Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 januari 2017 door David Pawson

Waarom de hemelvaart van Jezus uniek is

Zowel de manier waarop Jezus naar de aarde kwam, als de manier waarop Hij de aarde verliet, is uniek. Ik heb je al verteld hoe verschillend Zijn geboorte was, vergeleken met die van andere kinderen. Nu zal ik over Zijn vertrek vertellen. Ook die was heel anders.

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Arna Hendriks.

Word ook lid

Jezus heeft deze wereld niet verlaten tot maanden na Zijn dood. Dat is heel bijzonder. Ook nam Hij Zijn lichaam mee. Dat doet ook niemand.  Ook verliet Hij de wereld terwijl Hij levend was. Niemand heeft deze wereld op zo’n manier verlaten. Wij noemen het Zijn hemelvaart.

Verwaarloosd item
De kerkelijke kalender heeft altijd al Hemelvaartsdag gekend. Iedere christen

Iedere christen weet ook wel dat Jezus na Zijn opstanding is opgevaren naar de hemel. Toch is zijn hemelvaart misschien wel het meest verwaarloosde item binnen de kerk. Er wordt vaak minder over de hemelvaart gesproken dan over de andere feiten uit het leven van Jezus.

weet ook wel dat Jezus na Zijn opstanding is opgevaren naar de hemel. Toch is zijn hemelvaart misschien wel het meest verwaarloosde item binnen de kerk. Er wordt vaak minder over de hemelvaart gesproken dan over de andere feiten uit het leven van Jezus. Toch is het een wezenlijk onderdeel van het verhaal van Jezus en ons geloof. Het is gewoon verwaarloosd. Hoe komt dat?

De eerste reden waarom het verwaarloosd wordt, is dat Hemelvaartsdag op donderdag valt. Daardoor is er meer kans dat het over het hoofd wordt gezien. Toch valt het Kerstfeest ook niet altijd op zondag, dus ik denk niet dat dat de belangrijkste reden is.

Een tweede reden zou kunnen zijn dat we liever iemand welkom heten dan gedag zeggen. We zeggen graag mensen welkom wanneer ze ons komen opzoeken, maar vinden het minder leuk om iemand gedag te zeggen. Daarom vieren we Jezus’ komst, maar niet Zijn gaan. Toch waren de discipelen van Jezus blij dat Hij wegging. Ze werden vervuld met blijdschap toen Hij weg ging. Maar wat is dan de reden dat we Zijn weggaan niet vieren? Ik denk niet dat de reden psychologisch van aard is.

Kruisiging
De Westerse kerk heeft zich altijd vooral gefocust op de kruisiging, terwijl de Oosterse kerk zich voornamelijk richtte op de opstanding. Ik richt mezelf overigens meer op de opstanding dan op de kruisiging. Zowel de protestanten als de katholieken hebben de kruisiging zo enorm uitgerekt, waardoor er weinig nadruk is komen te liggen op zijn opstanding. In de Oosterse kerk is daar meer aandacht voor. Toch zijn beide kerken weinig bezig met het nadenken en spreken over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. De kerkelijke stroming waar ik zelf onderdeel van ben, negeert Jezus’ hemelvaart volledig. Ik heb hen eens gesmeekt om mij te laten spreken over Hemelvaartsdag. Toen zeiden ze: ‘Dat mag best, maar dan moet je wel alles uitschrijven wat je gaat zeggen, zodat we het goed kunnen keuren.’ Dat heb ik gedaan.

Kosmologisch
Ik denk dat de reden waardoor de Hemelvaartsdag ondergewaardeerd wordt niet van psychologische of theologische aard is. Ik denk dat het een kosmologische reden heeft. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen hoe die eruit ziet. We weten vandaag de dag erg veel over de aarde waarop we leven. De hemelvaart van Jezus past niet bij de manier waarop we denken over de kosmos. Vroeger geloofden mensen dat de aarde plat was, de hemel boven en de hel beneden. Dat was voor mensen makkelijk voor te stellen. Nu vinden we het lastig om te benoemen waar de hemel is omdat de kennis over onze aarde niet meer plat is.

Waar is de hemel? Waar ging Jezus heen en waar is Hij nu? Verdween Hij gewoon toen Hij boven de wolk uitkwam? Steeds meer geleerden stellen dat de hemelvaart van Jezus niet heeft plaatsgevonden. Men stelt dat het een mythe is en historisch gezien onjuist. Ik geloof niet dat het een mythe is. Toen de eerste Rus in de ruimte was geweest, kwam Hij terug en vertelde een grap. Hij zei: ‘Ik heb geen engelen gezien.’ Daar ben ik het wel mee eens. Hij zag ze niet, maar de engelen zagen hem wel. Ik geloof overigens meer in de Amerikaan die in de ruimte was geweest. Mensen vroegen hem: ‘Heb je God in de ruimte ontmoet?’ Hij antwoorde: ‘Nee, maar als ik daar mijn ruimtepak zou hebben uitgedaan, dan zou ik Hem wel hebben ontmoet.’ Ik geloof dat dat waar is.

Buitenaards leven
Wist je dat de wetenschap nog altijd geen echt teken van leven buiten de aarde heeft gevonden? Ze hebben erop gehoopt leven te vinden met behulp van telescoop en radio. Men hoopte echt een boodschap van buitenaardse wezens te krijgen. Ze hebben zelfs borden met boodschappen achtergelaten op de maan, hopend dat iets of iemand ze daar zou komen ophalen en een bericht zou terugsturen.

Is het je opgevallen dat het menselijk ras nog steeds zeer eenzaam is in de kosmos? We zijn wanhopig op zoek naar iemand anders. Volgens de Bijbel is de ruimte echter niet leeg. Het is vol leven. Het probleem met wetenschap is dat het niet de juiste instrumenten heeft om te zien wat er allemaal gaande is.

Is het je opgevallen dat het menselijk ras nog steeds zeer eenzaam is in de kosmos? We zijn wanhopig op zoek naar iemand anders. Volgens de Bijbel is de ruimte echter niet leeg. Het is vol leven. Het probleem met wetenschap is dat het niet de juiste instrumenten heeft om te zien wat er allemaal gaande is. Ook wij niet. We hebben door het oog van grote telescopen gekeken zonder leven te ontdekken. Toch weet ik dat het heelal vol leven is, omdat de Bijbel het zegt. Er zijn duizenden engelen in het heelal. Toch zag die Russische astronaut ze niet. Ze zagen hem wel. Het feit is dat er een andere realiteit is, die we niet met onze zintuigen kunnen waarnemen. Al de wetenschappelijke instrumenten zijn slechts een verlengde van onze zintuigen.

Wetenschappelijk wereldbeeld
Mijn antwoord op het vraagstuk is dat de hemel overal is behalve op aarde. Zo lijkt de Bijbel erover te denken. Het gaat altijd over hemel en aarde, alsof er niets anders is. Toch lijkt de wetenschap er langzamerhand ook zo over te gaan denken sinds de komst van de zogenaamde quantum fysica. Het werd ontwikkeld door een Duitse wetenschapper, Max Planck. Hij introduceerde het idee dat wetenschap veertig jaar geleden niet kon worden geaccepteerd. Hij stelde dat het mogelijk was dat twee fysieke objecten dezelfde ruimte kunnen innemen zonder zich bewust te zijn van elkaar. Nu is deze manier van denken nogal belachelijk voor onze moderne geest. Toch begint de zogenaamde kwantumfysica nieuwe patronen in het universum op te merken. Het gelooft dat er iets in het heelal kan zijn dat je niet kunt zien, of waar je je bewust van kan zijn. De Bijbel heeft het hier echter al jarenlang over.

De profeet Elisa was eens opgesloten in de stad. Zijn assistent maakte hem ‘s ochtends vroeg wakker. Hij keek uit zijn raam en kwam erachter dat de hele stad was omsingeld door de vijand. Hij zei: ‘Elisa, we zijn omsingeld!’ Elisa antwoordde: ‘Heer, open alstublieft de ogen van mijn assistent.’ Toen hij nog eens keek ,zag hij wagens uit de hemel. Het was een zeldzaam geschenk van God om het onzichtbare te zien en het leven waarvan we ons niet bewust zijn. De jonge assistent schaamde zich en realiseerde dat er meer wagens uit de hemel waren dan vijanden. Hij zag eerst alleen de aardse dingen en was bezorgd. Zodra God zijn ogen opende, realiseerde hij zich dat de situatie er heel anders voor lag.

Soms raken we in paniek omdat we alleen zien wat er in de wereld gaande is, zoals iedereen dat ziet. Wanneer we zouden zien vanuit Gods oogpunt dan merken we dat God nog altijd op de troon zit. Dan worden we niet door elkaar geschud. Ik denk dat dit de voornaamste reden is dat we er niet zo van houden om over de hemelvaart te spreken. Het past niet in onze wetenschappelijk wereldbeeld.

Hemel
Waar ging Jezus heen? Hij verliet de aarde. Wanneer jij en ik de aarde verlaten dan komen we in de hemel. Nu kun je jezelf afvragen: ‘Waar in het universum is de hemel?’ De hemel is overal om ons heen, terwijl we ons er niet van bewust zijn. Om ons heen zijn engelen. In iedere kerkdienst die we bijwonen zijn engelen. Wanneer we God aanbidden dan doen we dat met de engelen. We kunnen ze niet zien, maar ze zijn er. Wist je dat ze je kapsel bestuderen? Toen Paulus erover sprak dat het voor een man niet goed is om lang haar te hebben en voor een vrouw om kort haar te hebben, zei hij dat omwille van de engelen. Ze kijken naar je wanneer je God aanbidt en ze willen mensen zien die erkennen dat ze man of vrouw zijn. In de Kerk van Engeland staat het ook heel erg duidelijk in de liturgie: ‘Daarom maak uw heilige naam groot met engelen en aartsengelen, Heer.’ Toch zien we ze niet.

Af en toe geeft God ons het voorrecht om engelen te zien. Niet lang geleden had ik zo’n ervaring en het was een inspirerende ervaring. God kan in ieder geval de onzichtbare wereld soms voor je openzetten. Het zou niet goed zijn voor ons om die wereld altijd te zien. Dan zouden we ons te veel gaan richten op de hemel en zou het ons te veel bezighouden. God geeft ons in zijn genade en wijsheid slechts af en toe een glimp van die wereld die overal om ons heen is. Jezus ging naar de hemel; dat is de plaats om ons heen, behalve de aarde. Iemand zei eens op de BBC: ‘Jezus komt niet terug, omdat Hij nooit is weggegaan.’ Dat zei hij op de BBC. Ik was geneigd om te zeggen: ‘Onzin.’ De Bijbel presenteert de hemel als overal, behalve de aarde.

Verdwijning
Jezus verliet dus de aarde om terug naar huis te gaan. Hij ging terug naar de hemel. Dat zagen ze Hem ook doen. Ik heb je al verteld over Zijn verdwijningen na de opstanding. De hemelvaart is echter geen verdwijning; ze zagen Hem namelijk toen Hij werd opgenomen in de hemel. Hij verdween in een wolk.

Ik kan je vertellen dat de wind op die dag uit het westen kwam. Dat is namelijk de enige richting waarvandaan wolken het Heilige Land binnen komen. Ik zeg dat om het echt voor je te maken. Jezus stond op, ging op in de wolk terwijl de discipelen naar de hemel staarden. Toen kwamen de engelen en zeiden: ‘Mannen uit Galilea, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan.’ Wanneer ik toen een videocamera zou hebben gehad en de kans had gekregen om de hemelvaart te filmen, dan zou ik de film achterstevoren kunnen afspelen. Ik zou dan precies weten hoe het eruit ziet wanneer Jezus terugkomt.

Boordevol leven
Het universum zit boordevol met leven. Het is leven dat veel intelligenter en sterker is dan wij. Soms opent God onze ogen om een engel te zien zodat we weten dat we hemelse hulp ontvangen. Engelen spelen een grote rol in het leven van Jezus. Dat heb ik eerder verteld. Als je niet gelooft in engelen dan zijn de verhalen over Jezus nonsens. Er waren engelen tijdens de conceptie en geboorte van Jezus. Er waren engelen tijdens Zijn verzoekingen in de woestijn, in Getsemane, bij het graf en bij Zijn hemelvaart.

Engelen zijn ook zeer intelligent. Zo zeiden ze tegen de discipelen tijdens de hemelvaart: ‘Mannen uit Galilea..’ Dat zouden ze een week eerder niet hebben kunnen zeggen. Judas Iskariot kwam namelijk niet uit Galilea. Wanneer ze dat hadden gezegd, wanneer Judas nog in leven was geweest, hadden ze het fout. Toch wisten ze het. Het zijn deze kleine dingen die ons ervan overtuigen dat engelen intelligente wezens zijn. Alles past perfect.

In het eerste hoofdstuk van Handelingen staat het volgende over de hemelvaart: ‘En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ Is het je opgevallen hoe vaak het hier gaat over ‘zien’ en ‘kijken’? Het was een gebeurtenis met ooggetuigen. De discipelen zagen Hem weggaan. Het was niet de manier waarop ze Hem eerder zagen. Zes weken lang was Hij namelijk aan hen verschenen om vervolgens plotseling te verdwijnen. Hij probeerde hen te bewijzen dat Hij nog altijd bij hen was wanneer hij verdween. Wanneer Hij niet zichtbaar aanwezig was, luisterde Hij toch naar hun gesprekken. Ondanks dat Hij verdween, was Hij toch met hen. Nu zagen ze hem ook weggaan. Dat is zo anders dan al de andere verschijningen.

Grote blijdschap
Ze zagen hem weggaan en realiseerden zich dat Hij nu echt vertrok. Je zou misschien verwachten dat ze daarom gebroken harten hadden omdat Hij hun beste vriend was. Toch gingen ze met grote blijdschap naar Jeruzalem. Ze aanbaden Hem zelfs. Voor een Jood is het heel wat om een mens te aanbidden. Dat is gelijk aan godslastering. Nu wisten ze alleen dat Jezus God was. De timmerman uit Nazareth, met wie ze hadden geleefd, gegeten en geslapen; ze wisten zeker dat Hij God was. Ze waren blij voor Hem en zichzelf. Hij kon daar namelijk veel meer voor hen betekenen dan op aarde.


De hemelvaart vond plaats op de Olijfberg, net over de top, uit het zicht van de stad. Net zoals Jezus niet was verschenen aan Herodus, Pilatus of Kajafas, zo wilde Hij niet dat ongelovigen hem zagen. Hij nam zijn discipelen net over de top en vanaf daar voer hij ten hemel op. Het spijt me je om te vertellen dat er nu twee kerken op de Olijfberg zijn die elk gegoten voetafdrukken hebben geplaatst, als bewijs dat dat de exacte plaats is vanwaar hij opsteeg.

Zegenen
Hoe ging Jezus eigenlijk naar de hemel? Hij sprong niet namelijk. Hij stond met zijn handen gespreid om hen te zegenen. Toen was hij zo hoog, dat Hij in de wolk kwam en Hij uit het zicht verdween. Het was een gebeurtenis die plaatsvond in tijd en ruimte. Hij verscheen en verdween gedurende zes weken. Nu verliet Hij de aarde voor een lange tijd. Wat heeft dit allemaal te betekenen?

We gaan eerst kijken naar wat de hemelvaart voor Jezus zelf betekende. Het eerste wat ik hierover kan zeggen is dat Hij naar huis ging. Dat is mooi om te zeggen, is het niet? Thuis is waar je het meest van houdt. Thuis is waar je ouders zijn, waar je hoort, waar je je ontspant. Jezus ging naar huis. Het was de plek waar Hij was voordat hij naar de aarde kwam. Na zijn werk op aarde was het nu de tijd om terug te gaan. Na 33 jaar weg van huis te zijn geweest, keerde Hij nu terug.

Het tweede, wat belangrijk is om op te merken, is dat Hij veilig en ongedeerd naar huis ging, ondanks dat Hij in enorme gevechten terecht was gekomen en enorme risico’s had genomen. Ondanks dat kwam Hij veilig thuis, buiten het bereik van Zijn vijanden.

Ten derde kwam Hij als overwinnaar thuis. De Romeinse keizer zond vaak een zoon naar een ver afgelegen deel van het rijk om daar af te rekenen met Zijn vijanden. Vaak kwam de zoon dan als overwinnaar thuis. Dan organiseerde de keizer een parade. In de parade liepen de zegevierende soldaten, de zegevierende zoon in zijn wagen en dan de gevangenen in ketenen. Ook de wielvoertuigen met alle buit, die ze hadden meegenomen, gingen mee. De hele stoet marcheerde dan door de grootste straat van Rome, waar de keizer zat. De menigte applaudisseerde voor zijn zoon. Dit beeld wordt ook in de Bijbel geschetst. Het ziet er precies uit als een zegevierende zoon die als overwinnaar terugkomt van de strijd.

Beloning
Normaal gesproken beloonde de keizer zijn zoon door te zeggen: ‘Kom en zit aan mijn rechterhand.’ Dan verliet zijn zoon de wagen, liep de trap op naar de troon om vervolgens plaats te nemen naast zijn vader. Dit soort taal gebruikt Paulus in zijn brieven om te schrijven over de hemelvaart. Jezus kwam veilig, ongedeerd en zegevierend thuis. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoeveel bijval Hij kreeg toen Hij daar aankwam. Het wordt ons niet precies verteld, maar denk je dat de engelen stil konden blijven toen Jezus als overwinnaar thuis kwam? Jezus werd toen ook gekroond. De hemelvaart is het verhaal van de kroning van Jezus. Hij kreeg de naam boven alle namen. Hij werd gekroond als koning van het universum.

Spektakel
Geen land is beter in het maken van een spektakel dan de Britten. Ik kan het me nog levendig herinneren dat ik voor de eerste keer televisie keek. We keken naar de kroning van koningin Elizabeth. Wat een show was dat, zeg! Het is een spektakel dat je misschien één keer in je leven meemaakt. Op Hemelvaartsdag werd Jezus gekroond. Het was de dag waarop alle macht in hemel en op aarde in Zijn handen werd gegeven, toen hij ging zitten aan de rechterhand van de Vader en de leiding van het universum overnam. Dat is wat de hemelvaart betekent: Hij is Koning der Koningen, Heer der Heren en de President der Presidenten.

In Filippenzen hoofdstuk 2 zegt Paulus dat God Hem super-verhoogd heeft. Hij heeft Hem niet alleen verhoogd, maar heeft Hem super-verhoogd. Voor Hem zal namelijk iedere knie buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is.

In Filippenzen hoofdstuk 2 zegt Paulus dat God Hem super-verhoogd heeft. Hij heeft Hem niet alleen verhoogd, maar heeft Hem super-verhoogd. Voor Hem zal namelijk iedere knie buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De gelovigen van het Oude Testament heetten hem welkom en Jezus' vader verwelkomde hem. Stel jezelf de scène voor. Het is onbeschrijflijk. Jezus verdroeg de schande van het kruis vanwege de vreugde die voor Hem was gesteld. Die vreugde was de dag van Zijn kroning. Hij keek naar dat moment uit. Nu ligt alle heerschappij op Zijn schouders.

Mens
We moeten ons even een vaak over het hoofd gezien element herinneren. Toen Jezus terug naar de hemel ging, was Hij anders. Hij was niet de persoon die de hemel had verlaten. Hij was nu mens. Kun je jezelf voorstellen hoe de engelen zich hebben gevoeld toen ze een mens zagen, een van oorsprong lager geschapen schepsel dan engelen, die nu over hen heerste? Vergeet nooit dat een mens nu verantwoordelijk is voor het universum. Hij is nog altijd een mens die heerst tot al Zijn vijanden zijn neergelegd als een voetbank voor Zijn voeten. Daar kijken we naar uit. Hij regeeert nu over het universum. Veel mensen willen dat niet erkennen. Jezus heeft onze menselijke natuur mee de hemel ingenomen.

Nu wil ik naar de hemelvaart kijken vanuit ons standpunt. Ik sprak laatst met een Rooms-Katholieke dame en ik vroeg haar: ‘Waarom spreekt u zoveel over Maria?’ Ze zei: ‘Omdat zij mens is!’ Ik zei: ‘Realiseert u zich niet dat Jezus mens is? Dat Hij net zo verleid is als wij? Hij is de Persoon die in de hemel is om voor ons te pleiten.’ Het is iets geweldigs dat Jezus voor ons in de hemel is. Hij is onze bemiddelaar. We hebben niemand anders nodig omdat Hij onze perfecte Hogepriester is. We hebben een Hogepriester nodig om ons te vertegenwoordigen bij God. We hebben echter geen aardse priesters nodig. Dat is een fout die veel kerken hebben gemaakt. We zijn allemaal priesters, maar we hebben alleen wel een hogepriester nodig om ons te vertegenwoordigen. Via Hem komen we tot God.

In Jezus Naam
Wanneer we bidden, zeggen we aan het einde ‘in Jezus naam’. Niet omdat het een formule is, maar omdat we bidden via Jezus. Het is Jezus die zei: ‘Wat je ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het je geven.’ Onze gebeden in Jezus Naam worden bij God de vader gespresenteerd door Jezus. Wanneer een christen zondigt, gebeuren er twee dingen in de hemel. Het eerste wat er gebeurt, is dat er een persoon ons aanklaagt. Hij is de grote aanklager. Denk niet dat satan niet meer in de hemel is. Nee, wanneer een christen zondigt is de aanklager er als de kippen bij om bij de troon van God te zeggen: Een kind van U heeft gezondigd! Maar hetzelfde Nieuwe Testament vertelt ons over onze advocaat bij God de vader, Hij verdedigt ons ten overstaan van de duivel.

Wanneer we zondigen, springt de satan op om God erop te wijzen dat Zijn kinderen gezondigd hebben. Wanneer hij dat doet, stapt onze Advocaat naar voren om ons te verdedigen. Je kunt geen betere advocaat hebben dan Jezus, zoals ik je verteld heb in het verhaal over de vrouw die overspel pleegde. Jezus kan zeggen: ‘Ik veroordeel je niet.’ Hij pleit voor onze zaak voor God. 

Verder bidt Jezus Christus voor ons. Wanneer niemand anders meer voor je bidt, dan doet Jezus dat wel. Wat een gedachte! Hij is de meest grootse bemiddelaar ooit. Bid je zelf voor andere mensen, start dan door Jezus te bedanken voor het feit dat hij voorbede voor je doet. Dat is slechts een ding dat Hij doet vanuit de hemel. Laten we nu gaan kijken naar wat Jezus nu voor ons doet en wat Hij niet voor ons deed toen Hij nog niet naar de hemel was opgevaren.

Baptist
Toen Jezus naar de hemel ging, is Hij een baptist geworden. Laat dat tot je doordringen. Er zijn maar twee mensen die in het Nieuw Testament ‘baptist’ of ‘doper’ werden genoemd. De eerste is Johannes, de neef van Jezus. De andere is Jezus zelf. Beiden kunnen worden omschreven worden als ‘doper’, of ‘baptist’. Jezus werd een doper toen hij was opgevaren naar de hemel. Dat zal ik uitleggen.

Wat betekent het woord ‘dopen’? Het Griekse woordje uit de Bijbel betekent ‘ondergedompeld worden’. Het betekent dat iets van een vaste stof in een vloeistof wordt ondergedompeld. Het is alsof je wol in een emmer verf doopt. Haal je de wol eruit, dan heeft het een andere kleur.

Misschien hoor je wel eens over een schip dat gedoopt wordt. Dat refereert niet naar de term waar de Bijbel het over heeft. Wanneer een schip zinkt en naar de bodem van de zee zakt, pas dan spreken de griekse kranten over: ‘Het schip is gedoopt’. Het betekent altijd dat iets van een vaste stof helemaal in een vloeistof wordt gedoopt. Johannes doopte mensen op die manier in het water. Daarom was zijn bijnaam ook ‘Johannes de Doper’. Hij was het die zei: ‘Na mij komt Iemand die jullie niet zal dopen met water, maar die jullie zal dopen met de Heilige Geest. Toen Jezus op aarde kwam, deed Hij dat niet. De Heilige Geest was wel bij Zijn discipelen, maar niet in hen.

Pinksteren
Jezus kon Zijn discipelen niet dopen met de Heilige Geest toen Hij op aarde was. Dat kon pas toen Hij in de hemel was. Vanaf dat moment kon Hij de Heilige Geest uitstorten op normale mensen zoals jij en ik. Dat gebeurde op de eerste pinksterdag. Jezus zei: ‘Blijf in Jeruzalem en jullie zullen over een paar dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Wacht totdat je kracht hebt ontvangen.’ Dat kon allemaal niet gebeuren totdat Jezus Zijn plek in de hemel had ingenomen. Pas toen Hij thuis was gekomen, kon Hij zijn Geest op de eerste 120 mensen uitstorten, waaronder Zijn moeder Maria. De mensen spraken in andere talen, profeteerden en de Heilige Geest kwam nu in mensen. Meer en meer mensen werden, zoals we in het boek Handelingen kunnen lezen, gedoopt in de Heilige Geest. Het gevolg was dat de kerk zich uitbreidde. Dat is wat ik bedoel met de uitspraak: ‘Jezus is een baptist geworden.’

Gaven
Omdat Hij nu zijn Geest uitgiet over mensen geeft Hij hen ook gaven. Het zijn gaven die mensen nooit hebben gehad. Op die manier kunnen mensen bovennatuurlijke dingen doen door Jezus. Wanneer je kijkt naar je natuurlijke gaven kun je misschien de verleiding krijgen om een minderwaardigheidscomplex te krijgen. Maak je geen zorgen, je bent een grote kandidaat om te worden gedoopt in de Heilige Geest. Dan kom je erachter dat je buitengewone dingen doet, dingen die normale mensen niet kunnen doen.

Het grootste geschenk van God was zijn Zoon. Het volgende grootste geschenk van de Vader is de Geest.  Het is prachtig om de Zoon te hebben, maar wie zou je zijn zonder dat tweede geschenk? Hij heeft ons zijn Geest gegeven. Jezus zei toen Hij op aarde was: ‘Jullie zullen grotere dingen doen dan ik heb gedaan.’ Mij wordt vaak gevraagd: ‘Wat zijn die grotere wonderen dan?’ Het antwoord is erg simpel. Doe eerst de kleinere wonderen voordat je nadenkt over de grotere. Maak je niet druk wanneer het gaat om die grotere wonderen voordat je ervaring hebt met wonderen in het algemeen. Mensen zijn zo nieuwsgierig naar de grotere gaven dat ze niet eens om de andere wonderen geven. Doen wat Jezus deed, dat is het doel van het dopen in de Geest. Laat hem dan besluiten wat die ‘grotere dingen’ zijn.

Mediator
Ten tweede is Jezus niet alleen onze doper, Hij is ook onze mediator. Hij is de persoon die we nodig hebben om tussen zondaren en een heilige God te treden. Hij kan God voorstellen aan zondaren en zondaren aan God. We hebben deze mediator allemaal nodig omdat Hij mens is en Hij de ideale mediator is tussen God en mens. We hebben Hem nodig vanwege de aanklager. Door Zijn hemelvaart is Hij onze pionier geworden. Amerika is tot stand gekomen door pioniers, mensen die verder wilden komen in onbekend terrein. Daar waar de pioniers kwamen, werden de eerste moderne huizen gevestigd. Andere mensen volgden dan al snel. Jezus ging naar de hemel als onze pionier.

Nieuwe orde
Herinner je je nog Gods orde in zijn schepping? De juiste orde is: engelen, mensen, dieren. In de nieuwe schepping zal dat worden gewijzigd. Dan zal het zijn: God, mens, engelen en dieren. God zal de mens boven engelen stellen. Engelen zullen onze dienstknechten worden. Dat is onze bestemmming in Christus. Hij is ons voorgegaan als onze pionieer. Hij is de eerste mens die boven de engelen gesteld is, Hij is onze baanbreker die wij mogen volgen. We mogen Hem volgen tot aan die hoge plek in de schepping. We moeten onze bestemming voorbereiden. We moeten ons realiseren dat we zijn geroepen om op een dag boven engelen gesteld te worden.

Waar Jezus nu aan de rechterhand van de Vader zit, zullen wij op een dag zijn. Toen Hij weg ging, zei Hij: ‘Ik ga om voor jullie een plaats te bereiden. Vertrok Hij om een timmerman te zijn in de hemel? Om een huis te maken met vele kamers? Ik weet het niet exact, ik wacht het af. Hij bereidt in ieder geval geen plek voor ons, maar een positie. Die positie in de nieuwe schepping is totaal anders dan onze oude positie. Het is een positie boven engelen.

Koning
Jezus ging ook naar de hemel om onze Heerser te worden, onze Koning. Allereerst regeert Hij over de kerk. De kerk is een ongebruikelijk lichaam. Het lichaam is namelijk op aarde, terwijl het hoofd in de hemel is. Soms heeft de kerk een spastische aandoening en kan het hoofd het lichaam niet onder bedwang houden. Het leidt tot allerlei problemen wanneer het lichaam niet doet wat het hoofd wil. Dat leidt tot een vreselijke toestand. Ik ben bang dat het vaak gebeurt dat het lichaam niet wil doen wat het hoofd wil. Het is altijd belangrijk dat het lichaam doet wat het hoofd wil. Christus is het hoofd van de wereld. Niets gebeurt zonder Zijn toestemming. Hij houd het universum in stand. Hij geeft en neemt.

Er zat eens een klein kind helemaal alleen in de trein. Het zat best vrolijk in de coupé. De andere passagiers maakten zich echter een beetje zorgen omdat het kleine kind alleen was. Ze vroegen het kind: ‘Zit je hier helemaal alleen?’ Hij zei: ‘Ja!’ Ze vroegen: ‘Maak je je niet druk dat je helemaal alleen bent?’ Het jongetje antwoordde en zei: ‘Nee, mijn vader bestuurt de trein!’ Dat is precies wat een kind van God ook kan zeggen. Hij of zij kan zeggen: ‘Mijn redder bestuurt deze trein! Hij is de baas. Hij wordt niet verrast, hij heeft de controle niet verloren. Hij gaat de hele zaak bij elkaar brengen.’

God zal op een dag alles bijeen te brengen in Christus. Op een dag zal alles van Hem zijn. Wij kijken uit naar die dag.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

A
Er is een probleem, alles is al bijeengebracht, God was namelijk in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En we hoeven niet uit te kijken naar die dag, want die komt niet, die is al geweest, bij de volheid der tijden (70 NC bij verwijdering oude verbond verbond - Hebr 8:13), toen en al wat in de hemel en op aarde onder één hoofd (Christus) is samengevat in een leven onder het nieuwe verbond dat eeuwig is... (efez 1:9,-10).

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Bekijk onze abonnementen.