God

23 augustus 2016 door Rik Bokelman

“Het christelijk geloof ontgoddelijkt de wereld”

In 'Van Blijvend Belang' laat theoloog Pieter Lalleman zien dat het Oude Testament, ongeveer driekwart van de Bijbel, nog steeds veel heeft te zeggen over het concrete aardse leven van nu. Het bevat veel onderwerpen die in het Nieuwe Testament niet of nauwelijks meer aan de orde komen (ook wel ‘het tegoed van het Oude Testament’ genoemd), maar die toch belangrijk zijn voor ons als christenen. Thema's als schepping, klagen tegen God, seksualiteit, de overheid en opstand tegen God komen aan bod. CIP.nl besprak met de theoloog, die les geeft aan het bekende Spurgeon’s College in London, twee thema’s uit het boek: schepping en seksualiteit. 

Wat is nou typisch iets wat je in het OT regelmatig leest over ‘schepping’ maar niet in het NT?
“Het Oude Testament vertelt veel meer over de schepping, zoals dat de wereld oorspronkelijk goed was. Dat is voor ons moeilijk te geloven, en sommige christenen spreken erg veel over zonde, maar in het begin moet alles echt goed gewerkt hebben. Verder bevat het Oude Testament veel lofliederen over de schepping, die we zo kunnen zingen of die ons kunnen inspireren tot onze eigen liederen.”

“Als je alleen het Nieuwe Testament zou hebben gehad, zou je soms kunnen denken dat wij mensen niet op aarde thuis horen maar in de hemel.  Het Oude Testament helpt ons te begrijpen waarom Openbaring 21 spreekt over een nieuwe aarde. Het is ook veel persoonlijker als het erom gaat dat God ieder mens persoonlijk heeft gemaakt, zie Psalm 139.”
"De aarde is Zijn eigendom en Hij heeft ons hier neergezet om er iets goeds van te maken"
 
Wat is volgens u een van de grootste misverstanden die christenen over de schepping hebben? 
“Dat we sinds de evolutieleer niet meer kunnen geloven dat God de Schepper is. Dat berooft God van Zijn eer, maar het belemmert ons ook om te begrijpen dat de wereld en ons eigen leven een doel hebben. De aarde is Zijn eigendom en Hij heeft ons hier neergezet om er iets goeds van te maken.”
 
Je wijst er in je hoofdstuk ‘Schepping’ op dat we naar Gods evenbeeld zijn gemaakt. Wat houdt dat in, en wat heeft dat te maken met hoe men in het oude Oosten tegen koninklijke families aankeek? 
“Omdat het gezegd wordt over alle mensen en volken, betekent het dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Joden, westerlingen of blanken zijn niet beter dan anderen.” 

‘In het oude Oosten werd alleen de koninklijke familie als 'godgelijk' gezien; zij alleen vertegenwoordigden de goden. Maar in Genesis 1 spreekt Israël uit dat alle mensen beelddragers van God zijn en dus gelijkwaardig. Niet alleen de koning, zelfs niet alleen de priesters en andere leiders weerspiegelen God – dat doen we allemaal!”

“Verder houdt het in dat wij Gods vertegenwoordigers op aarde zijn, dat we namens Hem gezag hebben over de rest van de schepping. Namens Hem mogen wij de aarde ordenen door bijvoorbeeld de dieren en dingen hun namen te geven, zoals in Genesis 2 gebeurt.”
"Alleen Joden en christenen geloven dat de wereld niet met God samenvalt"
 
Je stelt verder ook dat de schepping er toe doet. Ook al ‘gaan we naar de hemel’. Leg dat eens uit? 
“Nou, we gaan helemaal niet naar de hemel! God zal bij ons komen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ‘al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.’”
 
In die zin is het christelijk geloof dus uniek.. 
“Alleen Joden en christenen geloven dat de wereld niet met God samenvalt. Wij aanbidden dus niet de aarde of aardse dingen. Het christelijk geloof ontgoddelijkt de wereld, zodat die vrij kan worden onderzocht.”
 
Je wijdt ook een hoofdstuk aan seksualiteit. Wat zegt het Oude Testament over seksualiteit wat je in het Nieuw Testament niet zozeer uitvoerig leest? 
“Dat het mooi is en in principe goed, omdat seksualiteit een belangrijk element van het leven is. Overigens wordt het momenteel té belangrijk gemaakt, en de Bijbel kan ons helpen om die trend dan weer te relativeren. Het laat zien dat seksualiteit er mag zijn en hoe je ermee omgaat; maar het laat ook zien dat het niet het enige is.”
"De Bijbel laat zien dat God seksualiteit goed vindt maar dat we Hem in directe zin erbuiten moeten laten"
 
In welke mate kun je stellen dat christenen ‘preuts’ zijn en zich wel meer mogen openen voor erotiek zoals dit in Hooglied wordt omschreven? 
“Dat verschilt erg denk ik, omdat christenen steeds meer verschillend zijn. De een durft Hooglied nog niet te lezen, de ander denkt dat christenen moeten opkomen voor homo’s en lesbiennes. In sommige kerken zie ik mensen uitdagend gekleed, in andere kerken loopt men in het zwart.”
 
Hoe verhoudt het Oudtestamentische concept van seksualiteit zich tot wat er in de oudheid geleerd werd? 
“Godsdienst en seksualiteit werd in de oudheid vaak vermengd. Je had dan bijvoorbeeld tempelprostitutie en verhalen over wellustige goden. De Bijbel laat zien dat God seksualiteit goed vindt maar dat we Hem in directe zin erbuiten moeten laten.”

Bestel het boek hier.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!