God

26 augustus 2016 door Jeffrey Schipper

"De Heere is mij na 40 jaar nog steeds niet beu"

“De Heere gebruikt geen volmaakte engelen, maar onvolmaakte mensen. Na 40 jaar preken is de Heere mij nog steeds niet beu. Dat is een wonder,” zegt ds. J. J. van Eckeveld. Deze maand is het 40 jaar geleden dat de predikant van de gereformeerde gemeente in Zeist voor het eerst de kansel betrad. Om stil te staan bij dit bijzondere moment organiseert zijn kerk een heus mini-symposium. De tijdgeest is enorm veranderd. Dit geldt niet voor zijn boodschap. “Het belang van de prediking van de noodzaak van bekering is in al die tijd eerder toe- dan afgenomen.”

CIP+ logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

“Net als veertig jaar geleden hebben dominees ook vandaag de dag ondersteuning van Boven nodig. Daar is niets aan veranderd,” vertelt Van Eckeveld. “Het verschil is dat mensen volgzamer waren richting ambtsdragers. Catechisanten namen genoegen met wat de predikant of ouderling vertelde. Tegenwoordig vragen mensen door. Waarom geloven we dit? Waar komen onze opvattingen vandaan? Dit leidt tot diepgaandere gesprekken en dat vind ik een goede zaak. Ik denk dat meer jongeren dan vroeger studeren. Studie zet mensen aan tot denken. De andere kant is dat dit denkproces te ver kan doorslaan en mensen concluderen: ‘de GerGem is mijn thuis niet’ en vervolgens opstappen.”

De noodzaak van bekering
Die trend heeft geen gevolgen voor zijn boodschap. “Nog steeds klinken in mijn preken de noodzaak van de vreze des Heeren en de noodzaak van de lijn ellende-verlossing-dankbaarheid. Het separerende (onderscheidende, red.) element mag daarin niet ontbreken. Dat wil zeggen dat ik er niet van uitga dat iedere kerkganger een kind van God is. In ieder mensenleven is een wonder van God nodig: van onze doodstaat naar hét leven. Die scheiding tussen geloof en ongeloof loopt dwars door de gemeente heen. Daarom heb ik iedere zondag een boodschap voor mensen die voor zichzelf leven, de onbekeerden, en een boodschap voor Gods kinderen op hun levensweg. De noodzaak van de prediking van bekering is in 40 jaar eerder toe- dan afgenomen.”

"Dwars tegen de stroom in vasthouden aan onze principes. Ook als we alleen overblijven. Dat blijft onze kracht"

Ook het besef van de noodzaak van toenadering tussen aan elkaar verwante kerken is volgens Van Eckeveld toegenomen. Als voorzitter van het deputaatschap kerkelijke eenheid heeft de predikant zich hiervoor ingezet. Dit wordt tijdens het mini-symposium onderstreept met toespraken van ds. A. A. Egas (CGK) en dr. W. Fieret (OGG). “Als christenen hebben we elkaar meer en meer nodig. Kijk eens hoeveel kerkgebouwen er zijn gesloten en hoe het seculiere denken doorzet. Dit zijn grote zorgen. Die ontwikkelingen drijven ons naar elkaar toe. Kerken aan elkaar lijmen, geeft nieuwe breuken. Dat neemt niet weg dat het ontzettend belangrijk is om onderling contact te hebben.”

Tegen de stroom in
De GerGem is een in zichzelf gekeerd instituut, vooral gericht op de eigen mensen. Deze kritiek klinkt regelmatig van christenen uit andere kerken. Van Eckeveld: “’In het isolement ligt onze kracht’, zei Groen van Prinsterer ooit. Daarmee bedoelde hij: trouw aan het Woord van God. Dwars tegen de stroom in vasthouden aan onze principes. Ook als we alleen overblijven. Dat blijft onze kracht. Maar blij zijn met onszelf en neerkijken op andere kerken wijs ik af. Dat is kerkisme en dat kunnen we ons als Gereformeerde Gemeenten niet veroorloven.”

"Ik ben niet een joviaal, open mens die iedereen op de schouders klopt. Ik ben wat meer afstandelijk"

Als het gaat om een open houding naar buiten speelt het karakter van dominees volgens Van Eckeveld een grote rol. “Iedere predikant heeft z’n eigen stijl. En dat is goed. Ook binnen onze kerk mag iedere dominee z’n eigen karakter hebben. De één is open en een ander meer gesloten.” Hoe zou hij zijn eigen stijl willen beschrijven? “Ik ben niet een joviaal, open mens die iedereen op de schouders klopt. Ik ben wat meer afstandelijk. Maar als mensen mij benaderen sta ik ervoor open. Ook probeer ik zoveel mogelijk meelevend te zijn, maar wel op mijn eigen manier.”

Dieptepunten
Het jubileum is extra bijzonder omdat Van Eckeveld het op een aantal momenten in zijn leven op lichamelijk gebied heel zwaar heeft gehad. “Ik ben MS-patiënt,” laat hij weten. “In 1994 kreeg ik mijn eerste MS-aanval. Tijdelijk was ik blind aan één oog. Vier jaar later volgde de tweede MS-aanval. Destijds kon ik nauwelijks lopen. Gelukkig gaat het om een milde vorm die geen grote belemmeringen met zich meebrengt. Ook heb ik een keer een hartstilstand gehad. Nu gaat het naar omstandigheden goed en dank ik de Heere dat ik iedere zondag Zijn Woord mag verkondigen.”

"De Heere is mij ondanks mijn beperkingen nog steeds niet beu. Dat vind ik een wonder"

Binnenkort worden er in de GerGem twee kersverse predikanten bevestigd. Wat zou Van Eckeveld hen willen meegeven? “Laat je niet meesleuren door allerlei opvattingen, maar wees een dienaar van het Woord. Dat kost tijd en energie. Je oor naar mensen laten hangen is voor iedere predikant een verleiding. Bij mensen in het gevlei willen komen is een enorme aanvechting. Kijk maar naar alle bijbelfiguren. Allemaal kregen ze met zware kritiek te maken. En dat is niet vreemd. ‘Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken,’ zegt het Lucasevangelie. Het kan ook niet. Het Woord van God roept altijd verzet op. Vanaf de kansel klinkt altijd een tegendraadse boodschap.”

Predikanten mogen binnen de GerGem vanaf hun 70e levensjaar met emeritaat. “Maar het is geen verplichting,” voegt Van Eckeveld toe. “Als de Heere mij de kracht blijft geven en de gemeente het goed vind, kan ik bij wijze van spreken tot mijn 85e doorgaan. Of het zover komt is een ander verhaal. Ik merk nu al dat mijn incasseringsvermogen afneemt.” Ouder worden vindt hij geen ramp. “Het hoort mij het mensenleven. Het is een zegen dat ik God nog steeds mag dienen. De Heere gebruikt in het verspreiden van het Evangelie geen volmaakte engelen, maar onvolmaakte mensen. De Heere is mij ondanks mijn beperkingen nog steeds niet beu. Dat vind ik een wonder.”

CIP+ logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor CIP+

Je las net een gratis CIP+ artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Reacties

J


Hello Rik

“Laat je niet meesleuren door allerlei opvattingen,

maar

wees een dienaar van het Woord.

Dat kost tijd en energie.

Je oor naar mensen laten hangen is voor iedere predikant een verleiding.

Bij mensen in het gevlei willen komen is een enorme aanvechting.

Kijk maar naar alle bijbelfiguren.

Allemaal kregen ze met zware kritiek te maken. En dat is niet vreemd.

‘Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken,’ zegt het Lucas evangelie.

Het kan ook niet.

Het Woord van God roept altijd verzet op.

Nieuwe motto van CIP.nl?
REAGEER
G
Wat verteld u het goed. Moge de Heer u inderdaad nog inzetten op de kansel. En als de lichamelijke krachten en/of uitdragend vermogen afnemen ... is de Heere u dank zij Jezus nog steeds niet beu. Genadegaven waarover u verteld hebt en hopelijk mag blijven vertellen.

Kleine opmerking over 'vroeger volgzamer' ... ik denk: gelukkig niet.

Anders leefden we nu misschien nog onder de inquisitie?

We blijven als mensen zoekende hè. Telkens weer Zijn leiding proberen te volgen. Of, zoals ik ergens las: Zijn stem proberen te herkennen ...
REAGEER
J
tsja in ons isolement ligt onze kracht,

mmm

het is ook een veilig bastion,

van waar we uit kunnen schieten en achter schuilen,

is mijn ervaring,

helaas
REAGEER

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!