God

31 mei 2016 door Jeffrey Schipper

"'Israël' is geen hobby van een groepje christenen"

“‘Israël’ is geen hobby van een groepje christenen. Daarvoor is dit thema te fundamenteel. Open de Bijbel maar eens,” zegt Henriët Poot. Regelmatig gaat ze het land in om te spreken namens Christenen voor Israël (CvI). Ze is ervan overtuigd dat iedereen die de Bijbel leest en tot geloof is gekomen liefde ontwikkelt voor het Joodse volk. CIP.nl stelt haar een aantal vragen.

Hoe is je liefde voor Israël ontstaan?

“Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het duidelijk was dat het Joodse volk van vandaag hetzelfde is als het Joodse volk in de Bijbel. Daardoor heb ik van jongs af aan een bijzondere band met het volk Israël. Dat werd versterkt toen ik op de basisschool las over de Tweede Wereldoorlog. Daardoor heb ik altijd voor ogen gehouden dat ik later iets zou willen betekenen voor het Joodse volk. Door de jaren heen is het plaatje van de band tussen God en Zijn volk steeds completer geworden. Ik geloof dat als je in de Bijbel leest en tot persoonlijk geloof komt ook de liefde voor Zijn volk ergens moet beginnen te borrelen. Dat moet wel als Gods Geest in je komt wonen. Niet bij iedereen is dat zaadje gaan ontkiemen, maar liefde voor Israël is niet voorbehouden aan een club mensen die zich graag met dit volk bezighoudt.”

Later hoorde je over visioenen van Nederlanders over het Joodse volk. Wat kreeg je precies te horen?

“Het was halverwege de jaren tachtig, dat mijn vriendin Judith en ik uren samen in de aula van de Pedagogische Academie spraken over het Joodse volk. In die tijd leefden heel veel Joden in de Sovjet-Unie, een gesloten bolwerk waar niemand in of uit kon. Judith vertelde over visioenen waarin mensen zagen hoe tienduizenden Joden dat communistische land verlieten. Inmiddels zijn we zo'n dertig jaar verder en hebben anderhalf miljoen Joden de voormalige Sovjet-Unie verlaten. Dat was vroeger echt een onmogelijkheid. En toch heeft God voorzegd dat Zijn volk uit alle windhoeken van de aarde zouden terugkeren. Ook uit Ethiopië, Peru en India. Voor onze ogen vindt plaats wat er in de Bijbel staat.”
"‘Israël’ is geen hobby van een groepje christenen. Daarvoor is dit thema te fundamenteel. Open de Bijbel maar eens"


Welke meerwaarde heeft dit voor je persoonlijk geloof?
“Het is altijd mooi om te zien wanneer de Bijbel tot leven komt. Voor mij is de vervulling van profetieën ook een extra bewijs voor het bestaan van God en de betrouwbaarheid van Zijn Woord. Namens CvI spreek ik vaak over het Joodse leven. Het valt mij op dat we als westerse christenen lange tijd hebben gedaan alsof het Joodse volk er niet meer toe doet en deze gelovigen verkeerd bezig zijn. Maar dan vergeten we wat God zegt over Zijn eigen volk. Ja, inde Bijbel lezen we dat Hij  teleurgesteld is in de manier waarop Israël zich tegenover Hem opstelt maar Zijn liefde blijft voor eeuwig. Ook voor hen. Nog steeds is Israël het volk dat Hij heeft uitgekozen met een speciale taak. Ze zijn uitgekozen om de wereld tot God te brengen. Ze staan in de frontlinie van de heilsgeschiedenis.”

En toch lijkt 'Israël' in de praktijk een bezigheid voor een select groepje christenen...

“Christenen kunnen zich op allerlei terreinen inzetten. De één heeft een hart voor de Vervolgde kerk en een ander voor wezen. Die passie heb ik voor het Joodse volk. Maar daar komt nog iets bij. ‘Israël’ is geen hobby van een groepje christenen. Daarvoor is dit thema te fundamenteel. Open de Bijbel maar eens. Paulus leefde als orthodoxe Jood die in Jezus als de Messias geloofde. In het verhaal van de dochter van Jaïrus wordt geschreven over de bloedvloeiende vrouw. Ze raakte Jezus’ kleren aan en werd vervolgens gezond. In de grondtekst staat meer. Ze raakte ‘de kwast van Zijn kleed’ aan. Joodse mannen hadden vier kwasten aan de vier hoeken van hun kleding. Dat wil dus zeggen dat ook Jezus zich hield aan wat  God Israël had opgedragen in de Torah. Hij vierde de Bijbelse Feesten. Hij is één met hen. Immanuel. Het is dan ook onmogelijk om te zeggen: het geloof van Israël doet er niet toe.”
"Toen er op aarde nog geen christenen waren, werden er al psalmen gezongen en werd Gods Naam geëerd. Daarom kunnen we nooit zeggen: het Joodse volk doet er niet toe"


“Ik zou zeggen: laat ‘Israël’ staan wanneer je de Bijbel leest en vervang dit woord niet met de gemeente of jezelf. Dan gaat er een nieuwe wereld open. Die vergeestelijking sluipt er heel gemakkelijk in. Toen we zongen ‘Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in’ betrok ik dat vroeger ook op ons kerkgebouw.. Maar dat is niet de eerste betekenis van de tekst.”

Welk misverstand kom je bij medechristenen vaak tegen als het gaat over het Joodse volk?
“Het idee dat Israël Gods volk niet kan zijn omdat de Joden niet in Jezus geloven als de Messias. Toen er op aarde nog geen christenen waren, werden ze al Gods volk genoemd. Toen werden er al psalmen gezongen en werd Gods Naam geëerd. Daarom kunnen we nooit zeggen: het Joodse volk doet er niet toe. Het klopt dat de Joden niet in Jezus geloven, maar dat is een geheim volgens Paulus en maakt deel uit van Gods plan. Romeinen 11:25 zegt niet voor niets dat de Joden ‘ter wille van ons (heidenen, red.) vijanden zijn van het Evangelie. In een andere Bijbelvertaling is die boodschap pijnlijk slecht vertaald en worden ze vijanden van God genoemd. Dat kan natuurlijk niet! Het Joodse volk is nog steeds geliefd. De band tussen God en Zijn volk zal nooit verdwijnen. Hij zegt tegen hen: 'Ik heb u liefgehad met eeuwige Liefde.' Alles wat Hij aan hen beloofd heeft zal Hij doen.”

Klik hier om Henriët Poot uit te nodigen als spreker
en bekijk hier meer activiteiten van Christenen voor Israël.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher Spotify