Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 juli 2017 door Jeffrey Schipper

Hoogleraar: GKv bezwijkt voor goddeloze gelijkheidscultuur

"De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) stellen zich boven Gods Woord en laten dat Woord het tegenovergestelde zeggen van wat er duidelijk wordt verklaard," vindt prof. dr. C. van Dam, emeritus hoogleraar Oude Testament aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, Ontario. Op de website eeninwaarheid.info reageert hij op het onlangs genomen GKv-besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten van diaken, ouderling en predikant.

Van Dam merkt op dat er sprake is van "een dieper, onderliggend probleem". "De synode heeft de nieuwe manier van de Schrift lezen omhelsd; een manier die hen in slavernij brengt, in dit geval de slavernij van de huidige, heersende gelijkheidscultuur. Er ligt een bittere ironie in dat dit aangaan van slaafse banden in het 500ste jaar van de herdenking van de grote Reformatie plaatsvindt. De Reformatie die de kerken vrij heeft gemaakt van dit soort gevangenschap door te verklaren dat de Schrift alléén (sola Scriptura) de onfeilbare regel voor geloof en levenspraktijk van de kerk is.

Een invloedrijke kracht en autoriteit die momenteel de waarheid van de Schrift aanvalt en uitholt, is onze godloze en egalitaire cultuur die geen normen erkent behalve wat mensen voor zichzelf wensen en zich inbeelden dat hun rechten zijn. (...) Het lijkt alsof onze Nederlandse broeders en zusters afglijden naar de slavernij van de machtige en verleidelijke culturele geesten van onze tijd en de Schriften herinterpreteren om de kwalificaties voor het kerkelijk ambt meer in overeenstemming te brengen met de huidige culturele normen."

De hoogleraar wijst op 1 Timotheüs 3:2-4 en Titus 1:5-6. Van Dam stel vast dat "de apostel Paulus bijvoorbeeld verklaarde dat een ouderling de man van één vrouw moet zijn en zijn gezin goed moet besturen. Commentaar heeft volgens hem weinig zijn omdat de synode heeft besloten dat kerken vrij zijn om het besluit onmiddellijk uit te voeren. Wie zci hierbij neerlegt "zichzelf tot slaaf maken van kerkelijke autoriteiten, die zichzelf boven de duidelijke leer van het Woord van God plaatsen. Dit was de slavernij waarvan de Reformatie eens Gods volk had vrijgemaakt."

Van Dam vraagt gebed voor de GKv "en voor diegenen die bezwaar maken tegen de slaafse banden van de seculiere denkwijze en cultuur van onze tijd die de zogenaamde kerkelijke deskundigen en vergaderingen hun op willen leggen. (...) Hoe triest is het dat onze zusterkerken er dit jaar voor hebben gekozen om te bezwijken voor de huidige goddeloze gelijkheidscultuur en dat zij de vrijheid hebben opgegeven om Gods Woord naar zijn eenvoudige en heldere betekenis te verstaan als het gaat om de vereisten voor de ambten in de kerk."

Het seminarie van de hoogleraar behoort bij de Canadian Reformed Churches (CanRC). De GKv hebben een zusterkerkrelatie met deze kerken. Lees hier zijn volledige commentaar.

Lees ook: We moeten elkaar niet vasthouden, we moeten Jezus vasthouden en Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen