gekozen om de ruziënde Korintiërs tot de orde te roepen."

Het valt Hempenius op dat klanktaal, profetie en genezing op conferenties zoals New Wine veel aandacht krijgen en dat die aandacht op hem eenzijdig overkomt. "Wijsheid is ook nodig om in kerkelijke discussies geestelijk te kunnen relativeren, ruimte te geven en te beperken."

Lees het volledige commentaar van Evert Jan Hempenius in het Nederlands Dagblad.

Lees ook: "Tongentaal is geen kwestie van wachten op God"

Foto: website Evert Jan Hempenius

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over 'Paulus is niet blij met nadruk op spreken in tongen'
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!