GKv-predikanten in brief: "Neem geen overhaaste beslissingen"

14-07-2017 door Jeffrey Schipper

"Hoewel wij zelf ook verontrust en teleurgesteld zijn over het genomen besluit, roepen wij op om nu geen overhaaste beslissingen te nemen, die immers vaak maar moeilijk terug te draaien zijn," schrijven de gereformeerd-vrijgemaakte predikanten Alko Driest (Groningen) en Jan Haveman (Emmen). De brief over de kwestie 'vrouw in het ambt' is gericht aan alle GKv gemeenten in Noord-Nederland.

Tijdens de recente generale synode van de GKv is besloten dat vrouwen aan de slag mogen als predikant, ouderling en diaken. Geconcludeerd werd dat de zogeheten ‘zwijgteksten’, waarin de apostel Paulus in de Bijbel zegt dat vrouwen niet mogen spreken tijdens de samenkomst, in zichzelf niet voldoende reden zijn om te zeggen dat vrouwen geen gezag mogen hebben. Sinds het besluit kruipen voor- en tegenstanders in de pen om hun mening kenbaar te maken.

Haveman en Driest: "De weg die we voor dergelijke situaties met elkaar hebben afgesproken is, dat we, wanneer volgens ons besluiten niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenis van de kerk, dat we dan in beroep of revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode. Dat is de 'koninklijke' weg. Daarom roepen wij op tot een periode van rustige bezinning op het besluit van de Generale Synode en op wat de consequenties daarvan zouden kunnen of moeten zijn.

Ons inziens zou die 'rustige periode van bezinning' gecreëerd kunnen worden, door als kerken en kerkenraden nu uit te spreken dat er in de eigen plaatselijke kerk in elk geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers worden aangesteld."

Lees hier (PDF) de volledige brief.

Lees ook: Deze brief stuurt het moderamen van de GKv naar alle kerken en Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over GKv-predikanten in brief: "Neem geen overhaaste beslissingen"
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!