Nieuw Engelstalig e-book over de uitverkiezing

25-11-2015 door Jeffrey Schipper
De Youth edition ”What if I’m not chosen?” kan sinds kort als e-book gedownload worden via de website www.benikweluitverkoren.nl. Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandstalige jongereneditie “Ben ik wel uitverkoren?”, die vooral bekendheid kreeg nadat deze in maart/ april 2014 in een aantal plaatsen in de Biblebelt verspreid werd.

In deze youth edition is ook het nieuwe hoofdstuk opgenomen over de doodstaat van de mens en de werking van de Heilige Geest. Dit hoofdstuk is later toegevoegd en ontbreekt nog in de Nederlandstalige jongerenedities die momenteel in omloop zijn. De meest recente tekst van de jongereneditie kan wel gedownload worden via de hierboven genoemde website. Via de website kan ook de ouderenversie en de Bijbelstudie “Ben ik wel uitverkoren?” gedownload worden.

Behalve de Engelstalige youth edition kan ook de Engelstalige Bijbelstudie “What if I am not chosen?“ gedownload worden via dezelfde website. Hiervan zijn ook brochures verkrijgbaar.

Van de youth edition “What if I’m not chosen?“ worden waarschijnlijk voorlopig nog geen brochures gedrukt. Het team Ben ik wel uitverkoren wil eerst afwachten hoeveel belangstelling hiervoor is. De youth edition zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden op scholen voor voortgezet onderwijs of als evangelisatiemateriaal voor evangelisatie onder Engelstaligen.

De Engelstalige youth edition en de Bijbelstudie “What if I am not chosen?” worden ook gebruikt op Bijbelscholen in het buitenland. Beide uitgaven zijn onlangs ook vertaald in het Twi, voor gebruik op een Bijbelschool in Ghana. Deze documenten in de Ghanese taal Twi hoopt het team binnenkort op de website te plaatsen.

De website www.benikweluitverkoren.nl wordt wereldwijd bekeken. Het team hoopt de Bijbelstudie en de jongereneditie “Ben ik wel uitverkoren?” binnenkort in meer talen op de website te kunnen zetten, zodat dit project voor nog meer mensen over de gehele wereld tot zegen zou kunnen zijn. Momenteel worden de brochures vertaald in het Spaans, omdat dit de tweede wereldtaal is.

Ontvang het online magazine voor christenen!

Daily Newsletter
Weekly Newsletter


Discussie over Nieuw Engelstalig e-book over de uitverkiezing
Reacties uitzetten op CIP.nl? Klik hier!