Historisch besluit: vrouwen mogen dominee worden in GKv

16-06-2017 door Jeffrey Schipper

In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) mogen vrouwen aan de slag als predikant. Dit historische besluit is vrijdag genomen tijdens de generale synode in Elspeet. Van de 32 afgevaardigden stemden er 21 voor openstelling van het ambt en 10 tegen. Eén afgevaardigde onthield zich van stemming.

Gisteren werd al het besluit genomen dat vrouwen binnen dit kerkverband mogen dienen als ouderling en diaken. De zogeheten ‘zwijgteksten’, waarin de apostel Paulus in de Bijbel zegt dat vrouwen niet mogen spreken tijdens de samenkomst, zijn in zichzelf niet voldoende reden om te zeggen dat vrouwen geen gezag mogen hebben.

Ds. Willem Smouter, synodepreses van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) heeft de broeders en zusters uit de GKv via social media gefeliciteerd met dit besluit. "Hartelijke gelukwens aan allen, mannen en vrouwen, die in GKV predikant zijn of willen worden. Je vult elkaar aan, in kerkenraad en gemeente." In de NGK mogen vrouwen sinds 2011 de kansel op.

In tegenstelling tot de NGK zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) teleurgesteld over het besluit van de GKv. "Tussen CGK en GKv is nu sprake van een ingrijpend verschil in de interpretatie van de Schrift," aldus synodepreses ds. P. D. J. Buijs. Lees ook: CGK niet blij met GKv-besluit over vrouwelijke dominees.

Lees ook: Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Historisch besluit: vrouwen mogen dominee worden in GKv
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!