God

08 maart 2016 door Jeffrey Schipper

"Houd je niet bezig met de uitverkiezing"

"Als er zonde is in je leven, moet je schoon schip maken. Maar het kan je wedergeboorte nooit ongedaan maken. Ongehoorzaamheid heeft niets te maken met de vraag of je wel of niet een kind van God bent." Willem Ouweneel sprak tijdens een avond van Stichting Jij daar! in Apeldoorn over het thema ‘Zeker en vast’. De spreker behandelde zes ‘ja, maars’ die christenen ervan weerhouden om te aanvaarden dat ze een kind van God zijn.

De eerste ‘ja, maar’ gaat over de uitverkiezingsleer. Ouweneel: "Mijn vader legde het als volgt uit: het Evangelie is als een grote poort met een boog waarop staat: ‘Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’. Als je binnen bent staat op diezelfde poort geschreven: uitverkoren, nog voor de grondlegging der wereld. De uitverkiezing is vooral een geweldige zegen en vreugde voor degenen die binnen zijn. Als je niet binnen bent, heb je niets met die uitverkiezing te maken. Dan is er voor jou maar één boodschap: Komt tot Mij allen. Paulus zegt in 1 Tessalonicenzen: ‘ik weet van jullie verkiezing’. Maar dat wist hij pas achteraf. Er is niemand die geopenbaard krijgt dat hij of zij is uitverkoren en daardoor tot geloof komt. Zo werkt het niet. Daarom moet je je niet bezig houden met de uitverkiezing. Dat kan je alleen maar verder in verwarring brengen. De uitverkiezing is vooral een geweldige zegen voor hen die binnen zijn."
"De Bijbel staat vol met de oproep: Bekeer je! ‘Je moet Jezus aannemen’ is niet verzonnen door evangelischen of Arminianen"

Jezus aannemen: kan dat zomaar?
Een vraag die Ouweneel vaak hoort is: kun je de Heere Jezus zomaar aannemen? Er staat immers geschreven: ‘Het geloof is een gave van God’. "En dat is ook zo," maakt Ouweneel duidelijk. "Dat verandert niets aan je eigen verantwoordelijkheid is. De Bijbel staat vol met de oproep: Bekeer je! ‘Je moet Jezus aannemen’ is niet verzonnen door evangelischen of Arminianen. Dat staat in de Bijbel." Ouweneel citeert Johannes 1:12, ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven’. Jezelf een kind van God noemen is een voorrecht en bevoegdheid."

"Als je zegt ‘ik kan de Heere Jezus niet aannemen’ heeft dat meestal te maken met onwil," vervolgt hij. "Aannemen is trouwens geen prestatie of goed werk. Is het een prestatie wanneer je in verdrinkingsnood een reddingsboei aanneemt? Natuurlijk niet! Mensen die Jezus aannemen zijn in nood gekomen vanwege hun zonden en weten dat ze zonder Verlosser voor eeuwig verloren gaan. Die Verlosser presenteert zich in het Evangelie. Machteloos afwachten is niet waartoe de Schrift oproept. Tot geloof komen is gewoon een daad van gehoorzaamheid. Als je niet bij Hem wil horen, is het je eigen schuld als je verloren gaat. Dat kun je God nooit verwijten."
"Als er zonde is in je leven, moet je schoon schip maken. Maar het kan je wedergeboorte nooit ongedaan maken"

Een groot of klein geloof
"Een groot geloof is geen voorwaarde, maar een vrucht van je bekering. Zelfs de discipelen zeggen in Lucas 17: ‘Heer, geef ons een groter geloof.’ Dat gaat niet over het zaligmakend geloof maar over geloofsvertrouwen dat je elke dag nodig hebt om met God te leven. Ook als er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. Daarvoor heb je een groot geloof nodig. De Bijbel spreekt ook over het kleine geloof van de maanzieke jongen die zei: ‘Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp.’ Het is geweldig dat er mensen zijn met groot geloof, maar dat is geen voorwaarde voor hun behoudenis. Een groot geloof is een resultaat van dichtbij de Heere leven en de kracht van de Heilige Geest kennen. Maar mensen met een klein of groot geloof zijn allebei kinderen van God."

‘Ja, maar ik doe nog zoveel zonden’, is de laatste ‘ja, maar’ die Ouweneel behandelt. "Ook dat heeft niets met geloofszekerheid te maken. Stel je voor dat mijn kinderen, toen ze nog klein waren, zouden zeggen: ‘We doen zoveel stoute dingen. Ik vraag me af of ik nog wel een kind van mijn ouders ben.’ Dat zou een wonderlijke redenering zijn. Ongehoorzaamheid heeft niets te maken met de vraag of je wel of niet een kind van God bent. Hoe komt het dan dat veel christenen twijfelen aan hun behoudenis? Zonde in je leven is een ernstige zaak en moet je belijden aan de Heere God, zodat je schoon schip kunt maken. Maar het kan je wedergeboorte nooit ongedaan maken."

Beluister hier de boodschap van Willem Ouweneel:

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher