Begrijpen wat je gelooft met ABC van het geloof!

05-04-2016 door Jeffrey Schipper
Zowel ouders als jongeren vinden het soms lastig om over het geloof te praten. Geloofsopvoeding wordt soms als een strijd ervaren, omdat jongeren op een andere manier met geloofskwesties omgaan dan de oudere generatie gewend is. Toch is het van levensbelang om met elkaar in gesprek te blijven. Om jongeren en hun opvoeders daarbij te helpen, heeft het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) het ABC van het geloof geïntroduceerd. Deze website moet jongeren en hun ouders, opvoeders en leidinggevenden handvatten bieden om met elkaar in gesprek te gaan over Bijbelse kernbegrippen. De website wordt op 28 maart tijdens het interkerkelijke Paasappel in Ede gelanceerd. 

Volgens de initiatiefnemers van de website weten veel jongeren niet meer wat Bijbelse kernbegrippen betekenen. En dat terwijl het begrijpen van de kernwoorden volgens dr. M.J. Kater, die ook betrokken is bij het project, uitermate belangrijk is als het gaat om geloofsbeleving: “Als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven? We hopen dat jongeren door abcvanhetgeloof.nl de betekenis van het christelijk geloof voor hun eigen leven gaan zien!”

Om het platform voor de nieuwe website zo breed mogelijk te maken, zoekt het LCJ de komende weken naar samenwerking met andere (jongeren)organisaties uit de reformatorische achterban. Er is een lijst opgesteld van negen Bijbelse kernwoorden die uitgebreid worden besproken op de website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tekstuitleg, Bijbelrooster, video’s, vragen van jongeren, verwerkingen voor jeugdleiders en diverse links naar aanvullende informatiebronnen. Het komend jaar worden er diverse kernwoorden toegevoegd. Ook wordt in er in september 2016 gestart met een kindervariant van het ABC van het Geloof.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Begrijpen wat je gelooft met ABC van het geloof!
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!