hoop
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 augustus 2017 door Jeffrey Schipper

20 inspirerende Bijbelteksten over hoop

Onze hoop is uiteindelijk gevestigd op Eén iemand, onze Heere Jezus Christus. Hij is onze blijvende hoop, ongeacht waarmee we hier op aarde geconfronteerd kunnen worden. Deze 20 Bijbelteksten herinneren ons aan de belangrijke rol die deze hoop mag hebben in ons geloofsleven.

1. Hebreeën 11:1
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

2. Spreuken 13:13
Wie het woord veracht, zal te gronde gericht worden,Wie het woord veracht, zal te gronde gericht worden, maar wie het gebod vreest, hem zal dat vergolden worden.

3. 2 Korinthe 4:8
Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld.

4. Romeinen 8:24
Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

5. Spreuken 23:17-18
Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars,Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.

6. Titus 3:7
Opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

7. Romeinen 5:2
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

8. Psalm 9:18
De goddelozen keren terug, naar de hel toe,De goddelozen keren terug, naar de hel toe, alle heidenvolken, die God vergeten.

9. Efeze 1:18
Ik bid voor verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.

10. Jeremia 29:11
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

11. 1 Tessalonicenzen 5:8
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.

12. Titus 2:13
Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

13. Romeinen 4:18
En hij heeft tegen alles in gehoopt  en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was:  Zo zal uw nageslacht zijn.

14. 1 Petrus 1:3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

15. Romeinen 12:12
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

16. Spreuken 24:14
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel:Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.

17. Efeze 4:4
Er is één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping.

18. Psalm 119:116
Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte, dan zal ik leven; Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte, dan zal ik leven; laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden.

19. Romeinen 5:5
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

20. Hebreeën 6:19
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen