Zac Poonen

God

16 augustus 2017 door Jeffrey Schipper

Hoe God ziekte of gevangenschap ten goede kan gebruiken

Paulus schrijft vanuit een gevangenis in Rome het volgende: 'Alles wat mij hier is overkomen, heeft ertoe bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd' (Filippenzen 1:12). Paulus geloofde namelijk, 'Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen' (Romeinen 8:28).

Hoe zorgde Paulus' gevangenschap ervoor dat dit zich ten goede keerde? Hier is een manier waarop Paulus zijn gevangenschap zich voor ons tot het goede heeft gekeerd: Paulus was iemand die altijd onderweg was. Zelfs toen hij oud was, was hij nog steeds op reis. Hij wilde zoveel mogelijk mensen met het evangelie bekend maken voordat hij deze aarde zou verlaten. Hij wandelde zo dicht bij God en hij had zoveel beproevingen doorstaan dat hij geestelijk een erg rijk mens geworden was. Tot dan toe had hij echter niet alles opgeschreven wat hij van God geleerd had. God bepaalde dat alle geestelijke rijkdom van deze man niet met hem in zijn graf zou gaan, maar dat het opgetekend en doorgegeven zou worden, en een zegen zou zijn voor de volgende generaties. Maar hoe kon God er dan voor zorgen dat Paulus het wat rustiger aan zou doen, om ervoor te zorgen dat hij alles zou opschrijven? God stond toe dat hij in de gevangenis terechtkwam!

Toen Paulus in de gevangenis zat, kon hij niet reizen. Dus besloot hij om zijn tijd nuttig in te vullen door brieven te schijven aan een aantal gemeentes. Zo zijn de brieven aan de Filippenzen, Efeziërs en de Kolossenzen ontstaan. Wat was het gevolg? Dat deze brieven tot op heden, 2000 jaar later, tot een zegen zijn geworden voor miljoenen mensen. Dus God deed de gevangenschap van Paulus meewerken ten goede.

Ik was zo druk bezig in mijn bediening dat ik bijna geen tijd had om met de Heere in gesprek te gaan.

Ziekenhuisopname
In het midden van de jaren ’80 werd ik voor een korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Ik vroeg aan de Heere waarom Hij het toestond waarom ik in het ziekenhuis moest worden opgenomen, terwijl ik zo bezig was om Hem ergens te dienen. De Heere zij tegen mij dat Hij wilde dat ik een paar dagen rustig ging liggen om te luisteren naar wat Hij mij te zeggen had. 

Ik was zo druk bezig in mijn bediening dat ik bijna geen tijd had om met de Heere in gesprek te gaan. Toen ik ontdekte dat dat de reden was voor mijn ziekenhuisopname, toen was ik blij om daar te liggen en zo lang de Heere dat wilde, omdat ik wilde weten wat Hij mij te zeggen had. Een voordeel van een ziekenhuisopname is dat men meestal alleen maar naar boven kan kijken! Toen ik daar lag begon de Heere dag na dag tegen mij te speken. Terwijl de Heere sprak zette ik alles op papier wat Hij tegen mij gezegd had. Het was het enige artikel dat ik, gedachte na gedachte, heb opgeschreven zoals de Heere het mij heeft geopenbaard. Het werd gepubliceerd als een artikel met de titel “God heeft mannen nodig”.
God heeft het artikel en het boekje in veel landen in de wereld gebruikt. Ik beschouw het als het belangrijkste van alles wat ik geschreven. Ik zou het echter nooit geschreven hebben wanneer de Heer mij niet in een ziekenhuisbed had gestopt! Hij had er een doel mee.

God zet ons af en toe stop, hetzij door ziekte of door gevangenschap, om voor Hem iets te doen wat wij anders nooit gedaan zouden hebben. Wij mogen God dus dankbaar zijn wanneer Hij ons af en toe stopt op onze route, want 'de voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet' (Psalm 37:3).

Evangelieverkondiging
Er was ook nog een tweede manier waarop de gevangenschap van Paulus tot iets goeds leidde. Hij zegt, 'Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus' (Filippenzen 1:13 NBV); en verderop zegt hij, 'Jullie krijgen ook de groeten van alle gelovigen hier. Vooral van de gelovigen die bij het hof van de keizer horen' (Filippenzen 4:22 BB). 

De gevangenschap van Paulus resulteerde daarom in het feit dat de Schrift op “papier” werd gezet en dat mensen zich bekeerden.

Hoe kwam het dat de mensen aan het hof van de keizer zich bekeerden?
Omdat Paulus het evangelie verkondigde aan de paleiswacht terwijl hij aan hen vastgeketend zat. In die tijd werden gevangenen vastgeketend aan de bewakers om te voorkomen dat zij zouden ontsnappen. Paulus zal, gedurende de 8 uur dat de Romeinse soldaat aan hem vastgeketend was, het evangelie aan hem verteld hebben! De bewaker kon ook niet weg en na hem kwam de volgende die 8 uur aan Paulus vastgeketend was aan wie Paulus de blijde boodschap kon verkondigen, met als gevolg dat een aantal bewakers zich bekeerden. Niet lang daarna was er een kleine gemeente binnen het paleis van Caesar!

De gevangenschap van Paulus resulteerde daarom in het feit dat de Schrift op “papier” werd gezet en dat mensen zich bekeerden die anders waarschijnlijk nooit naar een samenkomst gegaan zouden zijn.

Maar dat was nog niet alles. Er was ook nog een derde zegen die voortkwam uit Paulus zijn gevangenschap. Veel gelovigen die timide waren geweest, werden onbevreesd in het verkondigen van het evangelie toen zij van Paulus zijn gevangenschap hoorden (Filippenzen 1:14). Zij wierpen de angst die zij hadden om de blijde boodschap te brengen van zich af en begonnen vrijmoedig van de naam van Christus te getuigen. En dus zorgde de gevangenschap van Paulus 'dat het evangelie verspreid werd'.

Onze God is een God die het kwade ten goede doet keren. Prijs de Heere.

Zac Poonen is een Bijbelleraar uit India. Klik hier voor meer Bijbelstudies van Zac Poonen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher