God

10 februari 2017 door Willem J. Ouweneel

Waar is ‘het Beest’!?

Ik zit met een probleem, en dat leg ik u graag voor. ‘U’, dat zijn de christenen die de profetieën in grote lijnen letterlijk nemen en niet ‘vergeestelijken’ zoals vervangingstheologen doen.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Welnu, Daniël 7 leert dat, als de Zoon des mensen neerdaalt op de wolken des hemels, er een eind komt aan de vier wereldrijken en het Messiaanse rijk in macht en heerlijkheid begint (met Israël als middelpunt, vs. 18, 21, 27). Dat betekent onherroepelijk dat het ‘Romeinse Rijk’ in welke vorm dan ook moet bestaan op het moment dat Christus terugkomt (zie uitvoerig mijn boek De negende Koning). In het boek Openbaring krijgen we hetzelfde beeld: het ‘beest’ is zowel het herstelde Romeinse Rijk als het toekomstig hoofd ervan, met satan als kwade genius achter hem (Openb. 12 en 13). Aan dat rijk, en aan het hoofd ervan, wordt een einde gemaakt bij de wederkomst van Christus (Openb. 17 en 19). Niet alleen een aantal ‘verzegelden’ uit Israël, maar ook een grote schare uit de volken wordt gered (Openb. 7).

Ligt het centrum van de macht in de eindtijd echt in Europa (Rome of Brussel), óf misschien in het ‘geëxporteerde’ Europa, zeg: Washington?

Toen ik opgroeide, werd mij geleerd dat de beloften aangaande Israël al bezig waren in vervulling te gaan: sedert 1948 was er een staat Israël, zoals ook Matteüs 24 suggereert: als de Zoon des mensen komt, zal er weer een functionerend land Israël zijn. Dat herstel van het oude Romeinse Rijk begon zich in mijn jeugd ook al af te tekenen: in 1955 kwam – nota bene in Rome – het begin tot stand van wat wij vandaag de Europese Unie noemen. Vandaag de dag omvat die Unie 28 landen: Europa is bezig één te worden. Maar, zeiden de leraars uit mijn jeugd, die landen zullen niet gemakkelijk tot echte centralisatie komen; daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot en de nationalistische gevoelens te sterk. Ze zullen nooit uit zichzelf ertoe komen hun macht te bundelen en die in handen van één ‘sterke man’ te leggen. Dat zal alleen gebeuren als Europa óf aan een enorme militaire dreiging wordt blootgesteld, óf in een heel grote economische crisis terechtkomt (óf allebei tegelijk).

Daar kwam trouwens een ander punt bij: zal de wereldmacht in de eindtijd inderdaad in Europa liggen? Zijn niet heel veel Europeanen naar andere werelddelen getrokken en hebben zij daar niet nieuwe machten opgebouwd? Uiteraard de Verenigde Staten voorop; daar is geen enkel ander niet-Europees land mee te vergelijken. Ligt het centrum van de macht in de eindtijd echt in Europa (Rome of Brussel), óf misschien in het ‘geëxporteerde’ Europa, zeg: Washington? Maar Amerika is een door en door democratisch land; je kunt je niet voorstellen dat daar een alleenheerser aan de macht zou komen. Of gaat het bij de eindtijdelijke wereldmacht om Amerika en Europa samen? In welke vorm dan?

Kijk nu eens naar de huidige situatie. Europa staat bloot aan – niet zozeer een militaire, maar toch wel – een soort guerrilla-dreiging van de kant van de radicale islam. Zowel die dreiging alsook het (eveneens door de radicale islam veroorzaakte) vluchtelingenprobleem zou – zo zou je denken – Europa ertoe moeten brengen zich veel sterker aaneen te sluiten, te meer daar het zopas ook nog eens een ernstige economische crisis heeft doorgemaakt. 'Sluit de rijen!,' denk je bij jezelf. De afzonderlijke landen van Europa betekenen economisch niet zo veel vergeleken bij Amerika, Rusland, China, enzovoort. Het is in ieders belang in Europa te blijven en samen economisch zo sterk mogelijk te worden.

Als mijn leraars dit konden zien, zouden zij zich omdraaien in hun graf

Maar nee, het omgekeerde gebeurt! Een krappe meerderheid van de Britten denkt dat ze sterker zullen staan als ze uit de EU stappen (bovendien zijn ze dan van de vluchtelingen af). Als je de peilingen mag geloven, denkt minstens een kwart van de Nederlanders dat ook, en in veel EU-landen zien we iets dergelijks. Niet: samen staan we sterk, maar: ieder voor zich staan we sterker. Mijns inziens is dat het kortzichtige nationalisme ten top. Tegelijk zien we in de VS een ras-nationalist en -protectionist aan de macht (‘America first’), die graag zijn vrienden én de media én zelfs de rechterlijke macht schoffeert. Ook daar gaat het – zeer egoïstisch – vooral om het vluchtelingenprobleem en de eigen economie.

Als mijn leraars dit konden zien, zouden zij zich omdraaien in hun graf. De Europese eenheid is ver te zoeken, en de sterke banden tussen Amerika en Europa hebben nu al een knauw gekregen. Nu snap ik deze ontwikkeling intellectueel al niet. Het nationalisme heeft altijd iets primitiefs in zich: ‘eigen volk eerst’. Maar bovendien: hoe kan het in ieders belang zijn als elk Europees land zijn eigen gang gaat? Hoe kan het in Amerika’s belang zijn zich zo in zijn schulp terug te trekken?

Of zie ik het helemaal verkeerd? Zijn dit nu juist de noodzakelijke geboorteweeën om wel degelijk tot die wereldmacht te komen? In hoeverre zal Trump er bijvoorbeeld in slagen de democratische mechanismen in Amerika (met name de rechterlijke macht) met intimidatie zoveel mogelijk op een zijlijn te dringen? Hij heeft nu al de allures van een alleenheerser (met Steve Bannon of Jared Kushner als ‘valse profeet’ naast zich). En zal de huidige Europese crisis de Europese leiders – Merkel voorop – er juist toe brengen de EU helemaal te hervormen op een wijze die enerzijds aan het nationalisme tegemoet komt en de burgers meer aanspreekt, terwijl anderzijds toch de gemeenschappelijke belangen bovenaan blijven staan?

Zelden heb ik in mijn leven een tijd meegemaakt waarin de ontwikkelingen in de wereld mij zo gefascineerd hebben, zeker tegen de achtergrond van de bijbelse profetieën zoals ik die begrijp. Israël is (bijna) klaar voor de wederkomst – maar waar is het ‘beest’!?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen
CIP+

"Soms voelden we ons superieur binnen de reformatorische gezindte"

Binnen no time een kerk opbouwen na een kerkscheuring. De hersteld hervormden zijn erin geslaagd. “Maar zijn we God in onze ijver vergeten?,” vragen SGP-senator Diederik van Dijk (rechts op de foto) en ds. P. den Ouden (links) zich hardop af. De Hersteld Hervormde Kerk is volwassen geworden, maar een belangrijke vraag ligt volgens hen nog open: wat had God te zeggen door middel van de aangrijpende kerkscheuring in 2004? “Als hervormden voelden we ons soms superieur binnen de reformatorische gezindte,”...

"God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood"

Stephen Hawking was een wereldberoemde wetenschapper met een oneindig geloof in een logische verklaring voor alles. Dat schrijft Volkskrant columnist Bert Wagendorp naar aanleiding van zijn overlijden, vorige week. "God is dood, de filosofie is dood en Stephen Hawking is ook dood." "Niet God, niet het toeval, maar de logica zorgde ervoor dat hij gedurende zijn 76-jarige leven uitgroeide tot een beroemde natuurkundige." Stephen stelde de belangrijke vragen over wie wij zijn, waar wij zijn en waarom. "Oude vragen, die ooit van een antwoor...

Waarom John Legend zijn geloof in God verloor (maar nog wel fan van Jezus is)

John Legend is een van de meest beroemde R&B artiesten in de wereld. Hij leerde zingen in de kerk en was jarenlang christen. In een interview met Relevant Magazine vertelt hij over zijn geloof. Hij beschouwt zichzelf niet meer als religieus, zo vertelt hij. Toch is hij nog wel onder de indruk van Jezus. Sterker nog, in het gesprek vertelt hij dat zijn muziek misschien wel meer dan ooit in lijn is met het leven van Jezus. Ook al is hij zijn geloof in God verloren. Geloof verliezenJohn Legend vertelt in het gesprek hoe het zover gekomen is dat hij z...

Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?

Ik heb een paar keer aan de beademing gelegen. Met had geconstateerd dat het zuurstofgehalte van mijn bloed te laag was. Daar moest ik gisteren aan denken toen we in de kerk aan het bidden waren. Hoe hoog is mijn geestelijk zuurstofgehalte?Hoeveel goede zuurstof adem ik in? Of leef ik van veel vervuilde lucht? Bidden is inademen en uitademen.Daar hadden we het over in de dienst.Adem in- adem uit. Bidden is inademen en uitademen. Zo begon ooit het leven.Met inademen en uitademen.De eerste was God. Hij zorgde voor zuurstof...

Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! organiseren Paas Singin

“Het paasverhaal zette het hoofd en hart van Paulus in vuur en vlam. De opstanding laat zien dat de dood van Jezus geen straf is voor wat Hij heeft gedaan. Het offer van Jezus is genoeg voor de zonden van de hele wereld.” Dit was de boodschap van Marcel Vroegop tijdens de Paas Sing-in in Barneveld afgelopen jaar. Ook dit jaar organiseren Geloofstoerustingen Stichting Jij daar! een Singin. Dit keer is jong & oud van harte welkom op 2 april (20:00 uur) in Sporthal West (Veenslag 72-A) in Veenendaal. Een...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...

'Steeds minder enthousiasme voor landelijke fusie ChristenUnie en SGP'

De animo onder raadsleden van ChristenUnie en SGP voor een landelijke fusie is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit een recent gehouden enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 289 raadsleden van die partijen.  In 2006 achtte 55 procent van de CU-raadsleden een landelijke fusie tussen CU en SGP nog (zeer) wenselijk. Nu is dat aandeel gezakt naar 42 procent. Dezelfde trend is zichtbaar binnen de SGP. In 2006 zag 33 procent van de SGP-raadsleden brood in een fusie met de CU. Nu ziet nog 22 procent van de S...

Vijf inspirerende uitspraken van ds. P. L. de Jong

"Laten we ophouden met zaniken over de kerk." Ds. P. L. de Jong houdt van de kerk en in dit boek opent hij zijn hart over dit onderwerp. Hij blikt terug en vooruit, en deelt met ons hoe kerkelijke wendingen ook persoonlijke halteplaatsen werden. Het Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad spraken met hem. We zetten een aantal uitspraken op een rijtje. "Laten we ophouden met zaniken over de kerk. Dat is een belangrijke emotie die in het verhaal terugkomt. We moeten niet verongelijkt doen over secularisatie, het christendo...

Waarom christenpolitici zich soms voelen als Mozes en Daniël

Het zal je niet ontgaan zijn: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een belangrijke dag waarop je kunt kiezen wie jouw stem – letterlijk – vertegenwoordigt in jouw gemeente. Hoewel het soms niet zo lijkt, worden er hele belangrijke dingen besproken. Denk eens aan de zorg voor je oma, genoeg groen in je stad en voldoende werk voor iedereen. Maar – vaak in de grotere steden – gaat het ook over de kloven in de samenleving. Kloven die daar vaak extra breed lijken te zijn. Denk aan radicalisering, vluchtelingen...

Staatssecretaris ChristenUnie weer aan het werk na het overlijden van zijn dochter

Staatssecretaris Paul Blokhuis is weer aan het werk. Hij was een aantal weken afwezig na het overlijden van zijn jongste dochter Julia. Op Twitter bedankt hij de mensen voor de berichten die hij kreeg na haar plotselinge dood, meldt onder andere het ANP."Heel veel dank voor de vele warme berichten van medeleven. Met Julia voor altijd in ons hoofd en hart ben ik weer aan het werk. Het voelt gewoon en heel onwerkelijk tegelijk. De steun van zoveel mensen helpt ons als familie enorm."De 18-jarige Julia Blokhuis overleed onlangs plotseling. Ze w...
CIP+

Wees niet te volgzaam in je eigen kerk

Wat als je in een kerk zit waar de leider veel macht naar zich toetrekt? Er dingen niet in de haak zijn? In deze videoserie geeft Johan Lock tips voor mensen die in een ongezonde kerk zitten, naar aanleiding van zijn boek De Erfenis van Adriaan. Zijn tip in deze video: neem als christen je verantwoordelijkheid. Johan vertelt over hoe hij zich in zijn kerk steeds vaker begon te af te vragen: zoals het geloof hier beleefd wordt, hoor ik daar wel helemaal bij? Zoals er in deze kerk met mensen wordt omgegaan, is dat wel mijn manier van doen? ...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Tommy Wieringa: "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in"

Tommy Wieringa is naar eigen zeggen de meest gelovige ongelovige van Nederland. Want God mag wat hem betreft dan dood zijn, het christendom is dat niet. Zondagavond was hij te zien in een nieuwe aflevering van Adieu God? "Ik zou graag een ijzeren atheïst zijn, maar het zit er niet in," vertelt hij. Bekijk een fragment en klik hier voor het volledige gesprek met Wieringa:

Terugluisteren: ex-burgemeester Frans de Lange over zijn werk als internetevangelist

Frans de Lange gaf zijn baan als burgemeester van Elburg op om aan de slag te gaan als directeur van zendingsorganisatie Global Rize. Een stap waar hij lange tijd voor heeft gebeden. Hij sprak hierover met Groot Nieuws Radio.De Lange: "Ik probeer mijn hart nauw aangesloten te houden op de Heer. Zo ga ik in de weg die de Heer voor me heeft. Ik had in het ambt van burgemeester kunnen doorgaan. Het lag ook voor de hand dat ik naar een grotere gemeente zou gaan, maar in mij groeide steeds meer het verlangen om bezig te zijn met...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher