Is alles gezegd over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen?

23-12-2016 door Jeffrey Schipper

In twaalf programma's zijn Willem en Helen Lingeman door de Bijbel gegaan om te bestuderen wat de Heere God zegt over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen.

Willem: "We hebben gezien dat de geschiedenis verduisterend heeft gewerkt, als het gaat om de Goddelijke principes aangaande het huwelijk. Gangbare meningen blijken de plank mis te slaan als we de Bijbel er naast leggen. In de laatste uitzending willen we de highlights uit deze studie nog eens op een rijtje zetten.

Als we vasthouden en geloven dat de Bijbel Gods Woord is en heilzaam voor ieder mens, ongeacht afkomst of huidskleur, dan beseffen we bijvoorbeeld dat welke vorm een land of cultuur ook kiest voor het vastleggen van een huwelijk, dit altijd ondergeschikt is aan Genesis 2:24. 'Verlaten, aanhangen, tot een vlees zijn'.

Zo is de zogenaamde 'uitzonderingsregel' in het Mattheüsevangelie ontstaan door een foutieve vertaling van Erasmus. 'Anders dan uit oorzaak van hoererij' of 'om een andere reden dan hoererij' werd ten onrechte een algemeen aanvaarde regel voor hertrouwen na een echtscheiding en vond met name in de 20e eeuw een warm onthaal.

Hopelijk mogen we in de laatste aflevering nog meer eyeopeners aanreiken."

Klik hier om de dertiende aflevering te beluisteren.

Willem Lingeman is auteur van het boek ‘Verbonden voor het Leven’. Bezoek hier zijn website.

De christelijke nieuwsbrief die je ook echt leest!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Is alles gezegd over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen?
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!