Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 oktober 2016 door Jeffrey Schipper

'Strijd om leiderschapsvorm binnen Pinkster- en Evangeliegemeenten'

Achter de schermen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), een verband van evangelische kerken, woedt een machtsstrijd. De vrees leeft dat het tot een breuk komt, schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. Sommigen van hen hebben de VPE, met 170 kerken en 20.000 leden, al vaarwel gezegd. Andere bronnen ontkrachten dit. 

Aanleiding voor de onrust is het plan van het VPE-bestuur om over te stappen op een andere leiderschapsstructuur. Het nieuw voorgestelde leiderschapsmodel, waarover onrust is ontstaan binnen de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, is gegrond op Efeziërs 4:11. Het gaat uit van vijf ‘bedieningen’ die in dit Bijbelvers worden genoemd: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. 

Een gevoelig punt in het voorstel is dat de Algemene Vergadering (AV), waarin de leden (afgevaardigden van gemeenten) zeggenschap hebben, bij de structuurwijziging naar alleen nog maar een adviserende functie krijgt. Nu is de AV nog het hoogste orgaan van de VPE en geldt het principe van de meeste stemmen gelden. Het nieuwe bestuur, onder leiding van secretaris Daniël Renger, vindt de huidige democratische bestuursvorm niet in de Bijbel terug en is er tegen. Critici zijn bang voor een te hierarchische vorm van bestuur. ‘Bediening’ wordt al snel ‘beheersing’, stellen zij. Te veel top-down dus. 

Ook zijn de critici van mening dat het model van de vijfvoudige bediening niet toegepast moet worden op een organisatie als de VPE, maar thuishoort in lokale gemeenten.

Concreet komt het model van de vijfvoudige bediening in pinkster en charismatische kringen vaak neer op bepaalde leiders die worden aangemerkt als bijvoorbeeld 'apostel' die vanuit hun titel en/of bediening veel macht en zogenaamde 'autoriteit' worden toebedeeld. Gemeenteleden dienen de leider en de visie van de leider te volgen en een gemeente wordt daardoor vaak niet meer democratisch bestuurd. Al wil dat niet zeggen dat het in de praktijk sneller voor problemen zorgt.

De Algemene Vergadering (AV) komt op 21 november weer bijeen, maar zal dan nog geen besluit nemen over de nieuwe structuur. Eerst moet de huidige discussie worden afgerond.

Bestuurslid Daniël Renger wil volgens het ND niet inhoudelijk ingaan op de bezwaren van critici en zegt niets te weten over vertrekkende leden vanwege de kwestie. Hij wijst er wel op in een reactie dat het uiteindelijk de Algemene Vergadering is die moet beslissen of het nieuwe model wordt ingevoerd.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen