Terrorisme
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 maart 2016 door Shehera Vega Sánchez

12 Bijbelteksten in tijden van terrorisme

In tijden van terrorisme en religieus geweld gaan mensen allerlei kanten op met hun mening. Hoe reageer jij daarop? Laat deze Bijbelteksten je helpen, troosten en hoop en richting geven:
1. Spreuken 3: 24- 26
Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn. Je hoeft geen angst te hebben plotseling te worden opgeschrikt door onheil dat van goddelozen komt. Je kunt vertrouwen op de Heer, hij beschermt je tegen hinderlagen.
2. 2 Timoteüs 1: 7
God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
3. Matteüs 5: 43-44
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
4. Jesaja 2: 4
Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
 
5. Matteüs 24: 6
Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.
6. Romeinen 12: 19
Neem geen wraak geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.'
7. Psalmen 46: 2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
8. Matteüs 5: 9-10
Gelukkig de vredestichters, wnat zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk in de hemel.
9. Romeinen 12: 14
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
10. Hebreeën 13: 6
De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?
11. Matteüs 10: 28
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen.
12. Matteüs 6: 9-13
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Bijbelteksten
- 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven
- 17 mooie Bijbelteksten over voor elkaar zorgen
- 7 Bijbelteksten die iedere vrouw uit haar hoofd zou moeten leren
- 31 krachtige Bijbelteksten over liefde
- 20 bemoedigende Bijbelteksten over vertrouwen op God
Meer over Bijbelteksten »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen