Ds. M. M. van Campen

God

24 november 2015 door Jeffrey Schipper

Tien uitspraken van ds. Van Campen over de doop

"Bijbelteksten mogen geen kanonskogels zijn," zei ds. M. M. van Campen onlangs over ‘De Koninkrijksdoop’, een nieuwe uitgave waarin hij stelt dat de doop de belangrijkste bijzaak is. Onlangs sprak CIP.nl met de hervormde predikant uit Rotterdam hierover. Lees hieronder tien uitspraken uit zijn boek.

• "Kort gezegd is de doop een introductie, een handeling waardoor je wordt toegelaten in het Koninkrijk van God, op het christelijk erf. Door de doop wordt zichtbaar dat je je aansluit bij het Koninkrijk van het licht, van het leven en van de liefde. Jezus is de Koning en Hij werft mensen vanuit de duisternis van zonde, onwetendheid en afgoderij tot het licht van Zijn genade."
• "De oude mens verzinkt in het water en verdwijnt in de dood; het water sluit zich boven de dopeling die wordt ondergedompeld, het water overspoelt een boeteling en laat hem uit het gezicht verdwijnen. Maar gelukkig is er de naam van Jezus, die je uit de dood optrekt! Zijn naam haalt je er doorheen. Niet jij leeft meer, maar Hij leeft voortaan in jou."
"Wanneer een Messiasbelijdende jood zich laat dopen, houdt de familie een rouwmaaltijd omdat ze hem verloren zijn aan een andere godsdienst"
• "In verschillende culturen zie je terug hoe radicaal de doop is. Als heidenen in Kenia tot geloof komen, gaan ze aan de ene kant een rivier in en komen ze er aan de andere kant weer uit. Dat is een letterlijke overgang van de ene kant, het heidendom, door het water heen, naar de andere kant: een nieuw godzalig leven. Zo worden zij ‘behouden uit dit verkeerde geslacht’."
• "Ook Messiasbelijdende joden zijn zich heel sterk bewust van de betekenis van de doop. Wanneer een orthodox gelovige jood tot geloof komt in Jezus als de Messias, heeft hij het moeilijk. Maar wanneer hij zich ook nog laat dopen, dan houdt de familie een rouwmaaltijd omdat ze hem verloren zijn aan een andere godsdienst."
• "Je kunt door ongeloof omkomen in de woestijn (zie 1 Korinthe 10): als je door de Rode Zee bent gegaan, maar de Here niet hebt vertrouwd op zijn Woord. Als je gedoopt bent, maar daarna je eigen zin hebt gedaan en je niet hebt onderworpen aan de Koning, word je buitengeworpen uit het Koninkrijk. De doop is dus geen garantie, maar een symbool."
"Als je gedoopt bent, maar daarna je eigen zin hebt gedaan en je niet hebt onderworpen aan de Koning, word je buitengeworpen uit het Koninkrijk"
• "Vaak wordt in het reformatorische kamp gezegd: de kinderdoop gaat van God uit, en de geloofsdoop is een keuze van de mens. Ook dat vind ik goedkoop, want dan heb je geen idee van wat er achter de gelovigendoop zit. Dat ligt dieper."
• "De doop wordt nergens in het Nieuwe Testament als inlijvingsrite vervangen door de doop, alsof de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. In het besluit van de apostelen in Handelingen 15 wordt wel gezegd dat de gelovige heidenen niet besneden hoeven te worden, maar daarbij wordt niet gerept van de doop als vervangend ritueel."
• "Het eerste en sterkste argument voor de kinderdoop wordt gevormd door de ‘huisteksten’. Verschillende keren wordt in de Handelingen genoemd dat een gelovige wordt gedoopt ‘en zijn huis’. In de grondtekst staat dan ‘pan oikia’, dat betekent ‘heel het huis’. Een huistekst als Jozua 24:15, waar staat: ‘Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen’, sluit kinderen eerder in dan uit."
"Als symbool is onderdompeling dus een sterker beeld dan besprenkeling, maar het doet niets toe of af aan de betekenis van de doop"
• "Je kunt de doop vergelijken met een laken dat geverfd moet worden: besprenkel je het met rode verf, dan komen er enkel een paar rode druppels op. Maar doop je het laken onder in de verf, dan wordt het helemaal rood en is het volledig veranderd. Als symbool is onderdompeling dus een sterker beeld dan besprenkeling, maar het doet niets toe of af aan de betekenis van de doop."
• "Het belangrijkste is niet het water, maar het Woord dat daar klinkt. Het uitspreken van de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geeft geldigheid aan de doop. Zonder de woorden is het maar gewoon water. Luther zegt: wanneer je het Woord van het water scheidt, is het niet anders dan het water waarmee je de aardappels kookt."

Doop
- Onrust op Urk: leerkracht mag niet meer voor de klas nadat hij als evangelist bekeerling doopt in IJsselmeer
- Kinderdoop of volwassendoop: wat is de Bijbelse doop?
- "Doopwater mag christenen niet scheiden"
- Een paar druppels water
- "De Bijbel zegt niks over overdopen"
Meer over doop »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
Krijg volledige toegang tot CIP.nl. Start je gratis maand!