Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 mei 2017 door Willem J. Ouweneel

Was de bevrijding van 5 mei 1945 een plan van God?

Voor de 72ste keer vieren we vandaag Bevrijdingsdag. Het aantal mensen dat die bevrijding bewust heeft meegemaakt, wordt elk jaar drastisch minder. Toch willen we met z’n allen dat ook de jongere generaties nooit vergeten wat vijf jaar bezetting door de Duitsers én de bevrijding door de Geallieerden voor ons land hebben betekend. Of nog algemener, de waarde van vrijheid in het algemeen: politieke vrijheid, persvrijheid, godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting. Helaas: zelfs in sommige landen binnen de Europese Unie (Hongarije, Polen) zijn deze vrijheden vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Ik moet op 5 mei vaak denken aan een Oud-Gereformeerde kerkdienst die ik eens op die dag heb meegemaakt (misschien wel 40 of 45 jaar geleden). De predikant was de vermaarde ds. Everard du Marchie van Voorthuysen (1901-1986) – een echte preektijger. In zijn preek vertelde hij hoe hij 10 mei 1940 (het begin van de Duitse bezetting) had beleefd, maar ook hoe hij de bevrijding (5 mei 1945) had ervaren. Toen de Duitse tanks het land binnen kwamen rijden, zei hij (zo vertelde hij): ‘Dit is de straf voor de zonden van het Nederlandse volk.’ Toen de Duitsers de nederlaag leden en weer uit het land werden verdreven, zei hij: ‘Dit is de straf voor de zonden van het Duitse volk (van de afgelopen vijf jaren).’

er zit een schokkend simplisme achter de theorie van ds. Du Marchie en achter de theorieën van zoveel andere christenen die zogenaamd precies weten te vertellen waaróm bepaalde rampen plaatsvinden

Ik heb daar sedertdien vaak over nagedacht. Zit het Godsbestuur inderdaad zo simpel en overzichtelijk in elkaar? Is een ramp altijd een goddelijke straf voor bepaalde zonden van bepaalde mensen? Dat beweerden de vrienden van Job ook; zij zeiden tegen hem: ‘Als God jou zo zwaar straft, Job, dan moet jij wel heel erg gezondigd hebben. Biecht dus maar op: wat heb je gedaan?’ Die vrienden van Job zijn nog altijd niet uitgestorven! Zo zijn er nog altijd christenen die beweren dat de Holocaust zogenaamd Gods straf was voor het Joodse volk vanwege hun zonden. Men vertelt er dan niet bij waarom zoveel vrome Oost-Europese Joden zijn omgekomen, terwijl de rijke, geseculariseerde Joden in Amerika de dans ontsprongen. De watersnoodramp van 1953 was, zo beweren de moderne ‘vrienden van Job’, ook al een straf van God, dit keer voor het Nederlandse volk vanwege hun zonden (hoeveel dominees hebben dat in 1953 niet geroepen?). Men legt daarbij dan niet uit waarom de watersnood juist de vrome Biblebelt trof, en niet bijvoorbeeld de goddeloze grote steden van ons land…

Kortom, er zit een schokkend simplisme achter de theorie van ds. Du Marchie en achter de theorieën van zoveel andere christenen die zogenaamd precies weten te vertellen waaróm bepaalde rampen plaatsvinden. In werkelijkheid is het Godsbestuur oneindig veel ingewikkelder. Dat wordt al duidelijk uit het uitgebreide antwoord dat God aan Job gaf, met als kern dat de mens veel te klein is om het ingewikkelde Godsbestuur te kunnen overzien, laat staan te doorgronden (Job 38-42).

Neem de Eerste Wereldoorlog. Waarom werd Nederlands neutraliteit door de Duitsers gerespecteerd? Omdat wij zo braaf waren? En waarom hebben de Belgen in 1914-18 zo verschrikkelijk moeten lijden? Omdat zij zo slecht waren? Kom nou toch. Je kúnt niet zomaar een één-op-één verband aanwijzen tussen rampen (vooral rampen die mensen elkaar aandoen) en goddelijke straffen. Dat zou alleen maar het geval zijn als wij zouden leven onder een ‘directe’ Godsregering; dat is een regering zoals die straks in het Messiaanse rijk zal bestaan: een regering waarbij het goede onmiddellijk wordt beloond, en het kwade onmiddellijk wordt bestraft (vgl. Ps. 101:8; Jes. 65:20; Zef. 3:5). Vandaag leven wij evenwel onder een ‘indirecte’ Godsregering; dat is een regering waarin het de goeden (zoals Job, de vrome Oost-Europese Joden, de vromen in de Biblebelt) soms slecht gaat, en de bozen soms juist heel goed. Dat is het probleem waarmee Asaf al worstelde in Psalm 73: hoe kan een rechtvaardig God toestaan dat de rechtvaardigen onrecht lijden, en dat het de goddelozen voor de wind gaat? Het antwoord is: Kijk naar hun einde (vs. 17)! Uiteindelijk gaan de vromen de vreugde in en gaan de goddelozen te gronde. Maar het is waar: het kan soms heel lang duren voordat God de vromen recht verschaft.

als de vrome moet lijden, is dat geen bewijs dat hij (heimelijk) in zonden leeft. En als het de boze voor de wind gaat, is dat geen bewijs dat hij de rechte weg bewandelt

Samenvattend: als de vrome moet lijden, is dat geen bewijs dat hij (heimelijk) in zonden leeft. En als het de boze voor de wind gaat, is dat geen bewijs dat hij de rechte weg bewandelt. Zulke toestanden komen voor doordat wij nu eenmaal (nog) leven onder een ‘indirecte’ regering van God. Let dus op het einde van de vromen en de goddelozen: zie hoe het uiteindelijk met hen afloopt. Zo was het ook in het leven van Job: let op het einde van de Heer, dat wil zeggen de keer die de Heer in zijn lot teweegbracht: uiteindelijk mocht ook Job ondervinden dat de Heer barmhartig is (Jak. 5:11). Zo komt er uiteindelijk ook een einde aan alle verdrukkingen – ook de druk waaraan Israël momenteel in de internationale wereld blootstaat – en zullen de rechtvaardigen in Israël (en de volken) het Messiaanse rijk binnengaan.

Paulus spreekt tegenover de christenen in Thessalonika over ‘uw volharding en geloof onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt: een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt, waarvoor u ook lijdt; daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thess. 1:4-8). Klare taal!

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen