Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 december 2015 door Jeffrey Schipper

"De kerk past niet in het schema van de wereld"

"De kerk is niet zo onsamenhangend als een zwerm vogels. Christus heeft gezorgd voor een bepaalde orde." Prof. dr. W. Verboom gaf onlangs een lezing bij de Verdiepingsconferentie 25+ in Amersfoort. De predikant noemde kenmerken uit de kerk in het Nieuwe Testament, de kerk in de gereformeerde traditie en de kerk in onze tijd.

"De kerk is universeel en is terug te zien in allerlei verschillende landen en culturen. Daarin zie je de belofte van de Heere aan Abraham terug," vertelt Verboom. "Kenmerkend zijn al die verschillende mensen die één ding gemeenschappelijk hebben: ze behoren de Heere Jezus toe. Daarom wordt in het Nieuwe Testament een beeld van een lichaam geschapen. Omdat Christus het hoofd is, sta je als gelovige nooit op jezelf. Een arm of been kan niet op zichzelf staan. Zo is het ook met de kerk. Dit beeld betekent ook dat er een bepaalde orde is. Zoals het hoofd het lichaam regeert, regeert Christus Zijn kerk. Daarvoor gebruikt Hij mensen die zijn geroepen tot het ambt. De kerk is geen losse, onsamenhangende gemeenschap zoals bij een zwerm vogels het geval is."

Uit de wereld geroepen
"Een kenmerk dat telkens terugkeert is dat de kerk een groep mensen is die uit de wereld is geroepen. Dat wil zeggen dat de kerk zich niet laat leiden door de normen van de wereld, maar door Christus. De kerk is heilig en daarom spreken we over de gemeenschap der heiligen. De kerk is niet alleen uit de wereld geroepen, ze is ook in de wereld gezonden. Daar hebben gelovigen hun roeping om te getuigen van de Heere Jezus. Je kunt niet zwijgen over de liefde en rechten van Christus. Hij is ook de Koning van de wereld. Die drive brengt gelovigen soms in conflict met de wereld, omdat de kerk niet in haar schema past. Daarom is de kerk vaak een kerk die lijdt. Zoals Jezus er vroeger niet mocht zijn, mogen Zijn kinderen er vandaag de dag niet zijn."
"De kerk is niet zo onsamenhangend als een zwerm vogels. Christus heeft gezorgd voor een bepaalde orde"

"Toen keizer Constantijn christen werd, kreeg de kerk een monopoliepositie. Het christendom werd een staatsgodsdienst. Die zegen kunnen we nauwelijks onderschatten. Het betekent dat de kerk tot op de dag van vandaag in alle vrijheid mag belijden dat het Jezus toebehoort. Tegelijkertijd brengt dit gevaren met zich mee: het kruis misbruiken als symbool van macht. Gelukkig mogen we meevaren in het schip van de kerk dat al eeuwenlange vaart. We staan op de schouders van een gelovig voorgeslacht. Daarom zie ik de geloofsbelijdenis niet als een stoffig document, maar als een actuele en betrouwbare gids die de kerk de weg wijst. De kerk is er omdat Christus haar bijeen brengt."

Snijden in het lichaam van Christus
"Een kenmerk dat we steeds meer zien dan vroeger is dat de kerk een wereldwijde gemeenschap van christenen is. Door periodes in het buitenland heb ik dat van dichtbij ondervonden. Op allerlei plekken zie je de gemeenschap van Christus terug. Uit iedere kerkelijke gemeente worden mensen uitgezonden. Tegelijkertijd doet het pijn hoe er hier in het lichaam van Christus wordt gesneden. De secularisatie vormt een grotere bedreiging dan de opkomst van de islam. Omdat secularisatie aansluit bij ons eigen hart, behalve wanneer Gods Geest erin werkt. Het vormt ook een gevaar voor de eenheid van de kerk. Mondige mensen sprokkelen eigen godsdienstige patronen bij elkaar."
"Het is niet goed dat de rol van het verbond is weggezakt. Het verbond schept en onderhoudt een gemeenschap die anders uit elkaar zou vallen"

"We zullen de betekenis van het verbond weer moeten ontdekken," vindt Verboom. "Voor velen vormt het verbond een versleten begrip. Verbond betekent: de bijzondere relatie die God met mensen aangaat. Doordat Hij ons met ons verbindt, verbinden wij ons met Hem. Het is niet goed dat de rol van het verbond is weggezakt. Het verbond zorgt voor een goede relatie tussen het hoofd en de rest van het lichaam. Het verbond schept en onderhoudt een gemeenschap die anders uit elkaar zou vallen. Leven uit het verbond geeft een drive om te getuigen van de redding van Jezus Christus. Een gemeente die leeft uit het verbond staat midden in de wereld. In die zin is de kerk een volkskerk."

Verboom onderstreept dat de kerk door Christus is gezegend met 'alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus'. "De kerk zal als de bruid van Christus voorwerp blijven van heftige bestrijding en omsingeling. Maar Jezus zegt dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. De kerk is op weg naar de bruiloft van het Lam."

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen