Liefde koppel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

14 februari 2017 door Redactie

Deze 10 Bijbelteksten wakkeren de LIEFDE in je aan

Soms heb je het even nodig om inspiratie te krijgen om weer fris te gaan houden van je geliefde, je kinderen of collega's. We lopen nou eenmaal niet iedere dag over van liefde voor elkaar. Deze 10 Bijbelteksten wakkeren de LIEFDE in je aan.

1. Je kunt van alles doen of weten, maar zonder LIEFDE ben je niets
'Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.' - 1 Korinthe 13

2. Het GROTE gebod is... LIEFDE! 
'Jezus zei tegen hem:  U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.' - Mattheüs 22:37-39

3. LIEFDE is de vervulling van Gods wet
'De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.' - Romeinen 13:10 

4. Je bent niemand iets schuldig behalve LIEFDE
'Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.' - Romeinen 13:8

5. Als je Gods LIEFDE kent dan ga je automatisch van andere mensen houden
'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.' - Johannes 13:34-35 

6. Echte LIEFDE zorgt ervoor dat je je wilt opofferen voor de ander 
'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.' - 1 Johannes 3:16

7. LIEFDE zorgt ervoor dat je je wilt overgeven aan de ander
'Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.' - Efeze 5

8. LIEFDE bedekt de fouten die je maakt 
'Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.' - 1 Petrus 4:8

9. Niet LIEFhebben is God niet kennen
'Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.' - 1 Johannes 4:8

10. Door LIEF te hebben blijft God in ons 
'Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.' - 1 Johannes 4:12


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen