Willem Glashouwer

God

20 juli 2017 door Jeffrey Schipper

Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"

Christenen met een Israël-hart vieren dit jaar feest. Vijftig jaar geleden kwam Jeruzalem onder volledig Joods bestuur. “Maar het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd,” merkt ds. Willem Glashouwer op. Deze zomer is het vijftig jaar geleden dat Jeruzalem werd herenigd in de Zesdaagse Oorlog. Bij Christenen voor Israël is tot en met 31 augustus de Zomertentoonstelling ‘Jubeljaar in Jeruzalem’ te beleven.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

“Pas de laatste decennia krijgen christenen belangstelling voor Jeruzalem,” merkt Glashouwer op. “In de tweeduizend jaar dat het christendom bestaat is niet eens overwogen om Jeruzalem tot hoofdstad van het ‘wereld-christendom’ te bestempelen. Dat werd Rome voor de westerse kerk en Constantinopel voor de oosterse kerk. Ondertussen bleef Jeruzalem buiten beeld. Dat komt door de populariteit van de vervangingstheologie. Het Joodse volk werd gezien als Gods uitverkoren volk, totdat vele Joden ‘nee’ zeiden tegen Jezus. Sindsdien leeft het Joodse volk volgens deze theologie onder het oordeel van God. Voor Joden zou er alleen toekomst zijn als ze zich tot Jezus bekeren en zich aansluiten bij de Kerk, het nieuwe uitverkoren volk van God.

"het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd"

Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat de betekenis van Jeruzalem werd vergeestelijkt. Dit zouden we altijd moeten zien als ‘het hemelse Jeruzalem’. Maar in 1948 zijn we getuige geweest van de ineenstorting van die vervangingstheologie. Toen de staat Israël werd opgericht zagen we dat Israël helemaal niet is vervangen door de Kerk. God heeft een eeuwigdurende verbintenis met Zijn volk. Alles wat Hij aan Gods gemeente heeft beloofd zal Hij vervullen. En ook alles wat Hij aan Israël heeft beloofd zal Hij aan Israël vervullen. Op basis van Gods Woord ben ik ervan overtuigd dat God ook een eeuwigdurend verbond heeft met het aardse Jeruzalem, dat toebehoort aan het Joodse volk.”

Wat is de betekenis van dat aardse Jeruzalem?
“Toen Mozes met het Joodse volk door de woestijn trok beloofde God hem dat er in het beloofde land een plek zou zijn waar Hij ‘Zijn Naam zal laten wonen.’ Helaas noemde God geen plaatsnaam. Hij sprak van een plek, een berg. God woonde destijds in de tabernakel. Maar er zou een plek zijn die de Heere uitkiest om daar te wonen. Koning David heeft vervolgens ontdekt dat het gaat om Jeruzalem. Daar heeft Salomo de tempel laten bouwen. Toen is de heerlijkheid des Heeren op deze plek neergedaald. De tempel werd eeuwen later verwoest onder leiding van koning Nebukadnezar. Hij heeft het Joodse volk weggevoerd tijdens de Babylonische ballingschap. Toen de Babyloniërs werden verslagen door de Perzen mocht het Joodse volk terugkeren naar het eigen gebied. Er werd een tweede tempel gebouwd in Jeruzalem. Dat was de tempel die de Here Jezus bezocht. Maar ook die tempel werd verwoest, ditmaal door de Romeinen. Meer dan een miljoen Joden werden afgeslacht. Op de plek waar de tempel stond bevinden zich nu twee moskeeën. In één van die moskeeën wordt haat jegens de Joden verkondigd. En binnen de andere van die moskeeën staat de tekst ‘Allah heeft geen zoon.’ De plek van waaruit God Israël en de rest van de wereld zou zegenen is nu bezet door de Arabische wereld. Jeruzalem is weliswaar 50 jaar geleden bevrijd door het Israëlische leger, maar het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd.”

"Vanuit het rijk der duisternis worden er tactieken toegepast om het herstel van Israël te blokkeren en te vertragen"

Waarom doen de Arabieren een beroep op Jeruzalem?
“Israël is een klein landje. Er is geen olie. De Arabieren zelf bezitten een gigantisch, olierijk gebied. Dus een logische vraag is: waarom die sterke focus op Israël? En die haat jegens Israël en het Joodse volk? We moeten weten dat Allah niet de God van de Bijbel is. Hij is een andere god die ten diepste joden en christenen haat. In de heilige oorlog – de jihad – mag een moslim nooit de waarheid spreken. Dit is onderdeel van de verovering van de wereld. Satan wordt in de Bijbel de leugenaar van den beginne en mensenmoordenaar genoemd. De machten der duisternis beseffen hoe laat het is op Gods klok van de geschiedenis. Ze zien voor hun ogen hoe het Joodse volk hersteld en het Joodse land hersteld wordt. De duivel beseft dat dit proces zal leiden tot de komst van Christus. Voor hen is dit het begin van het einde. De Bijbel spreekt over een poel van vuur en zwavel, bereid voor de duivel en zijn engelen. Voor hen is het dus noodzaak om er alles aan te doen om daar niet terecht te komen of het zo lang mogelijk uit te stellen. Vanuit het rijk der duisternis worden er tactieken toegepast om het herstel van Israël te blokkeren en te vertragen.

Ieder volk zou moeten leren om het plan van God te respecteren. Wie Israël zegent wordt gezegend en wie Israël vervloekt wordt vervloekt. Als Palestijnen dat gaan doen zal de Heere hen absoluut zegenen. Het mooie is dat ook hun burgerrechten zijn terug te vinden in de Bijbel. In het slot van Ezechiël 47 staat dat ook ‘de vreemdelingen die onder u wonen’ tot Israël behoren. Ze hebben recht op hun eigen huis en akker. Maar wel onder de paraplu van het staatsburgerschap van Israël. In werkelijkheid zijn talloze Arabieren die met alle plezier burger van Israël. Palestijnen hebben hun burger- en eigendomsrechten. Maar hun gebied onttrekken aan Israël en er een eigen Palestijnse staat te vestigen, is een brug te ver.

Israël moet dus leren om die burgerrechten te respecteren. Andersom zouden de Palestijnen moeten leren om de staat Israël te erkennen. Wie Israël zegent wordt gezegend. En wie dat niet doet zal de consequenties onder ogen moeten zien.”

"Het herstel van het aardse Jeruzalem maakt deel uit van de voorbereiding van de komst van de Koning der koningen en Zijn vrederijk"

Wat heeft die bezetting van Jeruzalem tot ons te zeggen?
“In de Bijbel lezen we nergens: ‘Bid voor de vrede van Amsterdam, Moskou of New York.’ Er staan expliciet oproepen om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. In Zijn eeuwigdurende verbond heeft God beloofd dat in die stad Zijn naam zou wonen en Zijn belofte in vervulling gaat. Bidden voor de vrede van Jeruzalem gaat verder dan God vragen dat er geen oorlogen komen. Sterker nog, volgens  de profetieën zullen er nog in en rondom de heilige stad ‘oorlogen des Heeren’ uitbreken. Bidden voor de vrede van Jeruzalem volgens Psalm 122 is ten diepste bidden voor de komst van de Vredevorst naar Jeruzalem. Pas dan zal er vrede zijn. Dan neemt Christus plaats op Zijn troon in Jeruzalem. Als christenen zouden we dus hartstochtelijk moeten bidden om de vervulling van Zijn beloften.”

Wat is de betekenis van Jeruzalem na Jezus’ wederkomst?
“Dan zal de Heere, zoals Hij heeft beloofd, daar Zijn Naam laten wonen in Jeruzalem. De heerlijkheid Gods woonde vroeger in de tabernakel en de eerste tempel. Opvallend genoeg heeft de heerlijkheid des Heeren geen intrek genomen in de tweede tempel. De joodse gebruiken werden er gewoon uitgevoerd, maar God woonde er niet. Als straks de bazuinen klinken en Jezus terugkomt zal de heerlijkheid des Heeren wél intrek nemen in de nog te bouwen laatste tempel in Jeruzalem. De aanwezigheid van God keert terug en vestigt de Heere Jezus Zijn vrederijk. Na dit duizendjarige vrederijk worden hemel en aarde vernieuwd en daalt het hemelse Jeruzalem op aarde neer. Het herstel van het aardse Jeruzalem maakt deel uit van de voorbereiding van de komst van de Koning der koningen en Zijn vrederijk.”

De Zomertentoonstelling ‘Jubeljaar in Jeruzalem’ is tot en met 31 augustus te beleven in het Israëlcentrum in Nijkerk (Patroonstraat 1). Klik hier voor meer informatie.

Foto: Christenen voor Israël

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland is overleden - en kon zich de hemel moeilijk voorstellen

De oudste praktiserend huisarts van Nederland, Nico van Hasselt, is overleden op 93-jarige leeftijd. In een dodencel van de nazi’s zwoer Nico van Hasselt (92) zichzelf ooit een eed: ‘Als ik hier ooit uitkom, dien ik de rest van mijn leven als huisarts.’ En die belofte deed hij gestand. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd bleef hij werkzaam als dokter in Amsterdam. Hij deed zelfs nog huisbezoeken. In een interview met De Nieuwe Koers vertelde de arts over zijn geloof ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “In de dodencel aan d...

Israël zal leven!

Onlangs las ik dat het aantal Joodse mensen in Israël dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, inmiddels wordt geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israël tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’. De profeet Ezechiël schrijft daar zo prachtig over in hoofdstuk 37. Ik ben er vast van overtuigd dat hij hier verwijst naar gebeurtenissen die zullen...
CIP+

Albert verklaarde de biddende Martin Koornstra voor gek - en kan nu weer lopen

“Het was een wonderlijke zaterdag.” Albert Bos is nog altijd onder de indruk van wat hem op Urk is overkomen. En wat hem is overkomen kunnen we allemaal zien in dit filmpje. In het inmiddels veelbesproken filmpje dat op social media vaak werd bekeken en gedeeld zou te zien zijn dat hij wonderbaarlijk werd genezen van pijn in z’n been. Er werd triomfantelijk met krukken gezwaaid vanwege de gebedsgenezing. Mensen juichten van blijdschap. CIP.nl sprak maandagmiddag met Albert en zijn vrouw Carla. Wat is er precies gebeur...
CIP+

"Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren"

“Ik heb de laatste tijd meerdere keren de opmerking gehoord: ‘Sinds ik niet meer naar de kerk ga, heb ik meer ruimte om te geloven.’ Dat klinkt als vloeken in de kerk, maar toch gebeurt het.” Theoloog Remmelt Meijer sprak het afgelopen jaar verschillende kerkverlaters. Zelf noemt hij ze liever grensgangers, omdat de kerkdeur voor velen niet definitief dicht is. “Oprechte christenen kunnen kerk en geloof niet combineren,” merkt de pionier op. Je sprak een groep kerkverlaters/grensgangers en schreef...

Waarom God Zijn volk de opdracht gaf om de sabbat te houden

"In Deuteronomium 5:15 wordt de reden gegeven waarom God Zijn volk gebiedt de sabbat (rustdag) te houden, namelijk: omdat de Heere Zijn slavenvolk uit Egypte bevrijd heeft. Ik zie de link, de reden, niet in. Kunt u deze relatie met ons duidelijk maken?," aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Kandidaat G. K. Terreehorst geeft antwoord."Het rusten op de sabbat is een gebod van de HEERE," antwoordt de hersteld hervormde kandidaat uit Apeldoorn. "Elke Israëliet moet zich daaraan houden. Men moch...

Baby Lisa genas van een ernstige huidaandoening

Baby Lisa wordt geboren met een ernstige huidaandoening, Collodion. Artsen zijn verbaasd dat de huid van baby Lisa binnen no-time geneest, schrijft Xpedition Glory. Bekijk het indrukwekkende verhaal van moeder Kim. Bekijk de video en klik hier voor meer fragmenten van Xpedition Glory:
CIP+

"De Bijbel zegt niets zegt over duurzame relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht"

Homoseksueel. Je mag het wel zijn, maar niet in de praktijk brengen, is een veelvoorkomende opvatting in christelijk Nederland. Is dat terecht? Wat zegt de Bijbel daarover? Is homoseksualiteit inderdaad een gruwel in de ogen van God? In de tweede video beantwoordt John Lapré dit soort vragen, naar aanleiding van zijn boek De veilige kerk, in gesprek met Rik Bokelman. Hoe wordt er doorgaans gereageerd op een coming out? “Je ziet over het algemeen dat daar redelijk goed mee om wordt gegaan, maar dat het wat moeilijke...

Tommie Christiaan speelt Jezus in The Passion 2018

Tommie Christiaan en Glennis Grace vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de achtste editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 29 maart plaats in de Bijlmer. Zanger Jeangu Macrooy en rapper Brainpower (Gertjan Mulder) vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus. Bert van Leeuwen zal verslag doen van de processie. Tommie Christiaan speelt Jezus. Deze namen werden gisteren onthuld door fans van The Passion via een livestream op Facebook. Bij Jinek werd bekendgemaakt dat Arjan Ede...

Kans op Oscar film over christenvervolging

De film ‘Watu Wote: All of us’, over het moedige antwoord van moslims in Kenia op de vervolging van christenen door Al-Shabaab maakt kans op een Oscar. De 22 minuten durende film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over passagiers tijdens een busreis naar Mandera, een klein stadje aan de grens met Somalië in het noordoosten van Kenia. In december 2015 werd hun bus aangevallen door leden van de terroristische organisatie al-Shabaab. Die hadden als doel de christelijke passagiers te scheiden van de moslims om hen t...

SGP en ChristenUnie opnieuw bezorgd over positie eenverdieners

Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief flink meer belasting gaan betalen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. Politiek leiders Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) uiten hun bezorgdheid. -De meeste eenverdieners stemmen geen SGP, maar VVD-Er zijn net zoveel eenverdieners die D66 stemmen als SGP-In totaal zijn eenverdieners goed voor 20 zetels-Onder SGP stemmers is maar 20% eenverdiener...
CIP+

Refoweb-boys: "De reformatorische gezindte is volwassen geworden"

“We zien steeds minder oppervlakkige vragen over tv-kijken of een hoed dragen. De reformatorische gezindte is volwassen geworden,” zegt Gert Janssen. Samen met Henk Aalbers is hij initiatiefnemer van Refoweb.nl. Daar kunnen mensen, binnen en buiten de reformatorische gezindte met bijna al hun vragen terecht. CIP.nl zocht het duo op. “Het zou mooi zijn dat er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen.” Wat begon met een chatbox is uitgegroeid tot een vragenrubriek met een enorm archief. Ook is...

Lastercampagne tegen Messiaans-Joodse christenen in Israël

Stenen gooien, lastercampagnes in de media, chantage. Ultra-orthodoxe joden doen er alles aan om een ontmoetingscentrum van Messias-belijdende joden in Dimona, Israël, opnieuw te laten sluiten. Het centrum is net weer geopend en dat levert weer nieuwe protesten op, meldt Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het centrum is een ontmoetingsplaats voor joden die in Jezus geloven. Ze drinken en koffie en thee en voeren gesprekken met elkaar. Vorig jaar werd de ontmoetingsplek kortdurend gesloten, na protesten van ultra-or...
Vakanties
Hier adverteren?

Ds. J. J. ten Brinke aan de slag in hervormd Oud-Beijerland

De hervormde gemeente in Oud-Beijerland verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. J. J. ten Brinke heeft het beroep aanvaard. De kerkenraad zocht een opvolger voor de vorig jaar naar Polsbroek vertrokken ds. C. Boele. Ten Brinke bedankte vorig jaar voor beroepen uit Bodegraven, Giessendam-Neder-Hardinxveld en Woudenberg.
CIP+

Moeten we nou vóór of tegen de mogelijk nieuwe Donorwet zijn?

Dezer dagen hebben we het allemaal weer over orgaandonors omdat de initiatiefwet van D66 voor een actief donorregistratiesysteem (ADR), die in september 2016 was aangenomen door de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag wordt het wetsvoorstel in stemming gebracht in de Eerste Kamer. Wat moeten we hopen dat er uitkomt? Moeten de christelijke partijen bij voorbaat tegen zijn omdat het wetsvoorstel van D66 kwam? Of moeten zij het op zijn eigen merites beoordelen? Eerlijk gezegd ben ik nogal geschokt door allerlei gevoelsmatige argum...

Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’

"De tijd is een raar iets. Wat gisteren ‘normaal’ was, is nu ‘vreemd’. Wat gisteren ‘vreemd’ was, is nu ‘hip’. Wij wisten niet hoe snel wij van de percolator af konden komen. Nu is het ‘cool’ om met zo’n ding je koffie te zetten. ‘Het milieu’ was in mijn jeugd links en ‘geitenwollen sok’," vertelt ds. Jan Rinzema in een nieuwe overdenking."Nu is het ‘milieu’ mainstream. ‘Vegetarisch’ riep 20 jaar geleden argwaan, achterdocht...
CIP+

Is orgaandonatie Bijbels?

Is orgaandonatie Bijbels? Theoloog Jos de Keijzer beantwoordt deze vraag in dit artikel. De Eerste Kamer heeft de nieuwe donorwet aangenomen. Sommigen blij, anderen niet. Wel raar, een overheid die grossierder wordt in de lijken van haar dode onderdanen. Ik heb er ambivalente gevoelens bij. Aan de ene kant mag de overheid niet zomaar beschikken over de lichamen van haar onderdanen; ook niet na hun dood. Dat kan gewoon helemaal niet. Aan de andere kant is er een schreeuwende behoefte aan orgaandonatie. Er gaan let...

Abele Reitsma is tegenstander van de nieuwe donorwet en legt uit waarom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuwe donorwet. De nieuwe norm is dat je standaard donor bent, tenzij je aangeeft dat niet te willen. Welke bezwaren zijn er op de nieuwe wet? Abele Reitsma van Stichting Bezinning Orgaandonatie geeft antwoord in het Family7-programma Uitgelicht. Bekijk het volledige gesprek en klik hier voor meer video's van Family7:

Misbruik tierde welig in zorgcentrum van voormalig geestelijk leider pinksterkerk

Een 'geestelijk leider' en een medewerkster/cliënte van de Jedidja Hoeve, een evangelisch zorgcentrum in Meerkerk, worden verdacht van ontucht van een in 2016 gestorven jonge vrouw. Dagblad Trouw schrijft deze week over deze zaak.Aaldert van E. (77) kreeg twee jaar cel voor seksueel misbruik van bewoners. Deze week moest de Belgische Marjos H. zich voor de Rotterdamse rechter verantwoorden voor haar betrokkenheid bij door Van E. gepleegde ontucht. De omstreden en charismatische Van E., ooit leider van...