God

12 mei 2017 door Willem J. Ouweneel

Moeten christenen voor of tegen Europa zijn?

Wat waren we blij dat we geen Amerikanen waren en dus niet hoefden te kiezen of je door de hond of door de kat gebeten werd: door Donald Trump of door Hillary Clinton! Maar nu we terugkijken op de Franse verkiezingen, vragen we ons af of de keuze daar zoveel beter was: tussen de extreem-rechtse Marine le Pen, de extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon, de als zwendelaar aangeklaagde François Fillon en de relatief onervaren (en jeugdige, en partijloze) Emmanuel Macron. De voorstanders van een Frexit konden kiezen tussen de eerste twee, de voorstanders van Europa tussen de laatste twee. Wat zaten veel Europeanen (niet alleen Fransen) op 23 april in de zenuwen: stel je voor dat de Fransen op 7 mei hadden moeten kiezen tussen Le Pen en Mélenchon! Dat zou de keus tussen hangen en wurgen zijn geweest. Gelukkig werd het de keuze tussen Le Pen en Macron.

Twee weken later werd het uiteindelijk Macron, zoals alle peilingen voorspeld hadden (peilingen vergissen zich niet altijd!). En overmorgen is het zover: dan wordt Macron daadwerkelijk president. Een (kritische) pro-Europa-president. Moeten christenen daar blij mee zijn? Macron is een onbeschreven blad zonder (nog) enige achterban in het parlement. De Fransen kunnen hem slechts het voordeel van de twijfel gunnen. En verder hangt er vooral van af of je zelf pro of contra de Europese Unie bent. Persoonlijk lijkt het me evident dat te midden van zulke economische reuzen als de VS, China en Rusland (om nog maar te zwijgen van Canada, Brazilië, India, Australië e.d.) de Europese landen zich alleen staande zullen kunnen houden als zij zich aaneensluiten. Maar het is interessant te zien welke niet-economische argumenten sommige christenen aanvoeren. Hier volgen er drie:

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid .

Word ook lid

(1) Een filosofisch bezwaar. Europese aaneensluiting is in strijd met het gereformeerde beginsel van de ‘soevereiniteit in eigen kring’ (SIEK). – Dit lijkt me onzin. Abraham Kuyper formuleerde ooit het SIEK-beginsel om duidelijk te maken dat de kerk niet moest heersen over de staat, en de staat niet over de kerk. In wijdere zin betekent het dat elk samenlevingsverband (huwelijk, gezin, staat, kerk, school, bedrijf, vereniging, enz.) zijn eigen specifieke scheppingswetten kent. Dat heeft totaal niets te maken met de vraag of kerkgenootschappen moeten samengaan of niet, staten zich moeten aaneensluiten of niet, bedrijven moeten fuseren of niet, enzovoort.

(2) Een historisch bezwaar. God heeft in de geschiedenis de Nederlanders tot een bijzonder volk aaneengesmeed, met een heel eigen (vooral calvinistische identiteit) (denk aan de sleetse slogan: ‘God, Neêrland en Oranje’). Die identiteit mag niet opgeofferd worden aan de Europese eenheid. – Nu hoop ik zelf ook dat in het toekomstig Europa (hoe dat er ook zal uitzien) de Nederlandse identiteit nog duidelijk zichtbaar zal zijn; dat zal trouwens niet zo moeilijk zijn zolang we in dit land nog Nederlands spreken (en we konden onlangs lezen dat het er voor het Nederlands goed uitziet). Maar voor de rest lijkt het argument me historisch aanvechtbaar. Vergelijk het eens met de zestiende eeuw: toen sloten zeven Nederlandse gewesten (Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland; later aangevuld met de generaliteitslanden Noord-Brabant en Limburg) zich aaneen die in bijna alles van elkaar verschilden: ze verstonden elkaars talen nauwelijks, ze waren van heel verschillende (Friese, Frankische en Saksische) origine en hadden in de Middeleeuwen elkaar menigmaal beoorloogd. Nu werden ze gedwongen samen te werken in de gemeenschappelijke strijd tegen Spanje. Zelfs dat ze in meerderheid calvinistisch waren is een illusie. Gelukkig riep niemand: SIEK!! Of: ‘God, Neêrland en Groningen!’ (of iets dergelijks). Ze begonnen om puur pragmatische redenen samen te werken en dat is – met vallen en opstaan – een succes geworden. Waarom zou dat met Europa – met vallen en opstaan – niet net zo kunnen gaan, ondanks alle taalkundige en historische verschillen? De aangevoerde historische argumenten lijken me eerlijk gezegd meer romantisch dan wetenschappelijk.

(3) Een theologisch bezwaar. Een verenigd Europa zal uitmonden in het rijk van ‘het beest’. Daar zouden we op geen enkele wijze aan mee moeten werken. – Nu geloof ikzelf ook dat het boek Openbaring verwijst naar het herstelde Romeinse Rijk in de eindtijd, dat uiteindelijk uitmondt in het rijk van ‘het beest’ (dat overigens net zo goed Washington als Brussel als hoofdstad zou kunnen hebben). Maar we kunnen onze politiek-economische standpunten niet laten beheersen door bepaalde interpretaties van bepaalde profetieën. Ten eerste: als dat rijk van ‘het beest’ inderdaad geprofeteerd is (en zelf geloof ik dat ook), dan helpt het helemaal niks als je dat probeert tegen te houden door op een anti-Europa-partij te stemmen. De profetieën komen immers sowieso uit!

Ten tweede: let eens op de achterliggende argumentatie. Moeten we tegen een verenigd Europa zijn omdat het ‘het Beest’ zou kunnen voortbrengen? Een vergelijking: het feit dat ons hooggeprezen democratisch bestel in 1933 een Hitler aan de macht bracht, betekent toch niet dat democratie als zodanig verkeerd is? Het feit dat een verenigd Europa ooit een dictator zou kunnen opleveren, betekent toch niet dat Europese economische, politieke en militaire samenwerking als zodanig verkeerd is? Christenen die pro Europa zijn, zijn dat niet omdat zij stiekem ‘het beest’ aan de macht zouden willen brengen – natuurlijk niet – maar omdat zij dat de beste (economische, politieke en militaire) optie voor hun eigen Europese land vinden. Daar kun je van mening over verschillen – maar bepaalde profetische bespiegelingen mogen daarbij geen rol spelen. Daarom zijn Mark, Macron en Merkel mij liever dan May, die de onzalige weg van de Brexit is opgegaan. Dat zullen we overleven. Maar een Frexit zou de Europese Unie niet overleven. Daarom lijkt Macron mij een heel wat betere keuze dan Marine (om over Mélenchon maar te zwijgen). Hoe dan ook: de toekomst in Europa is aan de M…

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...