Nieuws

11 januari 2017 door Jeffrey Schipper

Luthers Ede houdt themaweek over liturgie en Oecumene

De tweede week van januari staat voor de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede in het teken van liturgie en Oecumene. Met een tweetal lezingen en een muzikaal avondprogramma geeft de gemeente aandacht aan de bijzondere positie van het Lutheranisme rondom liturgie, avondmaal en oecumene.

De themaweek vindt plaats in het kader van 500 jaar Reformatieherdenking en sluit aan bij de week van Gebed om eenheid onder de christenen, van 15 tot 22 januari 2017. In een tweetal lezingen wordt nader ingegaan op het eigene van de Lutherse traditie in relatie tot de oecumene en het avondmaal. De themaweek wordt op bijzondere wijze afgesloten in een oecumenische viering in de Lutherse Kerk, gezamenlijk met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. In de samenkomst op zondag 15 januari om 10:30 uur gaan zowel pastor Hans Lucassen als ds. Lieke van Zanden voor en wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.

Op donderdagavond 12 januari gaat emerituspredikant Eddy Hallewas vanaf 20.00 uur in op de Augsburgse Confessie en de relatie tot de eucharistie. Voor de lutherse kerken is de Augsburgse Geloofsbelijdenis (1530) het belangrijkste belijdenisgeschrift. Reden genoeg om in het jaar van “500 jaar reformatie” stil te staan bij dit geschrift. Wat heeft Luther en de zijnen bewogen? In hoeverre heeft de Augsburgse Confessie christenen in 2017 nog iets te zeggen? De vraag is actueel aangezien het geschrift is opgenomen in de belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. In de inleiding zal met name worden ingezoomd op het thema ‘Heilig Avondmaal’.

Avondmaalsgerei
Het Heilig Avondmaal en de Lutherse traditie komt ook op zaterdagmiddag 14 januari aan de orde, tijdens een lezing en presentatie van kerkhistoricus Martin L. Van Wijngaarden, van 14:00 tot 15:30. Deze predikant van de Lutherse gemeente Rotterdam laat zien hoe Nederlandse Lutheranen omgingen met de portretten van Luther, als onderdeel van de eigen identiteit. De Lutherse identiteit wordt zichtbaar in de materiële cultuur van de lutherse kerken, bijvoorbeeld in de specifieke vormgeving van het avondmaalsgerei. Beide lezingen zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in het Luthers Gemeentecentrum aan de Maanderweg 27 te Ede.

Muziek
Naar Lutherse traditie krijgt het thema Liturgie en Oecumene mede vorm in de kerkmuziek. Luthers liederen waren een bron van inspiratie voor tal van componisten. Organisten Dick Troost en Erik van der Heijden laten hiervan uit verschillende stijlperioden fraaie voorbeelden horen, in bijzondere combinaties: vierhandig, twee orgels. De organisten gaan niet alleen met elkaar in dialoog, ook begeleiden zij de aanwezigen bij het zingen van enkele liederen. Het ' Klein uur Muziek' in de Lutherse Kerk aan de Beukenlaan 12 te Ede begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Lutherjaar
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede zet het reformatiejaar 2017 geheel in het teken van kerkhervormer Maarten Luther. Met lezingen, workshops en muziek geven de Lutheranen aandacht aan Maarten Luther met zijn achtergrond, denkbeelden én zijn invloed op de kerk in Nederland, 500 jaar later. Wereldwijd vormt het Lutheranisme de belangrijkste protestantse stroming: Calvinistisch Nederland vormt daarop een interessante uitzondering. De herdenking van 500 jaar reformatie is voor de kleine Lutherse gemeenschap in Ede aanleiding om extra aandacht te geven aan Maarten Luther: zijn 95 stellingen vormden in 1517 immers aanleiding tot een wereldwijde beweging in de kerk.

Het Luther500-programma bestaat uit vijf weekenden, van november 2016 tot oktober 2017. De thema’s volgen het kerkelijk jaar en zijn vormgegeven rondom de zondagse eredienst. Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij lezingen, uitvoeringen en de zondagse samenkomst. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Klik hier (PDF) voor meer informatie.

Bron: Luther500

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher