God

11 januari 2017 door Jeffrey Schipper

Hoe Antillianen veranderden door liefde en vergeving

Het was in 1984 dat wij een evangelisatieactie hadden in Tilburg. Er kwam tijdens die actie een jonge Antilliaan naar ons toe. Hij bleek belangstelling te hebben in het Evangelie. Wij vertelden hem over het belang om Jezus Christus en zijn Woord als fundament voor het leven te accepteren. Hij is daar op ingegaan, hij vertelde dat hij naar Nederland was gekomen voor een studie bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg. Wij nodigden hem uit voor onze samenkomst van de christengemeente. Korte tijd later bezocht hij de samenkomst en tot onze verbazing bracht hij steeds meer studenten mee.

Toen we een tijd later met een groep Antilliaanse studenten bij elkaar waren, werd de vraag gesteld: “Hebben jullie nog problemen vanwege het koloniale verleden? "Is er nog bitterheid in jullie hart naar de makamba (de blanke Nederlander)?” Bij een paar studenten bleek dat het geval te zijn. We hebben toen de vraag gesteld: "Kun je als christen met bitterheid in je hart leven?” We kwamen met elkaar tot de conclusie dat dit niet kan. Een paar studenten vroegen gebed voor deze kwestie, ze hebben hun bitterheid beleden en Jezus gevraagd om hun hart schoon te maken. Een echte verzoening werd een feit, zij kwamen in een totaal nieuwe relatie met de blanke Nederlanders.

Na een studietijd van rond de 8 jaar, vertrokken de meesten weer naar hun thuisland, de Antillen en Aruba. Verschillende studenten kregen hoge functies in het bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke functies en banen bij de overheid.

In de jaren 90 was er een landelijk gebedscoördinatieteam opgezet door Pieter Bos, leider van Service of de Nations in Almere, en Cees Vork, leider van 'Op de bres'. Er werd tweemaandelijks vergaderd bij de N.E.M. in Voorthuizen.
Cees Vork vroeg aan mij en Wout Bouman of wij met hem mee wilden gaan naar de Antillen voor gebeds- en verzoeningswerk. Dat resulteerde dat wij in 1996 onze eerste reis maakten naar Curaçao. Er werkten veel oud-studenten bij de overheid en ze hadden in verschillende kerken hun geestelijk onderdak.

Een paar studenten vroegen gebed voor deze kwestie, ze hebben hun bitterheid beleden en Jezus gevraagd om hun hart schoon te maken

Hierdoor kregen we gemakkelijk contact met de overheid en kerkelijke en maatschappelijke leiders. Dit alles had tot gevolg dat wij ons sterk gingen verdiepen in het koloniale verleden van Aruba en de Antillen. Dat bleek niet erg rooskleurig te zijn. In de 9 jaar dat wij de verzoeningsreizen gemaakt hebben, kwamen absolute hoogtepunten. Telkens weer kwam de vraag op tafel: "Is er bij jullie bitterheid in het hart naar de blanke Nederlander?” Het was verrassend hoeveel mensen daar op reageerden. In verschillende samenkomsten kwamen na de prediking over liefde vergeving en verzoening, veel mensen naar voren op de uitnodiging. Ze beleden hun bitterheid en vroegen om een schoon en zuiver hart.

In het jaar 2000 was er een hoogtepunt tijdens een conferentie over het onderwerp liefde, vergeving en verzoening. Verschillende mensen van de overheid en mensen uit het maatschappelijk- en kerkelijk vlak. Hier zijn wonderen gebeurd op het gebied van verzoening. Later hoorden wij: "Sinds die conferentie is mijn leven totaal veranderd."

Een volgend hoogtepunt was in 2005. David Pott uit Engeland organiseerde in verschillende landen die met de slaventijd te maken hadden verzoeningsreizen.
In 2005 werd het Caribisch gebied bezocht met als startpunt Barbados. Daar werden een paar groepen gesplitst en wij sloten ons aan bij de groep die naar Curaçao ging. Met slavenjukken en kettingen aan elkaar verbonden liepen wij door de straten van Willemstad. Dit trok veel belangstelling van de media. We kregen heel veel contacten met mensen uit alle lagen van de bevolking. Dit had als gevolg dat heel veel mensen tot een totale levensvernieuwing kwamen, doordat liefde, vergeving en verzoening hun leven positief veranderden.

Bovenstaand verhaal is geschreven door schrijver Kees Heijstek. Het hele verhaal kunt u lezen in zijn boek: 'Bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen'. Er staan ook andere verhalen in, over liefde, vergeving en verzoening. Dit boek kunt u bestellen via email: kheijstek@kpnplanet.nl.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher