Zijn UFO-meldingen een teken van de eindtijd?

04-01-2017 door Jeffrey Schipper

'Het lijkt erop dat er sinds 1947 een golf van UFO-meldingen is ontstaan; zou dit ook een teken van de eindtijd kunnen zijn? Hoe moeten we denken over het visioen van Ezechiel in hoofdstuk 1? Dat lijkt ook een soort UFO, maar dan van hemelse oorsprong', merkt een vragensteller op in de vragenrubriek van Refoweb.nl. Prof. dr. M. J. Paul geeft antwoord.

Paul: "We moeten oppassen niet te snel met die verklaring te komen, want er zijn zoveel meer mogelijkheden. Toch lijkt mij in een beperkt aantal gevallen de demonische verklaring een serieuze mogelijkheid. (...) Hoe komt het dat sommige mensen vaker dan anderen UFO’s waarnemen? Naast psychische verklaringen is het ook mogelijk dat sommigen zich openstellen voor verkeerde krachten. Satan kan op allerlei manieren mensen misleiden, ook door demonische manifestaties. Daarbij moeten we beseffen dat hij Gods werken nabootst.

In Ezechiël 1 ziet de profeet een wonderlijk visioen, dat aansluit bij onderdelen van de tempel in Jeruzalem (1 Kron. 28:18; 1 Kon.7:27-37). Een specifiek Babylonische invloed is niet aan te tonen. In Joodse kring staat het visioen bekend als “Ma’aseh Merkavah”, het werk van de triomfwagen/gloriewagen. De Merkavah-literatuur heeft grote invloed gehad op de Joodse gebeden, maar ook op de liturgie van belangrijke feesten. Het gaat mij te ver om aan te nemen dat Ezechiël een soort UFO zag. In visioenen hoeven geen echte voorwerpen getoond te worden.

Zijn de UFO-waarnemingen een teken van de eindtijd? De term UFO is pas na de Tweede Wereldoorlog opgekomen en sinds die tijd wordt er meer systematisch onderzoek verricht. Voor die tijd waren er ook als heel wat onverklaarbare waarnemingen. Gezien de vele verklaringsmogelijkheden voor UFO’s lijkt mij voorzichtigheid op zijn plaats om daarmee onze tijd te duiden. Ik houd het liever op de tekenen der tijden die in Mattheüs 24 genoemd worden. Daarbij wijzen die tekenen niet in de eerste plaats naar een jaar op onze kalender, maar is het de bedoeling dat wij waakzaam zullen zijn (zie het slot van het hoofdstuk)," aldus de docent Oude Testament aan de CHE.

Lees hier de volledige beantwoording van prof. dr. M. J. Paul.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Zijn UFO-meldingen een teken van de eindtijd?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!