Dagelijks leven

11 januari 2017 door Jeffrey Schipper

"D66 brengt de dood dichter bij mensen"

“Er zijn voldoende mogelijkheden om eenzaamheid draaglijker te maken. D66 geeft ouderen het gevoel dat ze er niet toe doen,” zegt Peter Schalk, voorzitter van de Raad van Bestuur van de reformatorische vakorganisatie RMU. “Marchanderen op het terrein van leven en dood is voor mij een brug te ver.”

Als het aan D66 ligt kan een oudere met een voltooid leven pas hulp bij zelfdoding krijgen als hij of zij 75 jaar oud is. Wat vindt u van dit voorstel?
“Het lijkt wel of D66 de dood dichter bij de mensen wil brengen. Helaas heeft ons kabinet al eerder aangegeven dat het bereid is om op dit gebied over te gaan op nieuwe wetgeving. En plompverloren komt D66-Kamerlid Pia Dijkstra met deze leeftijdgrens. Dit vind ik echt heel ernstig. Hier zit een principiële kant aan. We hebben het leven van God gekregen en mensen als Dijkstra willen het leven in eigen hand nemen. Daarmee miskennen ze het geschenk van God. Ik realiseer me dat er mensen zijn die in moeilijke omstandigheden kunnen verkeren. Maar volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden om lijden of eenzaamheid draaglijk te maken. D66 geeft ouderen het gevoel dat ze er niet toe doen.”

Maar voor een groep ouderen heeft het leven geen zin meer. Wat is dan het alternatief?
“Iedereen kan in zijn omgeving persoonlijke aandacht geven. Ook zouden zorgmedewerkers tijd moeten steken in ouderen. Als dat meer geld moet kosten, dan moeten we daarvoor zorgen.”

Waarom reageert u zo heftig op het D66-voorstel?
“In feite zegt deze partij: Als je vindt dat het leven voorbij is, moet je kunnen sterven. En dan is er ook nog het dwaze idee om hier artsen of verpleegkundigen bij te betrekken die moeten fungeren als stervensbegeleiders. Hun taak zou moeten zijn: goede zorg verlenen. Dit voorstel is het gevolg van het loslaten van God en Zijn geboden. Als mensen daar geen boodschap aan hebben, worden dit soort oplossingen bedacht.”

"We hebben het leven van God gekregen en mensen als Dijkstra willen het leven in eigen hand nemen. Daarmee miskennen ze het geschenk van God"

In hoeverre is dit voorstel een gevolg van de verslechterde toestand in de gezondheidszorg en bezuinigingen van het kabinet?
“De bezuinigingen hadden een direct gevolg op de thuiszorg. Er zijn minder contactmomenten tussen het zorgpersoneel en patiënten. Het is goed als Kamerleden hierop willen inspelen met voorstellen, maar met dit soort voorstellen wordt een verkeerd signaal afgegeven. Als deze wetgeving doorgaat hoeven ouderen niet meer te bewijzen dat er sprake is van ondraaglijk lijden. Marchanderen op het terrein van leven en dood is voor mij een brug te ver.”

Wat kunnen we concreet aan eenzaamheid bij ouderen doen?
“Ik zie dat vanuit de kerkelijke gemeenschap al allerlei activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Denk aan ouderenbezoeken. Ook vanuit de samenleving gebeurt dit. En dan blijven er altijd mensen die teruggetrokken leven, geen behoefte hebben aan contact of door beperkingen niet in staat zijn sociale contacten te onderhouden. Dat probleem mogen we niet onderschatten, maar tegelijkertijd ook de oplossing niet overschatten.”

Als RMU hebben jullie de sector Gezondheidszorg & Welzijn. Wat kunnen jullie op dit gebied betekenen?
“Leden van de RMU zijn onderdeel van de sector waarin ze werkzaam zijn. De sector Gezondheidszorg & Welzijn is één van onze sectoren die sterk inzoomt op medisch-ethische kwesties.

Mede vanuit de RMU, met het Platform Zorg voor Leven, hebben we onlangs een symposium gehouden rondom het thema: ‘Waardevol tot het einde’. In de Sint-Joriskerk in Amersfoort hebben we verschillende sprekers uitgenodigd die meegeschreven hebben aan het rapport van de commissie Schnabel. Deze commissie gaf aan dat nieuwe wetgeving naast de bestaande euthanasiewet niet nodig zou zijn.” Professor Verkerk (lid commissie Schnabel) betoogde in zijn lezing dat de wens nu enkele honderden gevallen betreft, maar dat de verwachting is dat wetgeving een aanzuigende werking heeft. Diverse voorbeelden werden geschilderd; mensen die geen medische noodzaak hadden maar toch uit het leven stapten omdat ze dat voltooid achten.

Schalk: “Als RMU organiseren we vaker avonden over dit soort kwesties. Daarnaast geeft RMU Gezondheidszorg & Welzijn vier keer per jaar een blad uit om duidelijk te maken wat er op de werkvloer speelt. Ook is Gewetensbezwaar.nl ontwikkeld zodat onze leden zich in tal van onderwerpen kunnen verdiepen.”

Lees hier meer over de sector Gezondheidszorg & Welzijn en neem een kijkje op Gewetensbezwaar.nl.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher