Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 januari 2016 door Jeffrey Schipper

Tien argumenten die mijn geloof ondersteunen

Heeft jouw geloof, net als Thomas, ook bewijs of redenen nodig? Ik merk dat sommigen makkelijk in God geloven. Voor anderen moet het op een bepaalde manier ‘kloppen’ binnen hun persoonlijk wereldbeeld. In mijn binnenste voel ik dat ik geloof in het bestaan van een persoonlijke God die goed is. Maar soms kom ik situaties tegen waardoor ik twijfel, bijvoorbeeld wanneer God iets doet of laten gebeuren dat ik zou nooit doen. Op zulke momenten merk ik dat redenen en argumenten zeer behulpzaam zijn.

Wat kan bewezen worden over God? Waar zoeken we naar? Wat kunnen we verwachten te vinden? Ik zie in deze natuurlijke, fysieke wereld de vingerafdrukken van een krachtige, intelligente buitenstaander.

1. Over oorzaak: Alles in het ons bekende universum heeft een oorzaak. Het universum heeft ook een oorzaak nodig. Zelfs de ‘oerknal’ moet, als die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, een oorzaak hebben. We kunnen ervoor kiezen om die oorspronkelijke oorzaak ‘God’ te noemen.

2. Over complexiteit: Ons lichaam is zo complex. Hoe de hele wereld in elkaar zit is complex. De complexiteit die ik in de natuur zie doet mij geloven in het bestaan van een intelligente ontwerper. We kunnen ervoor kiezen om die ontwerper ‘God’ te noemen.
De complexiteit die ik in de natuur zie doet mij geloven in het bestaan van een intelligente ontwerper

3. Over het bestaan van goed en kwaad: Wat is goed? Wat is slecht en verkeerd? Is ethiek simpelweg een uitdrukking van een veranderende publieke opinie? Het feit dat de meeste -zo niet alle- mensen zich bewust zijn van goed en kwaad suggereert dat er een moreel besef is buiten sociaal aangeleerd gedrag. Het bestaan van deze morele wet die in onze menselijke ‘harde schijf’ is gelegd, wijst op een morele wetgever. We kunnen ervoor kiezen om die morele wetgever ‘God’ te noemen.

Het lijkt mij daarom redelijk om te geloven in het bestaan van een krachtige universele oorzaak, een intelligente universele ontwerper en een universele wetgever. Je mag deze ‘grote entiteit’ God noemen of een andere naam geven. Wat kunnen we nog meer over deze ‘grote entiteit’ ontdekken? Is het een ‘energie’ (iets) of een persoon (hij/zij)?

4. Over logica: Ik zie een persoon als meer dan materie en energie. Ik zie ook dat het grotere het kleinere creëert. Bijvoorbeeld, een mens maakt een computer, een vogel bouwt een nest en nooit andersom. Wie of wat zou personen zoals jou en mij kunnen maken? Onze maker moet ook een ‘persoonlijkheid’ hebben die gelijk is aan, of in sommige opzichten groter is dan de onze.
Het feit dat schoonheid bestaat, doet me denken dat God een persoon is, die daar ook van kan genieten

5. Over schoonheid: Waarom zien we en genieten we van zoveel verschillende kleuren? Waarom kan een zonsondergang zo prachtig zijn? Waarom is er zo’n diversiteit aan bloemen? Waarom zo’n hoeveelheid aantrekkelijke smaken en geuren? Waarom bestaat muziek? Niet alles hoeft te bestaan. Aangezien schoonheid deel is van deze schepping, moet het op de één of andere manier ook gewaardeerd worden door zijn ontwerper. De waardering van schoonheid is een karaktereigenschap van een persoon. Het feit dat schoonheid bestaat, doet me denken dat God een persoon is, die daar ook van kan genieten.

6. Over deugden: het proces dat wij evolutie noemen is een waardevrij proces. Een mechanisch universum heeft geen ruimte voor deugden en heeft geen ethiek nodig. Maar iets in ons weet dat deugden zoals liefde, nederigheid, empathie, zelfopoffering, vrijgevigheid en vergeving echt zijn. Het bestaan van zulke deugden laat iets zien van deze Schepper. Ethiek en deugden zijn dingen die door een persoon gewaardeerd worden. Het feit dat deugden bestaan, doet me denken dat God een Persoon is, die deze deugden ook waardeert.

Een belangrijk eigenschap van personen is dat ze graag met anderen willen communiceren. Als God een persoon is zal het niet vreemd zijn dat God met ons zal communiceren. Meer nog, misschien kunnen we het zelfs verwachten. Christenen geloven dat Gods belangrijkste communicatie kwam in de persoon van Jezus Christus. Hoe helpt Jezus ons in God te geloven?
Het feit dat deugden bestaan, doet me denken dat God een Persoon is, die deze deugden ook waardeert

7. Over Jezus: Bestond Jezus echt? Was Hij een mythe? Geschiedkundigen geloven net zo goed in een historische Jezus als in Aristoteles of Constantijn. Heeft de kerk Jezus goddelijk gemaakt? Jezus zelf was duidelijk niet in verwarring over Zijn eigen identiteit. Hij kwam naar deze aarde met en missie. De discipelen van Jezus werden langzaam overtuigd dat Jezus God in mensenvorm was: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” (Joh. 1:1-14). Daarom beschuldigden de vijanden van Jezus Hem van godslastering en wilden ze Hem doden. Het getuigenis van Jezus helpt mij in God te geloven.

8. Over de opstanding van Jezus: Vrienden en vijanden van Jezus waren het erover eens dat Zijn graf leeg was. Hoe werd het leeg? De evangelisten zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Alternatieve verklaringen zijn niet sterk. Bovendien, na de opstanding, hebben veel mensen Jezus levend gezien: “Hij [Jezus] is verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen” (1 Kor. 15:6-8). De lichamelijke opstanding van Jezus Christus de verklaring is die het beste past bij de feiten en het helpt mij geloven dat Jezus een openbaring van God was.

9. Over goede veranderingen: Binnen een paar weken na de opstanding geloofden in Jeruzalem, de stad waar Jezus gekruisigd werd, zo’n 3000 mensen. Deze explosie van het christendom en het getuigenis van miljoenen veranderde levens zijn ook vandaag de dag niet uit te leggen zonder de echte, fysieke opstanding van Jezus Christus. Bovendien zie ik soms zeer onwaarschijnlijke en anderszins onverklaarbare antwoorden op gebed. De God van de Bijbel is ook vandaag nog actief.
Het christendom geeft zin en richting aan mijn leven, en ik ben er zeker van dat het mij een beter man maakt

Om te geloven vroeg Thomas bewijs. De opgestane Jezus zei tegen hem: “Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig” (Joh. 20:27). Was dat bewijs dat Jezus God was? Nee, maar het helpt wel. Thomas boog zich en zei: “Mijn Heere en mijn God”. Zekerheid over Zijn opstanding hielp Thomas geloven dat Jezus God was. Net zoals Thomas, krijgen wij ook geen bewijs dat God bestaat, maar wel goede aanwijzingen. Geloof is een keuze, voor God of tegen God. “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebr. 11:1).

10. Over het zin van het leven: Het christelijk geloof in God is een redelijk geloof. Het is geen blinde sprong in het donker. Het klopt. Het is je geloof en vertrouwen waard. Bovendien wérkt echt christendom en is het bevredigend: het geeft me hoop te midden van de gebrokenheid van deze wereld, het geeft zin en richting aan mijn leven, en ik ben er zeker van dat het mij een betere man maakt. Toen Jezus zei: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en het overvloed hebben” (Joh. 10:10) sprak hij de waarheid.

Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouwen vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker. Bezoek hier zijn website. Lees hier meer over zijn boek Waarom zou ik geloven?

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen