God

09 maart 2017 door Henk van Blijderveen

Aliens: het geaccepteerde alter ego van duistere machten

Geloof in het bestaan van aliens begint groteske vormen aan te nemen. Meer dan de helft van de Amerikanen is inmiddels aliengelovig. We mogen aannemen dat dit in Nederland niet veel anders zal zijn. Maar wat weten we eigenlijk van aliens?

Ervaringen met aliens

Het is opvallend dat de vele oog- en oorgetuigen van aliens overeenkomende ervaringen hebben. Zo hebben de buitenaardsen hen meegedeeld dat ze tot een superieur ras behoren en dat ze met vreedzame bedoelingen naar de aarde zijn gekomen. Ook waarschuwen ze voor komende rampen. Maar geen nood! Met hun vergevorderde technologie zullen ze de aarde behoeden voor de ondergang en de mensheid vooruit helpen. Toch is hun technologie blijkbaar niet volkomen, want om hun eigen ras in stand te houden, hebben ze menselijk DNA nodig, dat ze afnemen van ontvoerde mensen.

de gedragingen van de aliens en de occulte gevolgen van contact met hen doen erg denken aan dat van andere wezens. Wezens die volgens de Bijbel een gevaarlijke realiteit zijn

En ontvoerden zijn er te over! Alleen de VS telt er al 4 miljoen.
Hun ervaringen komen hier op neer: totaal verlamd stijgen ze in een straal van blauw licht op naar een ruimtevaartschip. Daar krijgen ze een rondleiding, waarbij ze meestal een laboratorium te zien krijgen waar foetussen in flessen werden opgekweekt. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij monsters van bloed, huid haar, sperma en eicellen worden genomen. Sommige vrouwen zeggen zelfs dat ze verkracht zijn door aliens of dat ze kunstmatig zijn geïnsemineerd.

Wie denkt dat zo’n reisje een plezierig uitje is, heeft het mis. Veel van de ontvoerden kampen na terugkeer op aarde met misselijkheid, onverklaarbare pijnen, depressies en zelfmoordneigingen. Ook voelen ze zich na hun ontvoering sterk aangetrokken tot occultisme, new age en mystieke godsdiensten.

Wetenschappelijk onderzoek

Behalve door de verklaringen van ervaringsdeskundigen wordt het geloof in aliens ook aangewakkerd door de wetenschap. Die zet vol in op het ontdekken van buitenaardse wezens. Zo wordt met enorme schotels geluisterd naar ongehoorde signalen en worden er verreikende boodschappen uitgezonden naar onbewezen wezens. Door wetenschappers die maar blijven worstelen met de vraag waar dat wonderlijke aardse leven toch vandaan komt. Ze verwachten dat de ontdekking van aliens de missing link is die de juistheid van de evolutietheorie zal bewijzen. Bovendien zullen die fenomenaal geëvolueerde aliens met hun kennis ongetwijfeld de vele andere wetenschappelijke zwarte gaten kunnen opvullen.

Roomse ruimhartigheid

Ik las ook nog een opmerkelijk verhaal over een symposium dat door de NASA werd georganiseerd om de mensheid voor te bereiden op het bestaan van buitenaards leven. Daar sprak ene Guy Consolmagno, directeur van de sterrenwacht van het Vaticaan. Hij gelooft stellig dat aliens bestaan. Maar als wetenschapper en als gelovige zou hij het fijn vinden als er ook bewijs werd geleverd. Hij verwacht dat de ontdekking van aliens zijn religie gaat verrijken. Hij zal deze “zielen” daarom hartelijk ontvangen en, mochten ze er prijs op stellen, bedienen met de doop.

De reactie van post moderne theologen

Niet alleen het Vaticaan, maar ook de postmoderne theologen bereiden zich voor. Door onderwerpen als schepping, zondeval en verzoening met een buitenaards tintje over te spuiten, zodat ze alienproof worden.

Met bijbelvreemde “exegeses” als gevolg. Zoals een God die zijn aardse kunststukje ook elders in het heelal heeft geflikt. En een zondeval die door Adam het heelal is ingeslingerd, waardoor ook aliens Jezus’ redding nodig hebben.

de demonen in aliengedaante doen waar ze meesters in zijn: het vergiftigen van hun slachtoffers met onwaarheden

Aliens Bijbels verklaard

Hoe zouden we nu dat aliengebeuren Bijbels kunnen verklaren?
Belangrijk bij deze vraag is dat er veel wordt gespeculeerd, onderzocht en ervaren zonder dat er ook maar het minste tastbare bewijs is.
Bovendien doen de gedragingen van de aliens en de occulte gevolgen van contact met hen, erg denken aan dat van andere wezens. Wezens die volgens de Bijbel een gevaarlijke realiteit zijn. Ik bedoel demonen. Gevallen engelen die Satan, de gevallen aartsengel Lucifer dienen. Demonen die vele gedaanten kunnen aannemen. Zoals die van engelen des lichts, wolven in schaapskleren of aliens met ruimteschepen…

Tot slot doen de demonen in aliengedaante waar ze meesters in zijn: het vergiftigen van hun slachtoffers met onwaarheden. Door te verkondigen dat de God van de Bijbel en zijn Zoon Jezus, Die zichzelf als zoenoffer gaf aan het kruis, verzinsels zijn. In plaats daarvan brengen ze hun slachtoffers in contact met een boodschap van eindeloze reïncarnaties en onmogelijke zelfverlossing.

Bijbelse handvatten

Gelukkig geeft God in de Bijbel duidelijk aan, hoe we met de alientheorie om kunnen gaan.

Allereerst moeten we als christen weten, dat we een geestelijke tegenstander hebben:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12)

Een geestelijke tegenstander kan alleen maar bestreden worden met geestelijke wapens:
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. (Efeziërs 6:13)

We moeten weliswaar op onze hoede zijn voor duistere machten, maar als kinderen van God hoeven we er geen angst voor te hebben:
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:38,39)

Bezoek hier de site van columnist Henk van Blijderveen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher