God

12 december 2016 door Jeffrey Schipper

"In de kerk zijn diverse soorten liederen nodig"

“We zijn in de Protestantse Kerk dringend toe aan een aanbod waarin het evangelisch elan wordt ingebracht, bijvoorbeeld in verouderde teksten in kerkelijke dienstboeken en formulieren,” zegt Harry Klaassens. Namens het Evangelisch Werkverband beantwoordt hij een aantal vragen over liturgische vernieuwing. Waarom is dit nodig? Vernieuwing gaat volgens de predikant om een andere manier van naderen tot God.

Veel predikanten en kerkenraden houden zich bezig met liturgische vernieuwing. Waar loopt men in de praktijk vaak tegenaan?
“Vernieuwing van de liturgie is een voortdurend proces,” antwoordt de predikant. “We vieren dit jaar 500 jaar reformatie. Dat was ook een hervorming van de mis. Er kwam een bijbel in de landstaal, psalmvertalingen en toonzettingen. Er zijn altijd mensen liederen blijven schrijven, melodieën zijn opgekomen. Oude vertrouwde liederen en gebruiken zijn ooit ook nieuw geweest! Maar wat nieuw is stuit op weerstand, dat is een gegeven. We hebben behoefte aan verandering en modernisering, en tegelijk wensen we het bekende te houden. Veranderen roept weerstand op. Een kerkenraad moet zich daar niet door laten weerhouden. Maar een gemeente kan niet zomaar alles totaal over een andere boeg gooien. Veranderingen gaan stapsgewijs: voor de één te langzaam, voor de ander te snel. We leven in een tijd van snelle veranderingen maar ook van een generatiekloof. Het is een onmogelijke opgave om een liturgievorm met woorden en melodieën te vinden die voor iedereen gelijk is. Onze tijd is visueel ingesteld, mensen hebben behoefte aan beleving, aan rituelen. De protestantse liturgie daarentegen  is verbaal, doet een beroep op het verstand. Maar een eredienst is geen lezing! Het is een samenkomst van een groep mensen die tot God naderen en die hun eer aan God willen uitdrukken en vieren. Dat vraag in elke tijd een hervorming en liturgische vernieuwing.”
"De protestantse liturgie daarentegen  is verbaal, doet een beroep op het verstand. Maar een eredienst is geen lezing!"


Wat is een veel gemaakte fout rondom liturgische vernieuwing?
“Liederen kiezen zodat iedereen z’n trekken komt. Of misschien nog wel vooral om het iedereen naar de zin te maken. Op die manier wordt de liturgie een gedrocht. Vernieuwing in evangelische stijl is iets anders dan 1 of 2 evangelische liederen aan het repertoire van een kerkdienst toevoegen. Het gaat om een andere manier van naderen tot God. Naast de klassieke manier van 'schuldbelijdenis en genadeverkondiging' of de oecumenische variant van 'kyrie en gloria', is er een derde weg: die van 'lofprijzing en aanbidding'. Dat vergt een andere manier van zingen; liederen van  overgave, belijdenis, lofliederen geven gelegenheid voor de gemeenteleden om samen tot God te naderen. De ene zondag is de ene manier van naderen misschien meer geschikt dan de andere. Dat is afhankelijk van de soort dienst, het kerkelijke jaar of het thema van de dienst. Een mix van stijlen is nodig maar dan in een verbindend verband gezet. Afwijzend wordt er wel eens gesproken over  'bricolageliturgie': knippen en plakken. Een meer positieve benadering spreekt van 'verbindend vieren'. Het doet immers recht aan de verschillen tussen mensen in een gemeente, ook wat de generaties betreft.”

Kun je aan de hand van een voorbeeld aangeven hoe een predikant stappen kan zetten om de liturgie te vernieuwen?

“Bouw een ruime liederenschat op,” maakt Klaassens duidelijk. “Het is dan makkelijker om de bedoelde mix te krijgen en toch een samenhangend verband te creëren. Maak naast de eredienst ook gebruik van andere momenten, zoals een gemeenteavond, een gespreksgroep, een bijeenkomst. Je bent daar veel vrijer om elementen in te voeren die in de eredienst nog niet gebruik zijn.
"We zijn in de Protestantse Kerk dringend toe aan een aanbod waarin het evangelisch elan wordt ingebracht, bijvoorbeeld in verouderde teksten in kerkelijke dienstboeken en formulieren"


De bijdrage van de evangelische liturgie is, naast het aanbiddingslied, ook gelegen in andere vormen van gebed en zegening. Bouw in kerkdiensten momenten in die zich daarvoor lenen, zoals bijvoorbeeld de paasnacht. Zelf heb ik sinds 2 jaar de knielbank opgesteld in de Pinksterdienst; na de zegen kunnen gemeenteleden die dit willen een persoonlijke zegen en gebed om de vervulling met de Heilige Geest ontvangen. Sommigen voelen daar niets voor, maar in toenemende mate maken anderen daar wel gebruik van. Bied het gewoon aan. Evenals ministry-gebed, (een plek waar mensen voor zich kunnen laten bidden); laat gemeenteleden voor elkaar bidden, geef de mogelijkheid tot het branden van een kaarsje, het opschrijven van een voorbede et cetera. Benut die momenten in het jaar waar beleving sowieso aan de orde is. Vraag gemeenteleden of kerkenraadsleden geregeld of zij een voorbede willen uitspreken.

Zoek naast orgel of piano ook andere instrumenten voor de begeleiding.
Preek thematisch. Een liturgie vertelt een verhaal, waarbij alle onderdelen spreken en op elkaar zijn afgestemd. Zet alles in een samenhangend verband met een centraal thema en zoek daar de liederen en teksten uit. Dan is een mix van stijlen een verrijking.”

Hoe voeg je evangelische liedcultuur in een protestantse liturgie?

“We hebben diverse soorten liederen nodig. Geweldig dat we in korte tijd 2 nieuw liedboeken hebben gekregen: het Nieuwe Liedboek en Hemelhoog. Vervang een lied eens door een lied uit Hemelhoog. Kijk naar openingen van een vergadering of gemeenteavond of je daar iets meer kunt doen.
"Liederen zijn enorm belangrijk voor mensen en doen vaak meer dan een preek"


We hebben vanuit de evangelische vernieuwing meer te bieden dan het evangelisch lied. Het gaat ook om het aanreiken van teksten waarin de Heilige Geest wordt aanbeden. We kennen in de protestantse eredienst het gebed om de verlichting met de Heilige Geest maar dat wordt vaak ingevuld door het collectagebed (gebed van de zondag). Begin eens met een epiclese, een aanroeping van de Geest! Gebruik op die plek een daartoe geschikt lied uit de evangelische wereld. Immers om dat hiaat op te vullen zijn deze liederen ontstaan. We zijn dringend toe aan een aanbod waarin het evangelisch elan wordt ingebracht, bijvoorbeeld in verouderde teksten in kerkelijke dienstboeken en formulieren.”

Welke les heb je geleerd op het gebied van liturgische vernieuwing?

“Elke gemeente is pluriform. Liederen zijn enorm belangrijk voor mensen en doen vaak meer dan een preek! Ze zijn een belangrijke manier van communicatie met God. Dat blijkt bij rouwdienst als mensen zelf liederen opgeven. Dan zijn dat vaak liederen met een emotionele lading. Liederen hebben te maken met identiteit. ‘Toon mij uw liturgie en ik zal zeggen wat voor soort mens u bent!’ De liederen die we zingen geven aan wat voor soort gemeente we willen zijn. Ten eerste gaat het om de eer en lof van God. En verder mag de kerkdienst ook missionair zijn.

Steeds moeten we voor ogen houden of God tot de mens kan komen en of de (moderne) mens op deze wijze wordt aangesproken en zich kan uiten. Taal verandert snel. We moeten voorzichtig zijn mensen hun liederen te ontnemen, maar mensen mogen ook opgevoed worden, meegenomen worden door lied en melodie in een vernieuwing van hun liturgische beleving. Ook van de liturgie geldt: semper reformanda. Oftewel: bij voortduur vernieuwd!”

Is Hemelhoog iets voor jouw gemeente? Doe hier de Hemelhoog-test.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen

De nieuwe single van Dwight Dissels is echt prachtig!

Dwight Dissels is bekend van het tv-programma ‘The Voice Of Holland’. Hij zingt in verschillende gospelkoren en met zijn stichting vormt hij een band, waarin verschillende kerkstromingen samenkomen. Onlangs is zijn nieuwe single 'Zwijg Maar' uitgekomen. Beluister het lied en bezoek de site van Diwght Dissels:

Onze diensten worden alsmaar drukker

Op biddag werd in de kerk aan de gemeente gevraagd om 20 minuten stil te zijn. 20 minuten om in stilte te bidden en te mediteren. Ik ontdekte opnieuw dat dat best voor mij een opgave is. Natuurlijk ben ik weleens 20 minuten stil. Als ik wandel ben heel wat langer stil. Maar eigenlijk vul ik altijd die stilte op. Tijdens een wandeling is er altijd wel wat te zien en te horen. Vogels, de natuur, mensen die je passeren. Echt stil zijn, stil zijn voor God vraagt van mij wel oefening.Het is niet: helemaal nietsdoen.Ook niet mijn verstand op nul zetten.Maar...
CIP+

Spiraaltje of pil gebruiken als christen? Kees van Helden raadt het af.

Wat als je christen bent en gebruik maakt van een spiraaltje, de pil of een morning after pil? Is dat met je geloof te rijmen? Kees van Helden van de organisatie Schreeuw om Leven heeft zijn bedenkingen, vertelt hij in deze CIP Video (vanaf 8:00 en 10:00).  Dit is het eerste deel met de pro-life activist over abortus. In dit eerste gesprek bespreken we wanneer het menselijk leven daadwerkelijk begint. Deze discussie is al jaren gaande. Volgens Kees begint het menselijk leven al bij de bevruchting. “Dan ontstaat er uniek leven. De weten...
CIP+

Kinga Bán denkt minder aan de toekomst: "Het enige dat telt is vandaag"

“Ik hoef mij geen zorgen te maken en mag genieten van de leuke dingen. Dankbaar zijn is een keuze. Het enige dat telt is vandaag.” Zangeres Kinga Bán lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker en wil zich minder zorgen maken over de toekomst. Dit brengt ze tot uiting door middel van haar nieuwe album ‘Vandaag’. Wat volgens jou de boodschap is van het lied 'Vandaag'?“Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om bezorgd te zijn over wat komen gaat.” Kinga zingt onder andere: ‘Dit is v...

God heeft een hoopvolle toekomst voor je: is dat echt zo?

“God heeft een hoopvolle toekomst voor je, Hij heeft mooie plannen met je, gedachten over voorspoed.” Met deze tekst uit Jeremia 29 worden mensen bemoedigd die in moeilijke situaties zitten. Het wordt gebruikt als een een belofte van God aan ons: “Maak je geen zorgen, het komt goed.” Het wordt ook gebruikt als een gebed van ouders voor hun kinderen: 'God heeft beloofd dat je een geweldige toekomst hebt. Hij heeft prachtige plannen met jouw leven, Hij heeft jouw geluk op het oog.' En dat geldt ook voor d...

Passionkoor zingt gospellied in De Wereld Draait Door

Volgende week donderdag vindt de achtste editie van 'The Passion' plaats in Amsterdam Zuidoost; het stadsdeel dat dit jaar vijftig jaar bestaat. Deze editie zal het 'Passionkoor uit de Bijlmer' te zien en te horen zijn, en vanavond zijn ze in de uitzending. Het koor staat onder leiding van Eric van Tijn en ze spelen het liedje 'Droom, Durf, Doe en Deel' waarvan de originele versie van Marco Borsato is.
Vakanties
Hier adverteren?
CIP+

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

Tegenwoordig zet ik elke week op maandag een theologisch-cultuurhistorisch vraagstuk op Twitter en Facebook, waarvan ik dan op woensdag de oplossing geef. Een paar weken geleden luidde de vraag: ‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt”. Wat is het theologisch verschil?’ Mijn antwoord luidde: ‘De mistekst suggereert dat Jezus de zonden van...

SGP-lijsttrekker over ophef: "Weghalen filmpje was paniekreactie"

Het offline halen van het controversiële verkiezingsfilmpje van de SGP in Dantumadiel was een paniekreactie. Dit vertelde lijsttrekker Tom Bakker woensdagavond tijdens de verkiezingsavond in het Friese Damwoude, schrijft de Leeuwarder Courant.In de video geeft lijsttrekker Tom Bakker aan dat er veel ellende voortkomt uit een echtscheiding. "Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om dan nog maar te zwijgen van opvoedingsproblemen. Kinderen uit gebroken gezinnen, daar is bijna altijd wat mee aan d...

Royaltywatcher: "Jordaanse koning respecteert christenen"

Koning Abdullah II en koningin Rania van Jordanië waren dinsdag in Nederland voor een officieel bezoek. Royaltywatcher Tirza van der Graaf sprak bij Groot Nieuws Radio over de Jordaanse koning. In het najaar van 2015 hield Abdullah een toespraak, in de tijd dat het Kerst was, maar ook een islamitische feestdag. "Abdullah heeft toen zowel moslims als christenen gefeliciteerd. Hij zei heel duidelijk: christenen en moslims zijn gelijkwaardig in Jordanië. Dat is een duidelijk teken: ik respecteer ook christenen," vertelt Tirza van der Graaf K...

Jaap-Harm bekeek de nieuwe film over Maria en werd erdoor geraakt

Rond Pasen verschijnt de nieuwe film Maria Magdalena in de bioscoop. In de Hollywood-film wordt vanuit het vrouwelijke perspectief van Maria van Magdala naar Jezus gekeken. Jaap-Harm de Jong bekeek de film en deelde zijn commentaar op de progressief-christelijke blog Lazarus.Jaap-Harm: "Persoonlijk vind ik dat Mary Magdalene een zeer geslaagde Jezus-film is geworden. Op hoofdlijnen trouw aan wat te lezen is in het Nieuwe Testament. Geregeld ook lenend uit de meer gnostische hoek, waar bijvoorbeeld het boek De Da Vinci Code...

Hekmat uit Afghanistan moet bewijzen dat hij echt christen is

Hekmat Amiri is als jonge tiener vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hier werd hij christen. Om een Nederlands paspoort te krijgen, moet hij aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ‘bewijzen’ dat hij wel echt christen is. En dat is niet makkelijk, schrijft Strijdkreet.nl. Als tiener voelde de Afghaan zich erg alleen. "Maar in de islam zoals ik die had geleerd, is Allah een God die ver weg is. Ik durfde niets aan God te vragen voor mijzelf." Toen een christelijke vriend zijn ongeluk opmerkte, kreeg Hekmat een christelijk boek....
CIP+

Leven met een depressie: "Mijn man wil genieten maar hij kan het niet"

“Mijn man hoort wel eens: ‘Maar je hebt alles in je leven om gelukkig te zijn!’ Maar depressie is een ziekte die niet zomaar weg gaat,” vertelt Anita de Graaf-van der Veen (35). Haar man kampt met een depressie. Het gezin wordt daar dagelijks mee geconfronteerd. Op haar website deelt Anita persoonlijke ervaringen hierover. “Het gaat niet om wat je zegt, maar om je aandacht voor de ander.” Je schrijft: ‘Uit ervaring weet ik dat het hard werken is om te leven in een huis waar psychische kla...
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Carola Veldhuizen over de spectaculaire winst van de ChristenUnie in Renswoude

In Renswoude heeft de ChristenUnie een spectaculaire verkiezingsdag achter de rug. De christelijke partij stijgt daar van 1 naar 4 zetels en is daardoor in één klap de grootste partij. "Ik had dit niet verwacht, maar het is geweldig!," zegt Carola Veldhuizen, nummer vier op de lijst van de ChristenUnie, bij Groot Nieuws Radio. Door de spectaculaire winst van de ChristenUnie laten stemmers in Renswoude zien dat het tijd is voor verandering. Carola: "Ik denk dat we in de afgelopen vier jaar hebben laten zien dat we er echt...
CIP+

"Ik wil niet Gereformeerde Bond-dominee genoemd worden"

“Ik vind het vreselijk om aangekondigd te worden als Gereformeerde Bond-predikant. Ik belijd hetzelfde geloof als mijn buurman die verderop naar een andere kerk gaat,” vertelt ds. A. J. Mensink. CIP.nl sprak de predikant van de hervormde gemeente in Elburg over tobberig geloven, het heilig avondmaal en gereformeerd christen-zijn. “Ik was geen vroom jongetje die urenlang in de Bijbel las en in de kerk goed oplette. Tot mijn twaalfde kon ik mij nauwelijks iets herinneren van wat er tijdens kerkdiensten is gezegd. Het gekke w...

Vijf gevaren van het creationisme

De afgelopen tijd hebben we het weer eens moeten aanhoren: christenen kunnen niet geloven in schepping én evolutie. En voor degenen die dat wél geloven is de verlossing in Jezus Christus overbodig, zij zijn nog niet verloren op voorwaarde dat zij zich bekeren. Tot het creationisme uiteraard. Ook Wietze de Boer schreef dat het christelijk geloof en de evolutietheorie niet verenigbaar zijn, “het is de weg van de dood”. Als ik het goed heb begrepen kan ik, volgens sommige creationisten althans, geen christen zijn. Wa...

Ds. Otto Grevink over het referendum: hoe veilig wil je het hebben?

Vandaag is er een referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). "Een stemadvies kan ik je niet geven. Het roept bij mij wel gedachten op over hoe veilig we het eigenlijk willen hebben," schrijft ds. Otto Grevink op MijnKerk.nl. Grevink: "Steeds wanneer over veiligheid gesproken wordt leeft er een idee dat we die veiligheid kunnen bereiken. En de onveiligheid kunnen uitbannen. Kunnen we dat? Ik geloof het niet. En niet omdat we nooit alle risico’s kunnen uitsluiten, maar gewoon omdat we zelf verstr...

Cultureel erfgoed: Palestijnen azen op Dode Zeerollen

Eerder werden de Geboortekerk in Bethlehem en het Graf van de Aartsvaders in Hebron door UNESCO erkend als Palestijns erfgoed. Nu azen de Palestijnen op de Dode Zeerollen, meldt Israël Today. Er staan nog dertien andere plaatsen op de lijst van Palestijnen die ze van de UNESCO (de Culturele en Educatieve Organisatie van de VN) zouden willen krijgen. Een van deze plaatsen zijn de grotten in Qumran aan de Dode Zee, waar de boekrollen werden ontdekt die nu in de Shrine of the Book in het Israël Museum in Jeruzalem...
CIP+

De zwarte kant van profetie: hoe ontmasker je valse profeten?

Valse profetieën, die nergens op slaan, die bedoeld zijn om aanzien te krijgen. Of heel algemene voorspellingen, zoals 'je hebt pijn in je leven meegemaakt'. Ze kunnen wantrouwen en scepsis oproepen, maar ook mensen diep beschadigen. Hoe ontmasker je de valse profeten? “God wil dat we een open kanaal zijn, geen rioleringsbuis waar stront doorheen gaat,” zegt Jarno van Dijk. Drie dingen zijn belangrijk: opbouw, vermaning en troost. De kaders die Paulus vast heeft gesteld voor profetie. “Daarnaast zegt Jezus: de He...

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher