Ds. Herman F. de Vries
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

06 juli 2017 door Jeffrey Schipper

"Laten we meer aandacht geven aan de moeder van Jezus"

“De discipel Johannes nam de moeder van Jezus sinds Zijn sterven in huis. Nu lijkt het alsof Maria bij protestanten niet binnen mag komen. Dat is een slechte zaak,” zegt de Friese dorpsdominee Herman F. de Vries. Sinds een bezoek aan de Sint-Janskathedraal in Den Bosch verdiept de protestantse predikant zich in het leven van Maria. Zijn lessen deelt De Vries in het boek ‘Flirten met Rome’. “Laten we meer aandacht geven aan de moeder van Jezus,” luidt zijn oproep.

Buijten & Schipperheijn is een in Amsterdam gevestigde uitgeverij van non-fictie. Het kent twee fondsen: motief, dat zich bezighoudt met christelijke thema's, en recreatief, dat zich richt op toeristische routes en kaarten.
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Buijten & Schipperheijn
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

In 2000 stapte je de Sint-Janskathedraal in Den Bosch binnen. Wat gebeurde er toen?
“Ik dwaalde rond en stond stil in het centrum bij het altaar met daarboven het kruis met mijn Heer. Hem kende ik al. Er was niemand anders en ik ervoer volkomen vrede. Toch maakte ik mij los – of ik werd losgemaakt. Ik bewoog me naar de Mariakapel. Haar kende ik niet. De menigte was confronterend. Honderden mensen liepen af en aan om te knielen, te bidden, bloemen te brengen en kaarsen te ontsteken. Het beeld schiep verwarring. Het beeld van Maria zelf, maar ook de drukte die Maria veroorzaakte. Hoe kon het toch dat al deze mensen op een gewone zaterdagmorgen de weg wilden gaan naar een Mariabeeld?

Wat daar gebeurde vond ik veel te veel eer voor Maria. Ik vond dat men minstens een route had moeten verzinnen zodat de kerkbezoekers zouden uitkomen bij het kruis van Christus. Toen ik er dieper over nadacht stelde ik mijzelf een andere vraag: wat hebben katholieken met Maria dat ik niet heb? Met die gedachte ging ik terug naar huis. Binnen het lichaam van Christus is de een hand en de ander een voet. Christenen zijn verschillend, maar horen wel allemaal bij hetzelfde lichaam. Om die reden ging ik mij in Maria verdiepen.”

"Er is geen sprake van afgoderij als een rooms-katholieke man of vrouw bij het beeld van Maria knielt, offert of bidt."

Wat is een onder protestanten veelvoorkomend misverstand over Maria?
“Veel protestantse christenen denken dat rooms-katholieken Maria aanbidden. Dat is een misverstand. Ze vereren Maria. En dat is toch echt iets anders. Als je iemand buiten Christus aanbidt houd je je bezig met afgodendienst. Denk aan het volk Israël dat boog voor een gouden kalf. Maar Maria is geen gouden kalf. Er is geen sprake van afgoderij als een rooms-katholieke man of vrouw bij het beeld van Maria knielt, offert of bidt. Troost wordt niet van het beeld verwacht, maar van Hem op wie het beeld ons wijst. Het beeld verwijst naar de Trooster, precies zoals iemand die ik in vertrouwen heb genomen naar Hem verwijst in ons gesprek of gebed. De Geest, de Trooster, daalt neer in het gesprek, en ook in het gebed bij het beeld, en reikt mij aan wat ik zoek.

Vergeet niet dat wij protestanten ook vaak via anderen tot God naderen. Het gebeurt vaak dat een dominee, ouderling of andere broeder of zuster voor iemand bidt. Net als katholieken naderen ook wij dan via een omweg tot God. Het valt mij ook op dat in protestantse kringen meer twijfel is over de vraag of hun gebed bij God aankomt dan onder katholieken. Wie zich tot Maria wendt komt automatisch bij Christus uit, is de gedachte. Zij wijst altijd op haar Zoon en nooit op zichzelf.”

Waarom vind je dat protestanten Jezus tekortdoen door Maria te negeren?
“Kijk naar een moeder-zoon relatie in het dagelijks leven. Een jongen zal het erg waarderen als je zijn moeder complimenteert. En andersom doet het die jongen veel pijn als zijn moeder wordt doodgezwegen of wanneer er zelfs kwaad over haar wordt gesproken. Net als koning David en de apostel Paulus heeft ook Maria steken laten vallen. Dat toont aan dat ook zij een mens met tekortkomingen is. Maar een protestant ziet het vaak wel zitten met David en Paulus en niet met Maria. Dat vind ik vreemd.

In Johannes 19 zegt Jezus tegen Johannes: ‘Zie, uw moeder.’ En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Op dat moment hing Jezus aan het kruis. Even later riep hij: ‘Het is volbracht.’ Je zou kunnen stellen dat op dat moment de kerk werd geboren, aan de voet van het kruis. Laten we net als Johannes ook Maria ‘in huis nemen’. Niet door haar in onze woning een centrale plek te geven, want die plek komt alleen Jezus toe. Maar nu lijkt het alsof ze ons huis niet in mag. Dat is niet goed. Laten we meer aandacht geven aan de moeder van Jezus!”

"De discipel Johannes nam de moeder van Jezus sinds Zijn sterven in huis. Nu lijkt het alsof Maria bij protestanten niet binnen mag komen. Dat is een slechte zaak."

Toch is het opvallend dat iedereen die de Sint-Janskathedraal naar Maria ging in plaats van naar Jezus. Dat is toch niet zoals het hoort?
“Daar mogen we inderdaad vraagtekens bij plaatsen. Het kan zo zijn dat sommige katholieken te veel aandacht schenken aan Maria, maar er is een verschuiving gaande. In katholieke kringen is steeds meer aandacht voor het Woord en Bijbeluitleg. Ook neemt het aantal Alpha-cursussen in parochies langzaam maar zeker toe. Maar laten wij protestanten eerst maar eens de hand in eigen boezem steken. Doen wij dan wel alles goed? Door de Reformatie is het contact met God vernauwd tot onze monden en oren: alleen het Woord. Ga eens naar een rooms-katholieke mis. Daar worden alle zintuigen geprikkeld. De Reformatie heeft het contact met God vernauwd.”

Als dominee besteed je bewust meer aandacht aan Maria. Op welke manier?
“Negen maanden voor Kerst, op 25 maart, krijgt Maria extra aandacht tijdens onze kerkdienst. Op die manier willen we het stilzwijgen over Maria in onze liturgie doorbreken met een jaarlijkse ‘Mariaviering’. We geven haar die dag een grotere plek in de Woordverkondiging en zingen een aantal Marialiederen. Toevoegen: Hiermee sluiten wij aan bij het Mariafeest dat in de Rooms-Katholieke kerk al eeuwen gevierd worden. Zo draag je bij aan de oecumene en krijgt Maria structureel aandacht in de Reformatie, zodat protestantse christenen vertrouwd kunnen raken met Maria.”

Welke les heb je geleerd van Maria?
“Maria heeft alles meegemaakt. Van de geboorte tot de dood van Jezus. Zij was erbij. En zelfs nog tot voorbij het einde en het kruis toen zij bleef bidden en wachten op de komst van de Geest. Ondanks veel moeilijke momenten is ze trouw gebleven aan haar Heer. De twijfel sloop rond op aarde, maar kreeg geen vat op haar hart. In mijn lijden word ik nog aangevochten en komt het tot twijfelen. Als ik mij tot de medemens Maria wend, helpt en onderwijst zij mij door haar voorbeeldig leven, zodat ik vind die zij vond. Zo is zij mijn lerares en bemiddelt zij voor mij het heil dat ik zoek en nodig heb.”

Herman F. de Vries is één van de auteurs van ‘Flirten met Rome’. Klik hier om het boek te bekijken of te bestellen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

T
Maria is ongetwijfeld een voorbeeld voor de gelovigen. Toch heb ik mede vanwege bepaalde Mariale dogma's tientallen jaren geleden de Rooms-katholieke kerk verlaten. De voor mij onaanvaardbaar geworden Mariale dogma's zijn: (1). Maria's onbevlekte ontvangenis ( in 1854 afgekondigd door paus Pius IX), en (2). Maria's lichamelijke tenhemel opneming (afgekondigd in 1950 door paus Pius XII). Ik heb tot op de dag van heden hierover geen spijt. Alweer reeds tientallen jaren bij de Vergadering van Gelovigen.
Vakanties
Hier adverteren?