ziek
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Mooi

17 mei 2016 door Shehera Vega Sánchez

29 Bijbelteksten voor iedereen die ziek is

Ziek worden is geen pretje. Wanneer je dagenlang op bed moet blijven liggen lijken sombere buien vaak onvermijdelijk. Toch kunnen deze prachtige Bijbelteksten jou bemoedigen en misschien zelfs opvrolijken. Of je nou last heb van een lente griepje of misschien wel te kampen hebt met ernstigere problemen, deze 29 teksten zijn voor jou!

1. Jesaja 41:10
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

2. Filippenzen 4:19
Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

3. Psalmen 30:3
HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.

4. Psalmen 23:2-3
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

5. Spreuken 17:22
Een blij hart bevordert de genezing,Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

6. Matteüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

7. Psalmen 4:9
In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.

8. Filippenzen 4:13
Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

9. 2 Korintiërs 4:17
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

10. Psalmen 23:4
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

11. Jesaja 43:4
Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.

12. Marcus 5:36
Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken;

13. Exodus 23:25
U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

14. Psalm 34:19
De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, kophDe HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

15. Psalm 107:20
Hij zond Zijn woord uit, genas henHij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

16. Jeremia 30:17
Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.

17. Mattheüs 12:15
Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen.

18. Mattheüs 14:14
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

19. Jakobus 5:14-15
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

20. Psalm 41:3
De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.

21. Johannes 16:20
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.

22. Psalm 147:3
Hij geneest de gebrokenen van hart,Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

23. Jesaja 53:4
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

24. Spreuken 13:12
Uitgestelde verwachting krenkt het hart,Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

25. Exodus 15:26
Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

26. Spreuken 4:20-22
Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

27. Psalm 103:2-4
Loof de HEERE, mijn ziel,Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

28. 1 Petrus 2:24
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

29. Openbaring 21:4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.


Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Nú de eerste maand gratis.