God

23 december 2015 door Jeffrey Schipper

"Salomo’s leven is inspirerend én een waarschuwing"

"Koning Salomo sprak rechtstreeks met God. Even later had hij zoveel goud dat hij er bestek van maakte. Een waarschuwing voor ons," zegt ds. Bart Trouwborst. De hervormde predikant schreef vorig jaar een boek over het leven van Salomo. De uitgave is een studie van 1 Koningen 1-11. Toen hij zich in het leven van de oudtestamentische koning verdiepte, ging voor hem een nieuwe wereld open. CIP.nl zocht de dominee op in Nieuwleusen.

Wat fascineert u aan het verhaal 1 Koningen 1-11 en het leven van Salomo?
Trouwborst: "1 Koningen 1-11 is naast het scheppingsverhaal en de zondeval misschien wel het meest adembenemende gedeelte in het Oude Testament. Na de zondeval wordt Abraham geroepen om voor de wereld tot zegen te zijn. Als Israël is bevrijd uit Egypte, leidt God zijn volk naar het Beloofde land. Salomo lijkt de Messias, want hij wordt, net als Jezus later, op een ezeltje tot koning gekroond en Jeruzalem binnen gereden. Vervolgens bouwt hij een tempel, waar God komt te wonen. Zijn koningschap is dan tot zijn hoogtepunt gestegen. Hij is tot zegen voor de hele wereld. Onder zijn leiding was er lange tijd zelfs geen oorlog. Maar dan gaat Salomo om onverklaarbare redenen afgoden achterna. Dit doet mij denken aan het paradijs: God is er, het had niet fout hoeven te gaan, maar toch gaat het mis. Plotseling zet Salomo zijn hart op duizend vrouwen die hem verleiden tot afgoderij. Dat is een dramatiek ten top. Het volk van Israël is dan terug bij af."
"Koning Salomo sprak rechtstreeks met God. Even later had hij zoveel goud dat hij er bestek van maakte. Een waarschuwing voor ons"

Van een machtige wereldheerser naar een koning die afgoden dient. Wat valt u het meest op aan die aftakeling van Salomo?
"Salomo kreeg zoveel goud dat er bestek van gemaakt werd. Dat zie je vaker, als mensen iets krijgen in overvloed. Die bezittingen worden dan steeds minder waard. Salomo had het goud niet teveel zelf moeten bewaren, maar veel meer in dienst van God en voor de mensen om zich heen moeten gebruiken. Een waarschuwing voor ons. Iets kan zo gewoon worden, dat je de Gever gaat vergeten. Jezus is de Enige die wél in staat is om de weelde van deze wereld te dragen. Toen Jezus door de duivel werd verzocht, verwees Hij naar de Vader en weerstond Hij de verleiding."

Waarom omschrijft u Salomo als een tweede Jozef?
"Ze lijken heel erg op elkaar," antwoordt de predikant. "Allebei hadden ze (half)broers en de pretentie om koning te worden. Mensen om hen heen wilden dat voorkomen. Salomo trouwde met een dochter van de farao, terwijl Jozef was getrouwd met de dochter van de belangrijkste priester van Farao. Daarnaast hebben Salomo én Jozef allebei dromen van God gehad. In die droom vraagt Salomo ‘wijsheid en onderscheidingsvermogen ten behoeve van het volk’. Die letterlijke tekst vind je terug in de geschiedenis van Jozef. ‘Wie is er zo wijs en heeft er zoveel onderscheidingsvermogen als Jozef?, vroeg Farao. Jozef moest het volk door de hongersnood leiden. Salomo en Jozef waren beiden bovendien tot zegen voor de omringende volken, vanwege hun enorme hoeveelheid zakken graan."
"Jezus heeft het later over ‘de heerlijkheid van Salomo’. Als God door een mens zoveel goeds heeft willen doen, hoeveel te meer doet Hij dat dan door Jezus"

Wat kunnen christenen leren van het leven van Salomo?
"Dat leven met God zegen met zich mee kan brengen. Maar tegelijk dat rijkdom je van God kan aftrekken. Pas op voor machten die zeggen: ‘als je op mij vertrouwt, ben je veilig’. Dat is een leugen, alleen bij God zijn we veilig. Het gaat wat mij betreft niet alleen om geld maar om alle dingen die tussen jou en God in komen te staan. Het kan zomaar zo zijn dat je langzaamaan steeds minder bidt en steeds minder tijd vrij maakt voor Hem. Sluipenderwijs vond een vergelijkbaar proces plaats bij Salomo. Hij vergat in al zijn rijkdom om dichtbij de Bijbel te leven. Deuteronomium 17: is een voorschrift voor Israëls koningen, dat wel voor Salomo geschreven lijkt. In vers 17 staat: ‘Ook mag hij (de koning, red.) voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen.’ Een waarschuwing die bij Salomo bekend was."

"Overigens kan God rijkdom ten goede gebruiken. In het Nieuwe Testament wordt niet voor niets benadrukt dat rijken hun bezittingen kunnen gebruiken om God en hun naasten te dienen. Rijkdom is geen kwaad op zich."

U schrijft dat Salomo ook veel goede dingen heeft gedaan. Wat deed hij goed?
"Het is ontzagwekkend wat Salomo voor elkaar kreeg. Hij was de motor achter de tempelbouw. Toen de tempel gebouwd was, daalde de heerlijkheid van God neer. Alle priesters moesten terug deinzen. Salomo kon met God spreken, zoals Mozes alleen de Sinaï op kon. Salomo was toen een tweede Mozes. Salomo was een soort middelaar tussen God en mensen. Jezus heeft het later over ‘de heerlijkheid van Salomo’. Als God door een mens zoveel goeds heeft willen doen, hoeveel te meer doet Hij dat dan door Jezus. In die zin is 1 Koningen een hoopvol Bijbelboek."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher