God

27 oktober 2016 door Jeffrey Schipper

"Ik droom van een Protestants Katholieke Kerk in Nederland"

“Mijn droom is dat de versnipperde christenheid uit de Reformatie samen één kerk mag vormen: een Protestants Katholieke Kerk in Nederland naast de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Laat de Nationale Synode dan maar het voortouw nemen,” vertelt ds. Gerrit de Fijter. Sinds het begin van deze eeuw zet hij zich in voor kerkelijke eenheid. In de Grote Kerk in Dordrecht is op 5 november een bijeenkomst waarmee christenen de eenheid en verbondenheid met elkaar gaan delen.

Hoe komt de verdeeldheid tussen christenen volgens u tot uiting?
“Kijk naar de vele verschillende kerken. Het feit dat in ons land honderden protestantse en katholieke kerken gesloten moeten worden komt door het feit dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om het Evangelie te delen met anderen. Dat is mede een gevolg van de onderlinge verdeeldheid. De oudere generaties in ons land  houden karikaturen over christenen in stand. Met de jongeren is dat anders. Er zijn veel zoekers in ons land. Maar waar moet je naar toe als je christen zou willen zijn?  Men weet niet meer waar het  in de kerk, een paar straten verderop om gaat. Ooit sprak ik over het grote belang dat wij de strijd aangaan tegen de analfabetisering van het christelijk geloof. Daarvoor moeten christenen uit allerlei kerken schouder aan schouder staan."

Wat gaat er op 5 november precies gebeuren?
“We komen bijeen in de Grote kerk van Dordrecht," laat de voormalig synodepreses van de PKN weten. "Een baptist zal beginnen met een gebed, gevolgd door een meditatie van een broeder uit de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Barend Kamphuis van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zal ons plan (het Verbond van Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen, red.) uitleggen.
"Mijn droom is dat de versnipperde christenheid uit de Reformatie samen één kerk mag vormen: een Protestants Katholieke Kerk in Nederland naast de Rooms Katholieke Kerk in Nederland"

We zijn van plan om te laten zien hoe het eraan toegaat in de verschillende kerkdiensten in ons land. Daarvoor zijn filmpjes gemaakt van zondagse samenkomsten. Die gaan we laten zien in de Grote Kerk. We zien beelden van de christelijk gereformeerde kerk uit Bunschoten, een baptistengemeente uit Hoogeveen, een gereformeerde bondsgemeente (PKN) in Kampen en een pinkstergemeente in Amsterdam. In die filmpjes wordt de identiteit van de gemeente zichtbaar gemaakt en toegelicht.

En om elkaar beter te leren kennen, heeft de Nationale Synode een nieuw concept ontwikkeld: church counceling. Dat is afgekeken van bepaalde vormen van huwelijkstherapie. Als het in een huwelijk niet lekker loopt worden echtparen aangemoedigd om 3 dingen op te noemen die ze in elkaar waarderen. En ook iets negatiefs. Onder leiding van Andries Knevel en Katie Vlaardingerbroek gaat men dat ook aan elkaar vragen over ons kerkelijk samenleven. Uitgangspunt voor de Stuurgroep Nationale Synode is dat de kerk gezien mag worden als het Lichaam van Christus op aarde. Naar het gebed van de Heere Jezus Christus in Johannes 17 horen we bij elkaar. Al die verschillende delen van het lichaam hebben verschillende functies, precies zoals dat in 1 Korinthe 12 beschreven wordt. Daar staat dat het oog niet tegen de hand kan zeggen ‘Ik heb je niet nodig’. Ook al lijken sommige delen van het lichaam minder belangrijk. We hebben elkaar nodig," zo vertelt ds. De Fijter. 

Op de Nationale Synode wordt tussendoor veel gezongen. "Vanwege de diversiteit hebben we bewust gekozen voor Soli Deo Gloria uit Urk en de band Trinity. Dr. Samuel Lee zal namens de Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten (VPE) de ochtend samenvatten. Daarna wordt er geluncht en wordt de City Bijbel van Dordrecht overhandigd aan burgemeester Brok van Dordrecht. Cultuurfilosoof Evert-Jan Ouweneel spreekt over ’Profetische kalmte in a  perfect storm'. Aan het eind van de dag krijgen alle deelnemers instructies mee om in de eigen kerk met het Verbond aan de slag te gaan. Els van Dijk zal een samenvatting van de dag geven."
"Ook al lijken sommige delen van het lichaam minder belangrijk. We hebben elkaar nodig"

Is het een teleurstelling dat niet alle kerkverbanden deelnemen aan de Nationale Synode? Denk aan de rechterflank van de reformatorische gezindte.
“Het klopt dat niet alle kerken zijn vertegenwoordigd, maar ik wil onderstrepen dat op persoonlijke titel mensen uit alle kerken meedoen. Reeds bij de eerste Nationale Synode in 2010 zeiden onder andere de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en de Gereformeerde Gemeenten (GG) de deelnemende kerken te breed te vinden. Die kerken hebben dit jaar aangegeven dat ze bij hun standpunt zijn gebleven. Onlangs werd er zelfs nog gesproken van ‘een bleke Christus’. Dat is echt niet waar. De geloofsbelijdenis van Nicea ligt voor de stuurgroep als een fundament onder de door de stuurgroep opgestelde Credo-tekst. De recente oproep van ds. A. A. Egas (CGK) richting de Gereformeerde Gemeenten vind ik winst en toont aan dat de zoektocht naar eenheid ook daar leeft.

De andere kant is dat die eenheid wordt gezocht met kerkverbanden die dicht bij hen staan. Dat is geen goede zaak. Want in belijdenis zijn die veelal al één en toch kan men niet met elkaar optrekken. Jammer.

Is het oprichten van een Protestantse Katholieke Kerk in Nederland het doel?
"Het is een een droom van mijzelf," maakt De Fijter duidelijk. "Momenteel streeft de stuurgroep naar een Verbond van Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen waarin ruimte is voor elkaars voorgangers en voor deelname aan elkaars avondmaalsvieringen. Dat staat los van mijn droom naar de oprichting van een landelijke kerk die naast de Rooms-Katholieke Kerk moet functioneren. 

Waarom dit mijn droom is? Omdat de Heere Jezus in Johannes 17 bidt voor eenheid. Hij zegt in vers 20-21: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’
"Vanwege de diversiteit hebben we bewust gekozen voor Soli Deo Gloria uit Urk en de band Trinity"

Om dat gebed kan ik niet heen. Juist ook omdat het een gebed is uit de mond van Hem. Ook in de brieven van Paulus wordt die opdracht tot eenheid benadrukt. Steeds is het doel de uitbreiding van het Evangelie. En daarom zet ik mij hiervoor in!”

Welke handreiking geeft u mee aan individuele christenen?
"We vragen om geloofsgesprekken in de plaatselijke gemeente op te gaan zetten. Daar kan de stichting Geloofsgesprekken een grote bijdrage aan leveren. Zij hebben ook een spel ontwikkeld dat op de komende synode zal worden gepresenteerd. De handreiking die men in Dordrecht mee krijgt heeft iets van een recept in een kookboek. Stap voor stap wordt aan de mensen in de plaatselijke gemeente aangegeven hoe ze kunnen handelen. Als het in een kring van het geloofsgesprek goed gaat wordt men verwezen naar de plaatselijk kerkenraad of oudstenraad. Gezamenlijk kan er dan een advies over het Verbond worden opgesteld in die plaatselijke situatie. 

De laatste stap is dat dit alles vóór januari 2018 wordt doorgegeven aan de Nationale Synode. Al het materiaal wordt gebruikt om duidelijk te krijgen hoe het verbond leeft aan het grondvlak van de kerken en geloofsgemeenschappen. Na het jubileumjaar 2018/2019 beëindigen we als Nationale Synode onze werkzaamheden. We hopen dat dan alle kerkgenootschappen in Dordrecht zijn vertegenwoordigd zijn geweest, er een verbond gesloten is en de kerken zelf het verbond handen en voeten te geven. Ja, ik hoop dat men dan gaat werken aan mijn droom van een Protestantse Katholieke Kerk in Nederland. Maar nu eerst op weg naar een Verbond," aldus de emeritus-predikant.

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!