God

10 mei 2017 door Jeffrey Schipper

Waarom ds. Schreuder roddel een ernstige zonde vindt

“Het is tegenwoordig breed geaccepteerd om te zeggen wat je denkt. We beseffen niet dat we daardoor veel schade kunnen aanrichten.” Ds. A. Schreuder weet dat roddel veel kapot kan maken. Als predikant heeft hij geleerd hoe belangrijk het om soms de lippen op elkaar te houden. “We willen ons graag beter voelen dan een ander. Roddel kan daarbij helpen.” CIP.nl sprak de gereformeerde gemeente-predikant naar aanleiding van zijn boek ‘Zwijgt het voort…’.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Wat heeft Jacobus 3:1-12 tot ons te zeggen?
“Het gedeelte beschrijft hoe we met onze tong om zouden moeten gaan. De tong is een instrument waarmee we goede en verkeerde dingen kunnen doen. Een mens stuurt met gedachten zijn woorden. Staan die woorden onder invloed van de waarheid of de leugen? Daar komt het uiteindelijk op neer, hoe zwart-wit het ook klinkt. Jakobus maakt duidelijk dat als we de tong verkeerd gebruiken de gevolgen immens kunnen zijn. Juist in deze tijd zouden we ons daarvan bewust moeten zijn.”

"Het is tegenwoordig breed geaccepteerd om te zeggen wat je denkt. We beseffen niet dat we daardoor veel schade kunnen aanrichten"

Wat bedoelt u daarmee?
“We leven in een tijd waarin het breed is geaccepteerd dat je alles eruit mag gooien wat je denkt. Jakobus spreekt dit tegen. Soms is het goed om onze tong in toom te houden en ons ervan bewust te zijn wat we zeggen. Als je ‘de waarheid’ wilt vertellen zal je jezelf moeten afvragen of die woorden in dienst staan van de liefde. Woorden kunnen een ander beschadigen. Laten we niet vergeten dat haat, nijd en afgunst de wortel is van doodslag, het zesde gebod. Als we in onbezonnenheid woorden eruit gooien onder het mom van ‘het moet gezegd worden’ wordt die wortel gepland.

In Psalm 73 beschrijft Asaf dat hij verbolgen is. Daarvoor staat dat hij bang was om alles wat hij dacht op straat te gooien. ‘Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.’ (vers 15) Daarmee zegt hij eigenlijk: ‘Als ik alles wat bij mij opborrelt naar buiten gooi, bedroef ik Gods volk.’ Nog voordat hij het heiligdom in ging zette hij een wacht voor zijn lippen om anderen geen verdriet te doen. Wij hoeven niet alles te zeggen wat we denken. Als we onze naaste liefhebben gaan we voorzichtig met onze woorden om. En dat kan zonder de waarheid geweld aan te doen.”

U constateert dat roddel veel voorkomt. Waarom vinden mensen het aantrekkelijk om te roddelen?
“Ik kom het tegen onder alle leeftijden. Volgens mij toont dat aan dat wij mensen in zonde zijn geboren. In ons aller hart zit de kiem van afgunst, haat en nijd. Het zit daarom in ons om anderen te kleineren. Waarom scheppen we daar genoegen in? Omdat we denken onszelf daarmee te verheffen en om meer te willen zijn dan een ander. Roddel kan daarbij helpen. Ook hebben we allemaal een nieuwsgierige neiging. En om die reden vinden we vooral de rottigheid interessant. Daarom is het helemaal niet goed om alles te willen weten.”

U heeft jarenlang in Rijssen gewoond. Is het in een ons-kent-ons-cultuur gemakkelijker om te roddelen?
“Als je met een ander mee wil leven moet je op de hoogte zijn van wat er speelt. Daarom zeg ik dat ‘praten over’ op zich niet verkeerd hoeft te zijn. Tussen ‘praten over’ en roddel bevindt zich een grijs gebied. Zeker in een ons-kent-ons-cultuur als Rijssen moet daar oog voor zijn. Ik zou echter Rijssen geen roddeldorp willen noemen. Dat neemt niet weg dat het risico op roddel in een ons-kent-ons-cultuur wel degelijk groter is.”

"‘Wat zal die ander denken en wie ben ik om hem of haar aan te spreken.’ We hebben ons er vaak niet voor over omdat die ander ons figuurlijk een draai om de oren zou kunnen geven"

Hoe ging u daar zelf mee om?
“Veel dingen als kennisgeving aannemen,” antwoordt de predikant. “In Rijssen heb ik geleerd om mij nooit te laten leiden door geruchten, die er altijd zijn. Daarom is het goed om geruchten zoveel mogelijk voor kennisgeving aan te nemen. Dit is iets heel anders dan in de doofpot stoppen, want dat is net zo verkeerd. Daarom houd ik mezelf altijd voor dat ook geruchten gradaties kennen. Als er over iemand sterke vermoedens zijn over incest kan ik natuurlijk niet doen alsof ik het niet heb gehoord en moet ik er iets mee doen. Zeker als er sterke aanwijzingen zijn.”

Schreuder verwijst naar Mattheüs 18. “De Heere Jezus roept op om één-op-één in gesprek te gaan met de persoon zelf. Hou de lijnen met die ander open. Dat blijft altijd een vaste regel. We vinden dat vaak heel moeilijk. ‘Wat zal die ander denken en wie ben ik om hem of haar aan te spreken.’ Maar daar komt ook angst bij voor afwijzing en soms liefdeloosheid. We hebben ons er vaak niet voor over omdat die ander ons figuurlijk een draai om de oren zou kunnen geven. Dan telt onze eigen eer zwaarder.”

Schreuder deelt een verhaal uit de Joodse Talmoed dat volgens hem het gevaar van roddel aantoont.
‘Een man vertelde in zijn dorp roddelverhalen over de plaatselijke rabbijn. Later realiseerde hij zich wat hij verkeerd had gedaan en kreeg spijt. Hij ging naar de rabbijn en vroeg vergiffenis. Hij verklaarde dat hij bereid was alles te doen om het weer goed te maken. ‘Neem een zak met graan’, sprak de rabbijn, ‘en strooi dat uit in de wind, en kom over een week bij me terug.’ Hoewel de man het een vreemd antwoord vond, deed hij het. De opdracht was niet moeilijk om uit te voeren. Na een week kwam hij terug bij de rabbijn en vertelde dat hij het had gedaan. Op zijn vraag wat hij nu verder moest doen, antwoordde de rabbijn: ‘Ga nu al die graankorrels verzamelen.’ ‘Dat is toch onmogelijk?’ reageerde de man verbaasd. ‘Die zaden zijn alle kanten op gewaaid en sommige zijn in de grond terechtgekomen en hebben misschien al wortel geschoten.’ ‘Precies’, zei de rabbijn, ‘zó is het met geroddel. Al je woorden zijn verspreid door de wind. Sommige hebben wortel geschoten, en die kun je net zomin ongedaan maken als dat je die graankorrels niet meer kunt verzamelen. De schade die je veroorzaakt hebt is niet meer te herstellen.’

Hoe is de Heere Jezus op dit gebied een voorbeeld voor ons?
“Hij heeft nooit mensen beschadigd zoals wij dat kunnen doen met onze woorden. Als Christus mensen aanspreekt op hun zonden is de naam en eer van de Heere in het geding. Dan confronteert Hij ze met Gods geboden – soms zelfs publiekelijk. Dat doet Hij omdat de eer van zijn Vader meer telt dan de eer van mensen. Dat was Zijn drijfveer.

De Heere Jezus wist dat Judas Hem zou verraden, maar heeft nooit lasterlijke taal over hem gesproken. Dat heeft Hij als een geheim met zich meegedragen. En daarom kwam het verraad van Judas voor de discpelen als een verrassing. Toen Christus tijdens het avondmaal vertelde dat iemand Hem zou verraden dachten ze allemaal dat Hij ken zou kunnen bedoelen. Dat laat zien dat Hij er nooit over gesproken heeft. Christus had nooit de behoefte om door iets negatiefs over anderen te zeggen Zijn recht te halen.”

Klik hier om het boek van ds. A. Schreuder te bekijken of te bestellen.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify