Piet Guijt

God

22 augustus 2017 door Piet Guijt

Heeft u moeite met de maagdelijke geboorte van Jezus?

De maagdelijke geboorte van Jezus Christus, zoals verkondigd door Mattheüs en Lukas is al vanaf de eerste eeuw onder vuur komen te liggen en vaak tot legende verklaard, maar vooral in de laatste twee eeuwen is dit wonder in twijfel getrokken. Mede door de ‘Verlichting’ kunnen vele mensen, ook christenen en theologen, het kennelijk niet meer geloven. Of men meent dat het niet zo belangrijk is voor het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus. Zo wordt er geknaagd aan de fundamenten van het christelijk geloof.

In een uitgebreid artikel in Promise (juli 2017) is op dit onderwerp ingegaan. Eerst zijn de argumenten om de maagdelijke geboorte in twijfel te trekken besproken en vervolgens weerlegd. Daarna zijn argumenten en overwegingen genoemd die het geloof in de maagdelijke geboorte ondersteunen.

Nu volgen eerst enkele argumenten van hen die het wonder van de maagdelijke geboorte ontkennen.
1. Het Hebreeuwse woord ‘almah’ zou jonge vrouw betekenen, en hoeft niet per se maagd te zijn. Maar in die tijd was het vanzelfsprekend dat een jonge vrouw een maagd was en ongetrouwd. Het wordt bevestigd door de vertaling van ‘almah’ naar het Griekse parthenos (=maagd) door de 70 joodse godgeleerden, die de Septuaginta opgesteld hebben. En Jesaja heeft bewust niet het woord ‘betoellah’ genomen omdat dat woord niet alleen maagd kan betekenen, maar ook getrouwde vrouw. En van Maria weten we dat zij ten tijde van de bovennatuurlijke conceptie niet getrouwd was. Tenslotte wijzen we erop dat Jozef geen gemeenschap had met Maria voordat Jezus geboren werd.

in die tijd was het vanzelfsprekend dat een jonge vrouw een maagd was en ongetrouwd.

2. Sommigen vinden het vreemd dat in Mattheüs 1 en Lucas 3 wel de genealogie van Jozef wordt genoemd (dat zou betekenen dat Jozef de vader van Jezus is), terwijl volgens de Bijbel Jozef niet de vader van Jezus is! Dat het geslachtsregister van Jozef wordt genoemd, heeft een geheel andere reden. Namelijk om aan te geven dat Jozef stamde uit het geslacht van koning David. Mattheüs noemt Jezus zelfs ‘zoon van David’. God had aan David beloofd dat er in eeuwigheid iemand, Jezus, in geestelijke zin en tot in eeuwigheid als koning zou zitten op de troon van David, die in de natuurlijke wereld daarvan een beeld was.

3. Sommige theologen menen dat het niet nodig is om te geloven in de maagdelijke geboorte. Volgens hen gaat het niet om het biologische wonder, maar om de gedachte, namelijk dat Jezus van goddelijke oorsprong is. Of dat het theologisch gezien alleen maar een symbolische manier is om te zeggen dat Jezus, de Zoon bij uitstek was. Echter wat uit twee mensen is geboren, is niet van goddelijke oorsprong, en kan nooit de Zoon van God, de zondeloze Verlosser, zijn geweest.

4. Wetenschappers ontkennen de maagdelijke geboorte van Jezus, omdat zij denken dat het biologisch onmogelijk is. Waarom zou de maagdelijke conceptie niet mogelijk zijn? Gaat Gods kunnen niet ver uit boven wat wij van de biologie weten en begrijpen? Deed Jezus dan geen wonderen door de kracht van de Heilige Geest? Zou de Schepper van het gehele universum en nota bene ook van de gehele mens, niet in staat zijn om op bovennatuurlijke wijze in Maria’s schoot een eicel te bevruchten (of hoe het ook gegaan zou kunnen zijn)? Trouwens, is de natuurlijke conceptie en geboorte niet net zo’n groot wonder, ook al vinden we dat ‘normaal’? Dat uit een minuscule zaad- en eicel (met alle benodigde informatie!) een compleet mens tevoorschijn kan komen?

Als men de maagdelijke conceptie van Jezus ontkent, kan men niet anders dan in conflict komen met de Bijbel.

5. Sommigen menen dat het verhaal van de maagdelijke geboorte niet letterlijk moet worden opgevat, maar dat het zou gaan om een legende of mythe, die achteraf is toegevoegd. In het artikel wordt deze opvatting uitvoerig weerlegd.

De vraag kan worden gesteld: Wat zijn de gevolgen van de ontkenning van de maagdelijke geboorte? 1. Als de maagdelijke conceptie niet waar zou zijn, dan zou Maria gelogen hebben tegen de engel door te zeggen dat zij geen geslachtsgemeenschap met een man gehad heeft. 2. Als Maria geen maagd was en er geen andere man in het spel was, zou Jozef de natuurlijke vader geweest moeten zijn. Maar dan zou de engel Gabriël zich vergist hebben. 3. Als Jozef de biologische vader van Jezus zou zijn geweest, dan zou Jezus een leugenaar zijn als Hij zegt dat God Zijn Vader is en dat Hij de eniggeboren Zoon van God is. 4. Als er geen sprake zou zijn van een (bovennatuurlijke) maagdelijke conceptie, dan zou Jezus net zo’n mens zijn als wij allemaal, besloten onder de zonde, en zou Hij niet in staat zijn geweest om onze zonden op Zich te nemen. 5. Als de maagdelijke geboorte niet waar zou zijn, zouden de evangelisten leugenaars zijn en zouden zij (historisch) niet betrouwbaar zijn.

De argumenten om de maagdelijke geboorte te ontkennen, zijn stuk voor stuk te weerleggen, of geven in elk geval geen ondersteuning voor het ontkennen ervan. Bovendien zijn er diverse argumenten aan te voeren om de maagdelijke geboorte van Jezus wél te aanvaarden. De conclusie is dat het heel zinnig is om in de maagdelijke geboorte en de noodzaak ervan te geloven.

Als men de maagdelijke conceptie van Jezus ontkent, kan men niet anders dan in conflict komen met de Bijbel, en ontstaan er allerlei tegenstrijdigheden, die er niet zijn als men eenvoudig gelooft wat de Bijbel zegt. Het Woord van God zegt, dat Jezus uit een maagd geboren is. Zonder het wonder van de maagdelijke geboorte zou het evangelie een platte, horizontale en natuurlijke zaak zijn. Wij mogen en moeten kennis en wetenschap ondergeschikt maken aan Gods Woord, en niet andersom. Het gaat niet om ons verstand, maar om openbaring door God. Houd vast aan de fundamenten van ons christelijk geloof. Niet onze kennis of onze wetenschap overwinnen de wereld, maar ons geloof dat Jezus de Zoon van God is!

Dit artikel bevat enkele punten uit het uitgebreide artikel ‘Het wonder van de maagdelijke geboorte’ in het Promise Magazine van juli 2017. Klik hier voor het volledige artikel.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher