Rob van Houwelingen

Theoloog: Zwijg niet over de zwijgteksten

11-08-2017 door Jeffrey Schipper

"De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft de zwijgteksten min of meer omzeild door te stellen dat ze verschillend worden uitgelegd. Tegelijkertijd kan niemand eromheen dat de zwijgteksten van Paulus, zoals alle Bijbelteksten, in een bepaalde context staan en vanuit die context moeten worden gelezen," schrijft theoloog Rob van Houwelingen in het Reformatorisch Dagblad.

Tijdens de recente generale synode van de GKv is besloten dat vrouwen aan de slag mogen als predikant, ouderling en diaken. Geconcludeerd werd dat de zogeheten ‘zwijgteksten’, waarin de apostel Paulus in de Bijbel zegt dat vrouwen niet mogen spreken tijdens de samenkomst, in zichzelf niet voldoende reden zijn om te zeggen dat vrouwen geen gezag mogen hebben. Het besluit stuit op verzet uit conservatieve hoek. Zo riepen twee gepensioneerde GKv-predikanten gelovigen op om hun kerkverband te verlaten.

"Het probleem is dat de tijd van het Nieuwe Testament precies in dit opzicht flink verschilt van onze tijd," legt Van Houwelingen uit. "Dat vrouwen tijdens de samenkomsten van de gemeente moeten zwijgen, was destijds conform de geaccepteerde maatschappelijke situatie. Tegenwoordig gaat het daar juist tegenin." Ook wijst de theoloog op de mediterrane cultuur waarin men zich rangordelijk gedroeg ten opzichte van het familiehoofd. "Wij denken echter veel minder in termen van eer en schande."

Van Houwelingen concludeert naar aanleiding van de vele verschilpunten tussen toen en nu voorschriften van Paulus niet één op één kunnen worden overgeplaatst naar de huidige tijd. En toch moeten de zwijgteksten besproken worden, stelt hij. "Pas vanuit een gedeeld probleembesef kan een constructief gesprek gevoerd worden over de zwijgteksten."

Lees hier de volledige blog van Rob van Houwelingen. Lees ook: Vrouw in het ambt: mogen kerken hierover scheuren?

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Theoloog: Zwijg niet over de zwijgteksten
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!