Nieuws

05 mei 2017 door Willem J. Ouweneel

Was de bevrijding van 5 mei 1945 een plan van God?

Voor de 72ste keer vieren we vandaag Bevrijdingsdag. Het aantal mensen dat die bevrijding bewust heeft meegemaakt, wordt elk jaar drastisch minder. Toch willen we met z’n allen dat ook de jongere generaties nooit vergeten wat vijf jaar bezetting door de Duitsers én de bevrijding door de Geallieerden voor ons land hebben betekend. Of nog algemener, de waarde van vrijheid in het algemeen: politieke vrijheid, persvrijheid, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting. Helaas: zelfs in sommige landen binnen de Europese Unie (Hongarije, Polen) zijn deze vrijheden vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Ik moet op 5 mei vaak denken aan een Oud-Gereformeerde kerkdienst die ik eens op die dag heb meegemaakt (misschien wel 40 of 45 jaar geleden). De predikant was de vermaarde ds. Everard du Marchie van Voorthuysen (1901-1986) – een echte preektijger. In zijn preek vertelde hij hoe hij 10 mei 1940 (het begin van de Duitse bezetting) had beleefd, maar ook hoe hij de bevrijding (5 mei 1945) had ervaren. Toen de Duitse tanks het land binnen kwamen rijden, zei hij (zo vertelde hij): ‘Dit is de straf voor de zonden van het Nederlandse volk.’ Toen de Duitsers de nederlaag leden en weer uit het land werden verdreven, zei hij: ‘Dit is de straf voor de zonden van het Duitse volk (van de afgelopen vijf jaren).’

er zit een schokkend simplisme achter de theorie van ds. Du Marchie en achter de theorieën van zoveel andere christenen die zogenaamd precies weten te vertellen waaróm bepaalde rampen plaatsvinden

Ik heb daar sedertdien vaak over nagedacht. Zit het Godsbestuur inderdaad zo simpel en overzichtelijk in elkaar? Is een ramp altijd een goddelijke straf voor bepaalde zonden van bepaalde mensen? Dat beweerden de vrienden van Job ook; zij zeiden tegen hem: ‘Als God jou zo zwaar straft, Job, dan moet jij wel heel erg gezondigd hebben. Biecht dus maar op: wat heb je gedaan?’ Die vrienden van Job zijn nog altijd niet uitgestorven! Zo zijn er nog altijd christenen die beweren dat de Holocaust zogenaamd Gods straf was voor het Joodse volk vanwege hun zonden. Men vertelt er dan niet bij waarom zoveel vrome Oost-Europese Joden zijn omgekomen, terwijl de rijke, geseculariseerde Joden in Amerika de dans ontsprongen. De watersnoodramp van 1953 was, zo beweren de moderne ‘vrienden van Job’, ook al een straf van God, dit keer voor het Nederlandse volk vanwege hun zonden (hoeveel dominees hebben dat in 1953 niet geroepen?). Men legt daarbij dan niet uit waarom de watersnood juist de vrome Biblebelt trof, en niet bijvoorbeeld de goddeloze grote steden van ons land…

Kortom, er zit een schokkend simplisme achter de theorie van ds. Du Marchie en achter de theorieën van zoveel andere christenen die zogenaamd precies weten te vertellen waaróm bepaalde rampen plaatsvinden. In werkelijkheid is het Godsbestuur oneindig veel ingewikkelder. Dat wordt al duidelijk uit het uitgebreide antwoord dat God aan Job gaf, met als kern dat de mens veel te klein is om het ingewikkelde Godsbestuur te kunnen overzien, laat staan te doorgronden (Job 38-42).

Neem de Eerste Wereldoorlog. Waarom werd Nederlands neutraliteit door de Duitsers gerespecteerd? Omdat wij zo braaf waren? En waarom hebben de Belgen in 1914-18 zo verschrikkelijk moeten lijden? Omdat zij zo slecht waren? Kom nou toch. Je kúnt niet zomaar een één-op-één verband aanwijzen tussen rampen (vooral rampen die mensen elkaar aandoen) en goddelijke straffen. Dat zou alleen maar het geval zijn als wij zouden leven onder een ‘directe’ Godsregering; dat is een regering zoals die straks in het Messiaanse rijk zal bestaan: een regering waarbij het goede onmiddellijk wordt beloond, en het kwade onmiddellijk wordt bestraft (vgl. Ps. 101:8; Jes. 65:20; Zef. 3:5). Vandaag leven wij evenwel onder een ‘indirecte’ Godsregering; dat is een regering waarin het de goeden (zoals Job, de vrome Oost-Europese Joden, de vromen in de Biblebelt) soms slecht gaat, en de bozen soms juist heel goed. Dat is het probleem waarmee Asaf al worstelde in Psalm 73: hoe kan een rechtvaardig God toestaan dat de rechtvaardigen onrecht lijden, en dat het de goddelozen voor de wind gaat? Het antwoord is: Kijk naar hun einde (vs. 17)! Uiteindelijk gaan de vromen de vreugde in en gaan de goddelozen te gronde. Maar het is waar: het kan soms heel lang duren voordat God de vromen recht verschaft.

als de vrome moet lijden, is dat geen bewijs dat hij (heimelijk) in zonden leeft. En als het de boze voor de wind gaat, is dat geen bewijs dat hij de rechte weg bewandelt

Samenvattend: als de vrome moet lijden, is dat geen bewijs dat hij (heimelijk) in zonden leeft. En als het de boze voor de wind gaat, is dat geen bewijs dat hij de rechte weg bewandelt. Zulke toestanden komen voor doordat wij nu eenmaal (nog) leven onder een ‘indirecte’ regering van God. Let dus op het einde van de vromen en de goddelozen: zie hoe het uiteindelijk met hen afloopt. Zo was het ook in het leven van Job: let op het einde van de Heer, dat wil zeggen de keer die de Heer in zijn lot teweegbracht: uiteindelijk mocht ook Job ondervinden dat de Heer barmhartig is (Jak. 5:11). Zo komt er uiteindelijk ook een einde aan alle verdrukkingen – ook de druk waaraan Israël momenteel in de internationale wereld blootstaat – en zullen de rechtvaardigen in Israël (en de volken) het Messiaanse rijk binnengaan.

Paulus spreekt tegenover de christenen in Thessalonika over ‘uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt: een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thess. 1:4-8). Klare taal!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...