ds. Hilbert Gunnink

Ds. Gunnink over bezwaren tegen synodebesluiten GKv

14-07-2017 door Jeffrey Schipper

Een geëmotioneerde ds. Hilbert Gunnink legt in onderstaande video uit waarom hij zo bezorgd is over de situatie in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het besluit om vrouwen toe te laten tot het ambt gaat in zijn ogen in tegen het Woord van God. Hij hoopt dan ook "dat veel broeders en zusters zich vrijmaken van deze on-Schriftuurlijke besluiten." Met een collega besprak hij de kwestie 'vrouw in het ambt' op een bezinningsavond voor verontruste GKv-leden.

Bekijk de video van het Reformatorisch Dagblad en klik hier voor meer informatie:

Foto: screenshot YouTube

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Ds. Gunnink over bezwaren tegen synodebesluiten GKv
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!