Maarten Luther

PThU-Zomerconferentie met excursie naar aanleiding van 500 jaar Reformatie

18-08-2017 door PThU

De paradoxale relatie tussen "vrijheid" en "gebondenheid", die Maarten Luther in zijn klassieke verhandeling over christelijke vrijheid van 1520 aankaartte, is een bijbels kernprobleem over metaforisch taalgebruik met grote praktische relevantie. Er is op hele verschillende manieren over gesproken in de geschiedenis van het jodendom en het christendom. De PThU-conferentie 'Vrijheid en gebondenheid in de Joods-Christelijke traditie' met lezingen en debatten wil de complexe relatie tussen "vrijheid" en "gebondenheid" in historische context belichten en reflecteren op doorlopende uitdagingen.

Twee lezingen zullen worden gewijd aan het bijbelse en rabbijnse gebruik van de metaforen van "vrijheid" en "gebondenheid" en zijn ambivalenties (Merz, Stoutjesdijk). Drie lezingen behandelen specifiek Vroegmoderne Protestantse contexten, beginnend met M. Luther's verhandeling over christelijke vrijheid van 1520 en de implicaties ervan voor de relatie tussen christenen en joden (Kirn), gevolgd door een analyse van het onderwerp in de Vroegmoderne Lutherse politieke ethiek van prinselijk bestuur (König) en afgesloten door bespiegelingen op de debatten binnen radicale protestanten over "Protestantse vrijheid" en verplichte beloftes in de 19e eeuw (Weir). Tenslotte wordt een relevante hedendaagse kwestie in de Nederlandse debatten behandeld: Het zoeken van jonge Nederlandse moslimvrouwen naar religieuze identiteit en vrijheid. M. Luther zal fungeren als een inspirerende gesprekspartner (Werkman).

De conferentie vindt plaats op maandag 28 augustus. Klik hier voor meer informatie.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over PThU-Zomerconferentie met excursie naar aanleiding van 500 jaar Reformatie
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!