Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

11 april 2016 door Jeffrey Schipper

"Christenen staan tussen twee vuren in"

Het dilemma waar christenen vandaag de dag mee te maken hebben, lijkt op de tijd van Christus. Opnieuw staat het volk van God tussen twee vuren in. Dit was de boodschap van dr. H. Klink. De hervormde predikant uit Hoornaar sprak afgelopen zaterdag in Woerden op de Verdiepingsconferentie 25+ over 'Jezus: het Licht der wereld'.

In Johannes 8 zegt de Heere Jezus: 'Ik ben het Licht der wereld'. Klink schetst de context. "In het hoofdstuk ervoor is in Jeruzalem het Loofhuttenfeest op komst. De broers van Jezus roepen Hem op om mee te gaan om Zijn kracht daar te tonen. Maar Jezus weigert met de woorden 'Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd'. Waarom zegt Hij dit? Dit hangt ongetwijfeld samen met de situatie in Jeruzalem en omstreken. De schare is van plan is om Hem tot koning te maken. Hij heeft wonderen gedaan en daarom wil men Hem eren. Dat kan op geen betere manier dan tussen duizenden mensen in Jeruzalem. Maar Christus doet het niet, omdat Hij weet wat er in de mensen omgaat. Ook wordt Hij met argusogen in de gaten gehouden door de Farizeeën en mensen van het Sanhedrin. Als Jezus toegeeft, loopt Hij in een fuik."

Klink herhaalt dat Jezus zei dat Zijn tijd nog niet was aangebroken. "Het doet mij denken aan de geschiedenis van de bruiloft te Kana. Jezus stemt ook daar Zijn optreden af op Zijn Vader. Hij wacht op Zijn toestemming om naar Jeruzalem te gaan. Jezus gaat niet op aandrang van Zijn broers, maar in antwoord op de roepstem van Zijn Vader. In die gehoorzaamheid gaat Hij naar Jeruzalem. Hij houdt Zich in Kana en in Jeruzalem verborgen en treedt niet op de voorgrond. Op het meest saillante moment van het Loofhuttenfeest zegt Hij: 'Ik ben het Licht der wereld'. Dan wordt het spannend. De Farizeeën vragen om uitleg en beweren dat wat Jezus zegt niet waar is. Jezus wijst op God als getuige. 'Jullie weten niet waar ik vandaan kom en naartoe ga', voegt Hij toe."
"Jezus laat zien dat het koninkrijk van God veel meer is dan een revolutie tegen de Romeinen"


De schare vs de Farizeeën
"Op deze manier laat Jezus de Farizeeën en de schare zien dat ze in de duisternis verkeren. Daarom laat Hij daar in Jeruzalem Zijn licht schijnen. De schare wil Hem tot koning maken op basis van hun idee van Gods koninkrijk. Maar Jezus laat zien dat het koninkrijk veel meer is dan een revolutie tegen de Romeinen. Met de opmerking 'Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga' maakt hij duidelijk dat zij zich op het verkeerde spoor bevinden. Ten tweede laat Hij het licht schijnen over de Farizeeën, Schriftgeleerden en het Sanhedrin. Ze zullen Hem later om deze reden doden. 'Het is beter om Jezus op te offeren dan dat de Romeinen komen', denken ze. De verleiding is groot om met de schare of het Sanhedrin mee te gaan."

"Juist door Christus te volgen dwalen de eerste christenen niet. Ze blijven standvastig. Wie Hem niet volgt, komt in de duisternis terecht, weten ze. Na Jezus' dood blijven de geluiden van de schare en het Sanhedrin bestaan. De revolutie komt en Jeruzalem wordt ingenomen. De eerste christenen vinden in Jezus het koninkrijk van God. Daarom zijn zij niet uit op revolutie en kunnen ze in zekere zin leven met het idee dat de Romeinen zouden komen. Zij willen het koninkrijk van God niet met geweld vestigen. Ook zijn ze niet zoals de Farizeeën gefocust op de wet om zo een tegenstelling te vormen met de heidenen. Zo heeft Christus ervoor gezorgd dat de eerste christenen niet in de duisternis wandelen."
"Mensen als Pechtold doen alles om een seculiere maatschappij op te bouwen. Tegelijkertijd zet men de deuren open voor alle culturen"


De seculiere wereld vs de islam

"Nog steeds haalt Christus ons uit de duisternis. Dat was ook zo in de tijd van de Reformatie. De late Middeleeuwen werden gekenmerkt door de strijd tussen keizer en paus. Die strijd had Europa in z'n greep. Dat bracht enorm veel spanningen in de wereld teweeg. Luther stond er soeverein tegenover en wees de weg. Daardoor is de kerk hervormd en is het licht gaan schijnen in Europa. Ook wij hebben te maken met twee vuren: de seculiere wereld tegenover de islam. Mensen als Pechtold doen alles om een seculiere maatschappij op te bouwen. Tegelijkertijd zet men de deuren open voor alle culturen, zonder na te denken over de achtergronden van godsdiensten. Zo zien we de seculiere werelden de islam bij elkaar komen. Twee werelden die haaks op elkaar staan."

"Priester en theoloog Romano Guardini schreef 'de toekomst van de kerk'. Daarin beweerde hij dat christenen het lastiger zouden krijgen, vanwege de secularisatie. 'Dan zal het gebeuren dat Christus ons meer nabij is en Zijn liefde sterker ervaren wordt dan ooit', schrijft hij. Christenen zullen elkaar versterken en bemoedigen. Hij voorzag dat we eenzaam zouden worden, maar God en anderen dichterbij zouden komen. Christus' licht lijkt te doven. Dat is niet zo. Wij moeten Zijn licht in de duisternis van deze wereld met kracht laten schijnen."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen