Willem Glashouwer

God

20 juli 2017 door Jeffrey Schipper

Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"

Christenen met een Israël-hart vieren dit jaar feest. Vijftig jaar geleden kwam Jeruzalem onder volledig Joods bestuur. “Maar het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd,” merkt ds. Willem Glashouwer op. In 2017 was het vijftig jaar geleden dat Jeruzalem werd herenigd in de Zesdaagse Oorlog.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.
CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Pas de laatste decennia krijgen christenen belangstelling voor Jeruzalem,” merkt Glashouwer op. “In de tweeduizend jaar dat het christendom bestaat is niet eens overwogen om Jeruzalem tot hoofdstad van het ‘wereld-christendom’ te bestempelen. Dat werd Rome voor de westerse kerk en Constantinopel voor de oosterse kerk. Ondertussen bleef Jeruzalem buiten beeld. Dat komt door de populariteit van de vervangingstheologie. Het Joodse volk werd gezien als Gods uitverkoren volk, totdat vele Joden ‘nee’ zeiden tegen Jezus. Sindsdien leeft het Joodse volk volgens deze theologie onder het oordeel van God. Voor Joden zou er alleen toekomst zijn als ze zich tot Jezus bekeren en zich aansluiten bij de Kerk, het nieuwe uitverkoren volk van God.

"het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd"

Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat de betekenis van Jeruzalem werd vergeestelijkt. Dit zouden we altijd moeten zien als ‘het hemelse Jeruzalem’. Maar in 1948 zijn we getuige geweest van de ineenstorting van die vervangingstheologie. Toen de staat Israël werd opgericht zagen we dat Israël helemaal niet is vervangen door de Kerk. God heeft een eeuwigdurende verbintenis met Zijn volk. Alles wat Hij aan Gods gemeente heeft beloofd zal Hij vervullen. En ook alles wat Hij aan Israël heeft beloofd zal Hij aan Israël vervullen. Op basis van Gods Woord ben ik ervan overtuigd dat God ook een eeuwigdurend verbond heeft met het aardse Jeruzalem, dat toebehoort aan het Joodse volk.”

Wat is de betekenis van dat aardse Jeruzalem?
“Toen Mozes met het Joodse volk door de woestijn trok beloofde God hem dat er in het beloofde land een plek zou zijn waar Hij ‘Zijn Naam zal laten wonen.’ Helaas noemde God geen plaatsnaam. Hij sprak van een plek, een berg. God woonde destijds in de tabernakel. Maar er zou een plek zijn die de Heere uitkiest om daar te wonen. Koning David heeft vervolgens ontdekt dat het gaat om Jeruzalem. Daar heeft Salomo de tempel laten bouwen. Toen is de heerlijkheid des Heeren op deze plek neergedaald. De tempel werd eeuwen later verwoest onder leiding van koning Nebukadnezar. Hij heeft het Joodse volk weggevoerd tijdens de Babylonische ballingschap. Toen de Babyloniërs werden verslagen door de Perzen mocht het Joodse volk terugkeren naar het eigen gebied. Er werd een tweede tempel gebouwd in Jeruzalem. Dat was de tempel die de Here Jezus bezocht. Maar ook die tempel werd verwoest, ditmaal door de Romeinen. Meer dan een miljoen Joden werden afgeslacht. Op de plek waar de tempel stond bevinden zich nu twee moskeeën. In één van die moskeeën wordt haat jegens de Joden verkondigd. En binnen de andere van die moskeeën staat de tekst ‘Allah heeft geen zoon.’ De plek van waaruit God Israël en de rest van de wereld zou zegenen is nu bezet door de Arabische wereld. Jeruzalem is weliswaar 50 jaar geleden bevrijd door het Israëlische leger, maar het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd.”

"Vanuit het rijk der duisternis worden er tactieken toegepast om het herstel van Israël te blokkeren en te vertragen"

Waarom doen de Arabieren een beroep op Jeruzalem?
“Israël is een klein landje. Er is geen olie. De Arabieren zelf bezitten een gigantisch, olierijk gebied. Dus een logische vraag is: waarom die sterke focus op Israël? En die haat jegens Israël en het Joodse volk? We moeten weten dat Allah niet de God van de Bijbel is. Hij is een andere god die ten diepste joden en christenen haat. In de heilige oorlog – de jihad – mag een moslim nooit de waarheid spreken. Dit is onderdeel van de verovering van de wereld. Satan wordt in de Bijbel de leugenaar van den beginne en mensenmoordenaar genoemd. De machten der duisternis beseffen hoe laat het is op Gods klok van de geschiedenis. Ze zien voor hun ogen hoe het Joodse volk hersteld en het Joodse land hersteld wordt. De duivel beseft dat dit proces zal leiden tot de komst van Christus. Voor hen is dit het begin van het einde. De Bijbel spreekt over een poel van vuur en zwavel, bereid voor de duivel en zijn engelen. Voor hen is het dus noodzaak om er alles aan te doen om daar niet terecht te komen of het zo lang mogelijk uit te stellen. Vanuit het rijk der duisternis worden er tactieken toegepast om het herstel van Israël te blokkeren en te vertragen.

Ieder volk zou moeten leren om het plan van God te respecteren. Wie Israël zegent wordt gezegend en wie Israël vervloekt wordt vervloekt. Als Palestijnen dat gaan doen zal de Heere hen absoluut zegenen. Het mooie is dat ook hun burgerrechten zijn terug te vinden in de Bijbel. In het slot van Ezechiël 47 staat dat ook ‘de vreemdelingen die onder u wonen’ tot Israël behoren. Ze hebben recht op hun eigen huis en akker. Maar wel onder de paraplu van het staatsburgerschap van Israël. In werkelijkheid zijn talloze Arabieren die met alle plezier burger van Israël. Palestijnen hebben hun burger- en eigendomsrechten. Maar hun gebied onttrekken aan Israël en er een eigen Palestijnse staat te vestigen, is een brug te ver.

Israël moet dus leren om die burgerrechten te respecteren. Andersom zouden de Palestijnen moeten leren om de staat Israël te erkennen. Wie Israël zegent wordt gezegend. En wie dat niet doet zal de consequenties onder ogen moeten zien.”

"Het herstel van het aardse Jeruzalem maakt deel uit van de voorbereiding van de komst van de Koning der koningen en Zijn vrederijk"

Wat heeft die bezetting van Jeruzalem tot ons te zeggen?
“In de Bijbel lezen we nergens: ‘Bid voor de vrede van Amsterdam, Moskou of New York.’ Er staan expliciet oproepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. In Zijn eeuwigdurende verbond heeft God beloofd dat in die stad Zijn naam zou wonen en Zijn belofte in vervulling gaat. Bidden voor de vrede van Jeruzalem gaat verder dan God vragen dat er geen oorlogen komen. Sterker nog, volgens  de profetieën zullen er nog in en rondom de heilige stad ‘oorlogen des Heeren’ uitbreken. Bidden voor de vrede van Jeruzalem volgens Psalm 122 is ten diepste bidden voor de komst van de Vredevorst naar Jeruzalem. Pas dan zal er vrede zijn. Dan neemt Christus plaats op Zijn troon in Jeruzalem. Als christenen zouden we dus hartstochtelijk moeten bidden om de vervulling van Zijn beloften.”

Wat is de betekenis van Jeruzalem na Jezus’ wederkomst?
“Dan zal de Heere, zoals Hij heeft beloofd, daar Zijn Naam laten wonen in Jeruzalem. De heerlijkheid Gods woonde vroeger in de tabernakel en de eerste tempel. Opvallend genoeg heeft de heerlijkheid des Heeren geen intrek genomen in de tweede tempel. De joodse gebruiken werden er gewoon uitgevoerd, maar God woonde er niet. Als straks de bazuinen klinken en Jezus terugkomt zal de heerlijkheid des Heeren wél intrek nemen in de nog te bouwen laatste tempel in Jeruzalem. De aanwezigheid van God keert terug en vestigt de Heere Jezus Zijn vrederijk. Na dit duizendjarige vrederijk worden hemel en aarde vernieuwd en daalt het hemelse Jeruzalem op aarde neer. Het herstel van het aardse Jeruzalem maakt deel uit van de voorbereiding van de komst van de Koning der koningen en Zijn vrederijk.”

Foto: Christenen voor Israël

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Israel
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
- Henk kreeg oog voor Palestijnse christenen: "Israël is geen klein duimpje meer"
- Ds. Henk Poot: "Jezus was geen breekpunt voor de joden"
- "Christenen met liefde voor Israël zijn te vaak blind voor onrecht"
- Henk Poot over 70 jaar Israël: "De Messiasverwachting is toegenomen"
Meer over Israel »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify